Månadsarkiv februari 2019

Bemötande av stökiga elever väcker debatt

Skolpolitiker kräver redovisning av metoden Lågaffektivt bemötande.
Hur ska man bemöta elever som stör? Hur ser strategier för ett fungerande klassrumsklimat ut?

Långsiktigt arbete uppskattas av lärarna

Framgångsrikt opinionsarbete kräver långsiktighet och envishet. Det vet Lärarnas Riksförbund. Uppskattas av medlemmarna och förbundet fortsätter växa

Hur förbättra utlandsfödda elevers skolresultat

“Att skruva på detaljer i skolvalet eller på vissa formuleringar i läroplanen, det kommer inte påverka det stora strukturella problemet, de stora volymerna. Då blir det verkningslöst.”