Årsarkiv 2018

Lärarlegitimationen fungerar

”Lärare som kränkt eller begått brott mot elever kan få behålla sin lärarlegitimation”, rapporterar Ekot i Sveriges Radio. Det kan verka upprörande i det enskilda fallet, men på en systemnivå har lärarlegitimationen lyft fram lärarnas ansvar och gett en väg att hantera lärare som brister allvarligt i sin yrkesutövning.

Skolsegregationen i Sverige

I veckan arrangerades ett seminarium om skolsegregationen i Sverige. En ny rapport visar att segregationen är utbredd över hela landet. Två parallella skolsystem har vuxit fram, där välutbildade och svenskfödda familjer väljer bort skolor med barn till lågutbildade och familjer med invandrarbakgrund.

Undervisning i källkritik granskad

En ny granskning presenterades av Skolinspektionen i förra veckan som tittat närmare på 30 skolor och hur undervisningen kring digital källkritik bedrivs.

Missförstånden fortsätter om PISA

Trots att inget annat land uppvisat en lika negativ trend som Sverige över tid, och att detta i sig är ett tecken att något inte står rätt till i det svenska skolsystemet, så kommer det med jämna mellanrum ifrågasättanden och påståenden om att det svenska PISA-resultaten inte är så oroväckande, egentligen. Så också i dag.

Olika syn på Skolverkets nya råd om betygssättning

Under veckan har man kunnat följa hur Skolverkets nya allmänna råd om betyg och betygssättning har tagits emot. Det är det första sammanhängande förtydligande som verket gjort kring betygsättning. De kan beskrivas som att man vill att lärarnas egen yrkeskunskap ska väga tyngre när betygen sätts och överdriven dokumentation kan rensas bort. Men Skolverkets nya... Läs mera »

Pressade lärare hinner inte ta rast

I Lärarnas pressade arbetssituation beskrivs i Sydsvenskan i dag. Båda lärarnas organisationer Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet har gjort egna lokala undersökningar i en rad skånska kommu­ner. Det visar sig att lärarnas klagomål på scheman har ökat drastiskt.

Sveriges betygssystem och vägen dit

Vetenskapsradion har gjort en serie om bakgrunden till dagens skolbetygssystem där flera av de involverade aktörerna på vägen mot dagens system kommer till tals. Vägen till ett betygssystem ingen gillar har gjorts av reporter Lotta Nylander och har tre delar. Första delen sändes i fredags i P1 och del två och tre sänds denna vecka, och finns tillgängliga på sajten och i appen Sveriges Radio Play. Del 1: