Månadsarkiv juli 2013

Lärare vittnar om minskade årskullar i gymnasiet

Lärare ser allvarliga konsekvenser för skolan när elevkullarna minskar i gymnasiet. Faran finns att skolhuvudmännen väljer att minska på lärarna och då binda ris på egen rygg inför kommande utmaningar. I en nyhetsartikel berättar gymnasielärare, där tre av fyra är ombud för Lärarnas Riksförbund, om situationen. De senaste sex åren har gymnasiekullarna har krympt med en… Läs mera »

Skolan inför valet 2014

Idag inleder DN:s ledarsida en serie texter om skolan inför valet 2014. Det är en intressant och viktig markering att även Sveriges största morgontidning värderar skolan så högt i det kommande valet. Bland annat läser vi följande kloka avslutning på denna första artikel, “Lita aldrig på skolminnen”, som alltså ska följa av flera om skolan… Läs mera »

Oro inför skolstarten

Minskade elevkullar under flera år har gjort att situationen nu är tuff för såväl fristående gymnasieskolor som kommunala. Dagens Nyheter har granskat hur årets antagning till gymnasiet i höst ser ut. Genomgången visar att många friskolor har svårt att locka tillräckligt många elever. I tidningen säger Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande, Bo Jansson, att han känner oro… Läs mera »

Lärarnas budskap uppmärksammat under Almedalsveckan

Lärarnas Riksförbund började arbetet med att sätta förbundets budskap på agendan redan veckan innan Almedalen med ett stort utspel på DN Debatt förra måndagen, ”Våra yrken har kidnappats av ekonomernas modeller”. Som tidningen skrev  så tog fackordförandena  för lärarna, läkarna och polisen upp problemet med att deras professioner måste vara med och utvärdera verksamheterna, och… Läs mera »

Resan mot ökat nationellt ansvar för skolan fortsätter

Skolan var återigen en viktig fråga och ett centralt debattämne under årets Almedalsvecka. Under veckan uppmärksammade bland andra SVT den stora opinionsundersökning som Lärarnas Riksförbunds låtit Novus göra. Den sa kort och gott att “Folket vill ha en statlig skola”, som Lärarnas Riksförbunds förbundsordförande Bo Jansson skrev i en artikel på SVT Debatt. På tisdagskvällen mötte han… Läs mera »

Kamp för ökad läsning med författare, popstjärnor – och läshundar

Läsningens betydelse lyfts fram på alltfler håll. Inte bara lärarna är oroliga för eleverna läsförmåga och läsvanor. Allt färre tycks ta sig tid för att upptäcka den långa läsningens sug och njutning. Martin Widmark är Sveriges bäst säljande författare och mannen bakom Lasse Maja-serien. Han har nu tagit en paus i skrivandet för att satsa… Läs mera »

Olika myter om skolan

Under måndagen samlades företrädare för Sveriges lärare, elever, kommuner och regering i ett samtal om läget i de svenska skolan. SKL:s seminarium “Myter om skolan” samlade en intresserad åhörarskara i Spegelsalen på Hotel Wisby. Seminariet utgick från SKL:s försök att förklara att det finns myter om skolan. I korthet menar man att problemen inte är… Läs mera »