Månadsarkiv december 2013

Skolan hett debattämne under 2013

Den SKL-ägda tidningen Dagens Samhälle har listat de hetaste debatterna det snart gångna året. Vi noterar att tre av tio-i-topp-debatterna under 2013 handlade om skolan.  Och att två av de listade debattartiklarna kommer från ledande företrädare för Lärarnas Riksförbund. Den ende “vanlige” läraren som slog sig in på – och till och med toppar –… Läs mera »

Skolans bildningskultur måste återuprättas

Har skolan förlorat en slags lärlingskultur där barnen tillåts – och lyfts till – att vara elever. Det är en intressant fråga som förs fram i dag en viktig text i dagens flöde av nyheter och debattinlägg. Det är den välkände och mycket skolintresserade etnologiprofessorn Jonas Frykmans som i artikel på Expressens debattsida med den tillspetsade rubriken… Läs mera »

Framtidens hopp

Dagen efter PISA-resultaten, som var ett slag mot den svenska självbilden av ett kunskapsland i framkant, befann sig Sverige i något som kan beskrivas som en chock. Men just samma dag, denna dagen-efter-dag, hölls ett mycket uppmärksammat tal som kan återge Sverige en del av framtidstron. Det var ett tal som placerar sig mitt i samtiden,… Läs mera »

Progressivismens sista suck

För drygt trettiotalet år sedan pågick en debatt om den så kallade progressvismens påverkan på skolan. Detta är en debatt som verkar återuppstå igen. I en attack på progressivismens kritiker på debattsajten Skola och Samhälle går den tidigare ansvarige för lärarutbildningen vid Malmö högskola, Olle Holmberg, ut och skriver om ” Hatet mot progressivismen” Han menar att:… Läs mera »

En system- och styrningsfråga eller individens hela ansvar

Debatten om skolan pågår varje dag, helg som vardag. En skärningspunkt finns i frågan om statens ansvar för den nationella skolan. Ska den ökas eller minskas, eller betyder det ingenting vem som har  huvudmannaskapet?  Förra veckan gick SKL:s tidning Dagens Samhälle ut och konstaterade att skolan kan sägas redan ha förstatligats bakvägen med alla nya regleringar och… Läs mera »

Svenska folket vill ha statlig skola

Stödet för ökat statligt ansvar för skolan har stigit anmärkningsvärt under hösten. Och efter senaste PISA-mätningen lär den trenden bara befästas. Låt oss se hur olika undersökningar skildrat förändringen de senaste åren i opinionen för statlig skola. Frågorna är inte alltid helt identiska i de olika undersökningarna, men det handlar hela tiden om man vill… Läs mera »

Varför kämpar kommunerna emot?

Den frågan kan man verkligen ställa sig efter att ha läst Dagens Samhälles genomgång av läget för kommunskolan. Varför kämpar kommunerna emot? Tidningen gör en genomgång  av kommunaliseringen och kampen om skolan. Det som man bör ha i åtanke är att kommunaliseringen är den reform som möjliggjorde de andra idag ofta kritiserade reformerna; det fria… Läs mera »

Kommunskolans företrädare måste våga lyssna

Debatten om statligt ansvar för skolan har nått en ny nivå. Nu är inte frågan om skolan måste få en ökat statlig styrning och ökat statligt ansvar utan snarare när. Väljarna fortsätter att ge sina tydliga besked till politikerna. 63 procent av väljarna säger, när SVT frågar dem genom Sifo: ”Vi vill ha en statlig… Läs mera »

Vidden av skolans problem

Expressens Anna Dahlberg, chef för ledarredaktionen, skriver idag en synnerligen tänkvärd och oroad söndagskrönika. Hon undrar helt enkelt om politikerna inser vidden av skolkatastrofen i Sverige.  I Jan Björklund borde gråta skriver hon: “Det finns bara en sak som skrämmer mig mer än Pisa-resultaten. Och det är att våra politiker inte inser vidden av katastrofen.”… Läs mera »

PISA som regeringens problem och skolans möjlighet

 “Det här är något som kan avgöra ett svenskt riksdagsval” skriver Expressens krönikör och skarpe politiske kommentator KG Bergström idag . Han påminner att skolan var ett trumfkort för alliansen både 2006 och 2010 och hur borgerliga politiker inför maktskiftet kritiserade med framgång Socialdemokraterna för flummig skolpolitik. Men han menar nu att efter “chockrapporten” från Pisa “torde skolan i stället bli en… Läs mera »