Månadsarkiv januari 2013

För och emot obligatorisk gymnasieskola

Förslaget om att gymnasieskolan ska bli obligatorisk kommenteras på många håll idag. Igår föreslog socialdemokraterna att skolplikten skulle utökas till 18 år. Idag går nästan 99 procent vidare till gymnasiet, men för de ändå tusentals ungdomar som inte fortsätter efter grundskolan så vill man nu se till att de fortsätter utbilda sig, eller hittar andra… Läs mera »

Språkförståelse försämras – vi måste satsa på lärarna

”Problemen för svenska skolan har kommit från politiskt håll och från trendpedagoger som velat pröva sina idéer. Därför är en nödvändig väg att nu stärka lärarnas autonomi och såväl deras lön som arbetsvillkor.” Det skriver Lärarnas Riksförbunds förste vice ordförande Bo Jansson i en debattartikel i UNT i dag,”Skolans inriktning har varit fel”. Artikeln är… Läs mera »

Läxhjälpsdebatt provocerar lärare

Synen på läraryrket är en fråga som Lärarnas Riksförbund kämpar med dagligdags. I veckan var det dags igen för generaliserande uttalanden om lärare. Under rubriken “Har läxhjälp blivit en statusmarkör?” diskuterades under måndagens Studio Ett det nya utökade Läx-Rut, som ger möjlighet att få skatteavdrag för läxläsning och mycket annat i gymnasiet, som exempelvis personlig tränare. I programmet… Läs mera »

Lärarna hårt pressade

Lärare är hårt pressade idag. Det visar nu också en enkät genomförd av Lärarnas Riksförbund i Lund och som presenteras bland annat i Sydsvenskan i dag, “Jag har aldrig sett så många slitna lärare“. Resultaten stämmer väl med förbundets centralt genomförda arbetsmiljöundersökningar. Bland annat visar det sig att stress och sömnproblem är vanliga bland lärare och studie-… Läs mera »

Värnskatt för skolan

Alltfler inser att det nu behövs omfattande satsningar på skolan och på dess kunskapsuppdrag. Nu har även oberoende socialdemokratiska Aftonbladet fört ut krav på kraftiga satsningar på skolan. Som bland andra Lärarnas Riksförbund och Skolverket visat så har skolans kompensatoriska roll urholkats och klyftornablivit allt större. Den socioekonomiska bakgrunden, alltså bland annat föräldrarnas sociala och utbildningsmässiga bakgrund,… Läs mera »

SKL tycker vi är för hårda

Innan jul hade Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner en debattartikel i Dagen Samhälle. I artikeln ”Ungdomar väljer bort yrken i offentlig sektor” vände hon sig bland annat mot att SKL väljer att klumpa samman läraryrket och med omsorgsyrken inom den nya gruppen ”välfärdsyrken”. Dessutom menade hon att SKL förminskade de problem som ungdomarna ser i… Läs mera »

Starkt stöd för minskad administration för lärare

Miljöpartiets förslag på hur lärarna ska få ägna sig åt att undervisa i stället för att fylla i papper har fallit i god jord. Under rubriken ”Lärarna måste få undervisa” läser vi på Aftonbladets ledarsida: ”Sunt förnuft, utbrister nog de flesta. Det gäller inte minst den lärarkår som håller på att drunkna i administration. Under… Läs mera »

Att läsa eller inte läsa – en gemensam litteraturkanon

Alltfler varningsignaler har kommit om svenska elevers läsförmåga och kunskaper. Och om inte larmklockorna ljudit så lär de göra det efter att ett antal högskolelärare i historia häromveckan vädjade om hjälp, eftersom deras studenter inte behärskar svenska språket tillräckligt bra för att kunna ta emot anvisningar och uttrycka sig begripligt och klart i skrift. Deras… Läs mera »

Universitetslärare vädjar om hjälp: “Våra studenter kan inte svenska”

Nio lärare vid Uppsala universitet och även Linköpings universitet väjdar idag i en debattartikel i Upsala Nya Tidning till landets beslutsfattare att ge svenskundervisningen mer resurser. De ser nämligen att deras studenter helt enkelt inte längre kan svenska… Detta är en djupt omskakande text som borde göra de beslutsfattare som man vänder sig till mycker bekymrade – men också leda till snabb handling… Läs mera »