Tid

Jag skulle vilja ha ett system som tillät mig att boka elever.

Sådär ni vet som universitetslärare i England som kan kalla elever till tutorials, samtal, på tumanhand eller i mindre grupp.

Jag vet skolor som infört pass på schemat där elever kan boka lärare. Elever som behöver stöd, har missat undervisning eller vill fördjupa sig kan komma på lärarens öppna veckopass och jobba. Jag har aldrig provat det systemet, så jag kan inte uttala mig om det mer än att jag tänker att det måste finnas en risk att de elever som behöver detta stöd bäst inte är de elever som bokar lärarens tid.

Mitt problem när jag vill hjälpa en elev eller några elever i en grupp som jag ser skulle behöva min tid för anpassad undervisning är faktiskt sällan att jag saknar tid. Jag kan för det mesta prioritera och planera på ett sådant sätt att jag kunde skaka fram tid för enstaka tutorials. Problemet är att mina elever inte har den tiden. Hur ska jag, eller någon annan för den delen, kunna erbjuda tutorials eller dylikt till en elev vars schema ser ut så här:

schema1

Vad kan man då göra?

En möjlighet är att dra in på utbildningens bredd. Jag vet att detta är en utmanande tanke, och jag själv är en varm anhängare av tanken om den brett bildade renässansmänniskans utbildning, men samtidigt så är inte mängden kurser i en gymnasieutbildning huggen i sten. Genom att ta bort en kurs eller två (jag tänker inte ta diskussionen om vilka, men eftersom jag undervisat på IB har jag egen erfarenhet av att det faktiskt fungerar utmärkt att ge en högkvalitativ gymnasieutbildning som innehåller färre än hälften av de kurser som ingår i en svensk gymnasieexamen) kunde man skapa utrymme hos eleverna för individanpassade tutorials, fördjupningar etc.

En annan, kanske rimligare metod, vore att förlänga skoldagen. Genom att lägga ut en faktisk arbetstid på 8 timmar om dagen för eleverna kunde man skapa utrymme för såväl tutorials som läxläsning på arbetstid. Ofta hör jag att detta skulle omöjliggöras av t.ex. de avtal som finns med skolskjutsarna, eller av att skolans lokaler hyrs ut efter kl 4. För mig är det dock orimligt att förutsättningar för lärande ska vara avhängiga av bussbolag.

När jag nu planerar terminsuppstarten och funderar på hur jag bäst ska kunna möta mina elevers behov önskar jag att jag kunde börja med att boka tutorials – både med några enskilda elever och med några smågrupper. Och det stora hindret för detta i just min situation är faktiskt inte mitt schema – utan deras.

Kommentarer (12)

 1. Lars Landegren skriver:

  Ta och kolla upp centrala innehållet och betygskrav med andra ämnen och lärare som dina elever har. Det kanske finns nått att göra där. Brukar kallas infärgning, integration, samverkan, sammarbete, teman….Historiskt perspektiv, miljö perspektiv, internationellt perspektiv,
  genus perspektiv…Tar lite extra tid i början men sedan får man mer tid för individuella samtal med eleverna! Utnyttja you tube : Lägg in lektioner, genomgångar där så får du mer tid för individanpassning i skolan!

  • Ylva Pettersson skriver:

   Tack! Mycket bra förslag på åtgärder. Hos oss dock inte tillräckliga. Vi har flippat klassrummet sedan 2007 och skapat mycket utrymme för fördjupning och individualisering på så sätt. Jag kan dock inte skapa schemapositioner genom flippen. Samverkan ökar vi möjligheter till genom periodiserade scheman – utan det vet jag inte hur jag skulle klara mig. Men utrymme för enskild, anpassad undervisning finns helt enkelt inte i våra elevscheman.

 2. Roger Eriksson skriver:

  Jag känner också samma behov. Jag jobbar själv i grundskolan och tycker det är hopplöst att försöka få till tider där jag kan
  stämma träff med elever, enskilt eller i grupp. Jag har många elever som har rätt till muntlig redovisning, mer tid eller särskilt stöd men jag saknar utrymme att ge dem detta. Allt som oftast upplever jag samma problematik, eleverna har inte det utrymmet i sitt schema för när jag är lektionsfri så måste de också vara det.

  Jag tänker därför i de banorna att det borde finnas ett par schemalagda lektionspass i veckan som inte är knutna till ett ämne och att alla pedagoger har detta lektionspass på sitt schema där elever och pedagoger kan boka in varandra, eller att det finns tid till läxhjälp med professionell handledning.

  • Ylva Pettersson skriver:

   Absolut. Men hos oss skulle det krävas en förlängd skoldag för att få till detta!

