Årsarkiv 2019

Bemötande av stökiga elever väcker debatt

Skolpolitiker kräver redovisning av metoden Lågaffektivt bemötande.
Hur ska man bemöta elever som stör? Hur ser strategier för ett fungerande klassrumsklimat ut?

Långsiktigt arbete uppskattas av lärarna

Framgångsrikt opinionsarbete kräver långsiktighet och envishet. Det vet Lärarnas Riksförbund. Uppskattas av medlemmarna och förbundet fortsätter växa

Hur förbättra utlandsfödda elevers skolresultat

“Att skruva på detaljer i skolvalet eller på vissa formuleringar i läroplanen, det kommer inte påverka det stora strukturella problemet, de stora volymerna. Då blir det verkningslöst.”

Lärarna är för pressade

Lärarbristen är ett stort problem i skolan i dag samtidigt som lärare lämnar skolan på grund av en alltför stor arbetsbelastning.

Höjda lärarlöner – men erfarna lärare missgynnas

En ny genomgång av lärarlöner i Mölndal visar att erfarna lärare missgynnas i lönesättningen, även där. Att de lärare som är lojala och erfarna inte värderas rätt av arbetsgivarna när det gäller lön är ett stort problem.

Staten behöver ta helhetsansvaret för skolan

Det är hög tid för staten att ta ett betydligt större ansvar för de skolor som idag är kommunala, men också för den enorma skolsegregation som tillåtits växa fram.

Hot och våld i skolan

Lärarnas Riksförbund har länge varnat för en oacceptabel utveckling med hot och våld i skolan. Nu debatteras skolsäkerheten igen efter att antalet anmälningar Arbetsmiljöverket ökat kraftigt. Och igår rapporterades det om ännu en knivincident på en grundskola.