Månadsarkiv augusti 2015

Satsa på språket

Det är ingen nyhet att ett gott språk är avgörande för hur eleverna lyckas i andra skolämnen, och senare i yrkeslivet. Trots detta är fyra av fem gymnasielärare i ämnet svenska som andraspråk obehöriga, enligt statistik från Skolverket. Något som Dagens Nyheter uppmärksammade i en artikel nyligen. Förra året kom över 23 000 barn kom… Läs mera »

Stoppa Skollotteriet!

Nej, Vi behöver inte ett skollotteri. Idag ser vi ännu ett argument för att skolan behöver få en nationell finansieringsmodell, Det är Frank Stoor, chef för utbildningsförvaltningen i Gävle. Han skriver på SVT Opinion, ”En skoltävling har alltid förlorare”, om lärarbristen och konstaterar att kvaliteten på undervisningen sjunker om det inte finns utbildade behöriga legitimerade lärare… Läs mera »

Vilken syn har Academedia på lärarprofessionen?

Så har det blivit dags igen. Nu vill ännu en skolhuvudman låta elever betygssätta lärare – och därtill ska denna betygssättning påverka lärarens lön. Nu är det landets största friskolekoncern Academedia som är ute i grumliga vatten. Detta trots att de kommuner (exempelvis Sollentuna och Malmö) som velat prövat på denna modell av utvärdering/betygssättning, och lönesättning, redan lagt… Läs mera »