Månadsarkiv november 2013

Den engagerade läraren gör skillnad

”Den engagerade läraren” är en uppmärksammad bok som Lärarnas Riksförbund står bakom. Den tar upp hur viktiga lärarna är, och vilken stor betydelse en lärare som ser den som känner sig osynlig, eller den som mobbas, har. I går inleddes som vi nämnt en ny serie under Dagens Nyheters vinjett Insidan. En serie om att… Läs mera »

Lärare som förebilder

Lärarens stora betydelse – och stora ansvar – lyfts fram i en serie på Insidan i Dagens Nyheter på tisdagen. Den första artikeln är “Gymnastikläraren är Pia Sundhages stora förebild” Hela serien inspireras av en bok som Lärarnas Riksförbund står bakom, “Den engagerade läraren” Där har tio toppolitiker bjudits in att berätta in sin egen… Läs mera »

Tredje modernt språk obliogatoriskt?

En het språkdebatt inleds i dag. Det är  Socialdemokraterna som i en debattartikel på Svenska Dagbladet Brännpunkt kräver att ett tredje modernt språk blir obligatoriskt i skolan. Idag är det nästan var tredje elev som inte läser tyska, franska eller spanska. Spännande krav och en kraftig ambitionshöjning. Om detta utspel förs en intensiv och intressant debatt på… Läs mera »

Bilden av svensk skola i utlandet

Vilken bild förmedlas av den svenska skolan i utlandet? I en uppmärksammad artikel i The Economist i början av november ges en ledtråd. Där tas det beklagliga faktum upp att svenska elever har halkat efter sina internationella kamrater. I “Fixing Sweden’s schools” ges en bild av dagens svenska skola. En bild som alltså finns i utlandet. En bekymmersam bild. Tidningen konstaterar… Läs mera »

Lärarnas kamp för rimlig arbetsbelastning

Lärarnas kamp för rimlig arbetsbelastning i Stockholm uppmärksammas i SVT ABC:s lokala nyheter. Som vi kunde läsa i förra veckan får Stockholm bakläxa från Arbetsmiljöverket för att det inte tydligt visat hur stressade lärare ska prioritera bland alla arbetsuppgifter som läggs på dem. Arbetsmiljöverket säger att lärare måste få bättre hjälp att prioritera bland alla… Läs mera »

Mycket starkt stöd för statlig skola

I Expressen läser vi idag att ännu en opinionsundersökning, denna gång från Demoskop, visar att svenska vill att staten tar över hela ansvaret för skolan. Detta stämmer väl med Lärarnas Riksförbunds mål om en nationell kunskapsskola på stark och statlig grund. Under det pågående folkpartimötet i Västerås slår partiets ledare, tillika skol- och utbildningsminster, Jan… Läs mera »

Lärare larmar om glädjebetyg – igen

Åter uppmärksammas en företeelse som skadar skolans trovärdighet och eroderar läraryrkets status. Glädjebetygen. Dessa betyg kan vara trevliga och just glädjande att få för eleverna. Men de bygger inte ett bra skolsystem och gör egentligen bara eleverna en rejäl björntjänst. Denna gång är det Svenska Dagbladet som rapporterar om att lärare vid friskolegruppen Mikael Elias-gymnasierna uppger att… Läs mera »

Debattövningar i skolan känslig fråga

Var går gränsen för vad man får debattera i skolan? Den frågan ställdes i P1-programmet Studio Ett i början av veckan. Bakgrunden var att nyligen anordandes en debattävling för niondeklassare från två skolor i Nacka utanför Stockholm. Bland diskussionsämnena fanns legalisering av cannabis, Indiens kastsystem och huruvida homosexuella ska ha rätt att adoptera. Ämnesval som kallades “omdömeslösa” av… Läs mera »

Fusk med skolresultat misstänks

Dagens Nyheter berättar idag att en ny studie som publiceras inom kort reser frågan om olika länder fuskar i de internationella undersöknigar av skolresultat. Det är undersökningar som brukar få mycket stort genomslag och som påverkar skolpolitiken i hög grad.  Framförallt handlar det nu om OECD-projektet Pisa, en internationell skolmätning som genomförs i ett stort antal länder. Detta är… Läs mera »

Miljöpartiet vill få bort vinstintresset från skolverksamheten

Gårdagens mest förvånande utspel inom skola och utbildning var nog att Miljöpartiet gick ut och bad hela svenska folket om ursäkt i en debattartikeln på Aftonbladets debattsida. I “Förlåt, vår politik har lett skolan fel” skriver miljlöpartiets företrädare Yvonne Ruwaida, partistyrelseledamot, Mats Pertoft, ledamot i friskolekommittén och Jabar Amin, utbildningspolitisk talesperson: “Det tillhör väl inte ett av… Läs mera »