Månadsarkiv januari 2019

Lärarna är för pressade

Lärarbristen är ett stort problem i skolan i dag samtidigt som lärare lämnar skolan på grund av en alltför stor arbetsbelastning.

Höjda lärarlöner – men erfarna lärare missgynnas

En ny genomgång av lärarlöner i Mölndal visar att erfarna lärare missgynnas i lönesättningen, även där. Att de lärare som är lojala och erfarna inte värderas rätt av arbetsgivarna när det gäller lön är ett stort problem.

Staten behöver ta helhetsansvaret för skolan

Det är hög tid för staten att ta ett betydligt större ansvar för de skolor som idag är kommunala, men också för den enorma skolsegregation som tillåtits växa fram.

Hot och våld i skolan

Lärarnas Riksförbund har länge varnat för en oacceptabel utveckling med hot och våld i skolan. Nu debatteras skolsäkerheten igen efter att antalet anmälningar Arbetsmiljöverket ökat kraftigt. Och igår rapporterades det om ännu en knivincident på en grundskola.