Årsarkiv 2010

Svensk pedagogisk forskning

Bloggen läser ofta en kollega i bloggosfären, Johan Kants blogg. Det är “en blogg om skola, inlärning, betyg, läsning, skolpolitik, elever, lärarstudenter och allt annat som angår en lärare idag”. Och den är verkligen värd att läsa för den som är intresserad av skola och utbildningsfrågor. Idag läser vi med stort intresse del två i… Läs mera »

Satsa på skolan

Två debattartiklar idag visar på en stor enighet om skolans betydelse för Sverige. I en artikel i Katrineholms-Kuriren, “Satsa på lärarkompetensen“, läser vi  om hur Magnus Esko från Folkpartiet ser på situationen som svensk skola befinner sig i. Han skriver: “PISA jämför resultaten i 65 länder, och bekräftar Sveriges negativa trend som vi sett i andra… Läs mera »

Vakna ur törnrosasömnen

Idag läser vi en ledare i tidningen Folket, ”Baklängesskolan”, som tar upp den debattartikel Metta Fjelkner skrev i Svenska Dagbladet och där hon lyfte fram den onyanserade valfrihetsvurmen från 90-talet som en viktig orsak till svenska skolans problem med resultaten. Att bara satsa på valfrihet och alternativa former utan tydliga kvalitetskrav och sanktoner har lett… Läs mera »

Arbete mot mobbning ger hjälp i kunskapsuppdraget

Idag har Lärarnas Riksförbunds ordförande Metta Fjelkner en debattartikel tillsammans med Barn och Elevombudet Lars Arrhenius i Göteborgs-Posten, ”Skolans ansvar att motverka nätmobbing”.  Det är viktigt att tydliggöra att skolan också har ett ansvar för att arbeta mot nätmobbning. Detta är viktigt även för lärare.  Men givetvis kan man inte ålägga lärare att ha koll på nätet i största… Läs mera »

Viktigt riksdagsbeslut om tidigare betyg

På tisdagen röstade riksdagen igenom att betyg från årskurs sex kommer att införas i våra svenska skolor, “Nu blir det betyg från sjätte klass“. Beslutet välkomnades av Lärarnas Riksförbund som omedelbart när omröstningen avslutats skickade ut pressmeddelandet “Tidigare betyg ger bättre kunskapsuppföljning“. I Dagens Nyheter skiver Johannes Åman en lite tvetydigt oklar text, “Betyg: För en värld… Läs mera »

Verklig konstruktivitet

Vi läser en mycket intressant ledarkommentar i Svenska Dagbladet som vi missade i fredags. På ledarredaktionens blogg läser vi idag texten “Hårda bandage från Högskoleverket” av Sanna Rayman, som kommenterar de två lärarorganisationernas olika reaktioner till beskedet att bara 32 av 59 högskolor och universitet fått sin ansökan att examinera grundlärare beviljad av Högskoleverket. “Det låter inte bra, men… Läs mera »

Staten bör ta ökat ansvar för skolan, men inte för stort ansvar?

Det är svårt att tolka LF:s, Lärarförbundets svar i den debatt som pågått på många håll i landet, på annat sätt än att ökat statligt ansvar för skolan är bra, men inte för mycket statligt ansvar. Då blir det dåligt. Men det är inte alldeles säkert, för hur det nu är så kan man ju… Läs mera »

Lärare med munkavle

Ska lärare ha tystnadsplikt? Vill vi att lärare inte får berätta hur de tycker att en skola sköter sitt uppdrag? Är det rimligt at lärare måste hålla tyst därför att skolledningen inte vill ha öppenhet i sin verksamhet? På söndagen kunde vi se ett reportage i SVT Rapport, “Friskolelärare tvingas till tystnadsplikt” om att lärare i Sveriges… Läs mera »

Stockholms universitet utan godkänd lärarutbildning

I dagen läser vi flera en kommentarer till gårdagens besked från Högskoleverket där man tagit sin uppgift på allvar och verkligen granskat kvaliten på landets lärarutbildningar. Resultatet  blev att  hälften av lärosätena underkändes. Bland annat Stockholm universitet, som tagit över den mycket hårt kritiserade lärarutbildningen vid nedlagda Lärarhögskolan i Stockholm, hörde till de som inte fick sin… Läs mera »

Debatt om vinstuttag och/eller kvalitet

Det har förts en intressant diskussion om kvalitet, valfrihet, friskolors vinstuttag och om vilkoren för att bedriva skola. Mikael Damberg (S) och Jabar Amin (MP) skoltalespersoner för sina respektive partier gick ut i DN inför sitt möte med utbildningsminister Jan Björklund (FP) om villkoren för friskolors verksamhet och vinstuttag. I en artikel den 13 december, ”Skolinspektionen ska ha rätt att… Läs mera »