Månadsarkiv januari 2019

Lärarna är för pressade

Lärarbristen är ett stort problem i skolan i dag samtidigt som lärare lämnar skolan på grund av en alltför stor arbetsbelastning.

Höjda lärarlöner – men erfarna lärare missgynnas

En ny genomgång av lärarlöner i Mölndal visar att erfarna lärare missgynnas i lönesättningen, även där. Att de lärare som är lojala och erfarna inte värderas rätt av arbetsgivarna när det gäller lön är ett stort problem.

Hot och våld i skolan

Lärarnas Riksförbund har länge varnat för en oacceptabel utveckling med hot och våld i skolan. Nu debatteras skolsäkerheten igen efter att antalet anmälningar Arbetsmiljöverket ökat kraftigt. Och igår rapporterades det om ännu en knivincident på en grundskola.