 3. Lars Thorén skriver:

  På min skola har vi infört Ämneshandledning och det innebär att de lärare som inte är mentorer kan ta emot elever en bestämd tid varje vecka i bestämda salar och i alla ämnen. Det kommer tjugo till trettio elever varje gång. Det har fungerat bra och de kan också göra prov som de missat till exempel.

 4. Eva Söderberg skriver:

  Precis vad jag också saknar fast i grundskolan, år 7-9. Elevernas schema är späckade när jag har en stund över. Att leta runt i olika scheman tar dessutom så lång tid för mig, har dessutom grupper med elever från tre olika klasser…

 5. Helena Runelid skriver:

  Absolut så! Jag förstår dilemmat. Jag brukar boka enskilda tider utanför lektionstid med mina elever ibland, både då eleverna haft önskemål om det men även en och en med alla elever i en grupp då det är nödvändigt. Precis som du skriver möjliggörs detta av att jag undervisar på IB vilket innebär att mina elever har luckor i schemat under dagen (på grund av att alla väljer sina ämnen individuellt). Det jag dock inte skulle vilja ha är schemalagda ämnespass eller studiepass som går ut på att eleven kan träffa någon lärare för hjälp eller att jag skulle träffa vilka elever som helst. Då faller ju idén med att kunna ge dem individualiserad hjälp utifrån det vi håller på med just då. Jag vill då träffa de elever jag själv undervisar. Det finns säkert ett värde i olika typer av läxhjälp, mattestugor, språkstugor osv. men det är ju något annat än det du beskriver i ditt inlägg. Jag tilltalas av idén du beskriver att elever kan boka tid med mig eller jag med dem, snarare än att luckorna i mitt schema ska fyllas av pass där jag ska finnas tillgänglig för kanske 20/30 elever och då inte bara mina egna som beskrivs ovan. Det jag däremot skulle önska är att den tid i elevernas schema då de inte har lektioner (om det nu finns någon sådan tid) markeras som arbetstid, eftersom en del elever ser detta som ledig tid och då bokar in andra aktiviteter.

 6. Berit Råsmark skriver:

  Detta känner du/ni säker till: på Göteborgs Högre Samskola har vi ett lektionspass fyra dagar i veckan som vi kallar EA/SA-tid, då eleverna väljer vad de vill göra. De kan gå till olika ämnessalar och arbeta med det de behöver. Lärarna är schemalagda i sina ämnessalar och här finns just de möjligheter ni efterlyser! Eleverna kommer till oss och arbetar självständigt, men har tillgång till lärare. Vi kan hjälpa/handleda de som behöver, eleverna kan hjälpa varandra över klass- och årskursgränser och vi kan kalla speciella elever/grupper som vi av olika anledningar behöver träffa.

  Systemet bygger på att varje ämne lämnar tid till EA/SA-potten och därför blir inte skoldagen längre. Den tid vi lämnar får vi “tillbaka” genom den kvalitetshöjning som EA/SA innebär för både elever och lärare. Det fungerar fantastiskt bra – eleverna lär sig planera och arbeta självständigt och de har samtidigt tillgång till hjälp både individuellt och i grupp, av både lärare och andra elever. Systemet innebär alltså en stor flexibilitet i undervisningen/lärandet. Ett problem är att det ibland är svårt att räcka till som lärare, men det försöker vi lösa genom att ha flera EA-salar öppna nära varandra på våra olika institutioner (exempelvis “naturvetar-öar”) där vi är flera lärare som kan hjälpas åt. Ett annat problem är att vi vill använda EA-tiden till så mycket. Eftersom hela gymnasiet har EA samtidigt finns möjlighet att lägga in exempelvis externa föreläsare för något av gymnasieprogrammen. Här är det viktigt med samplanering över terminstiden/läsåret.

 7. Britt-Marie Järnström skriver:

  Det är en jätteviktig tanke o tid för att kunna sitta med elever på annan tid är så oerhört betydelsefullt, på alla plan o i alla ämne. Däremot får jag direkt ont i magen på tanken att plocka bort ett ämne i förmån för tiden. Jag undervisar i bild o i de diskussioner som förs om mer tid för andra ämnen handlar – av egen erfarenhet – om att plocka bort de praktiska ämnena, tex bild. Idag har elever i åk 4-6 bara 40 min bild i veckan, förödande med så korta lektioner för ett praktiskt ämne, så att välja att plocka bort ämnet helt känns inte så långt borta, framförallt i liknande tankar som du föreslår. Det får mig att få ont i magen, även om jag förstår ditt resonemang att tiden inte finns i dagens upplägg o håller med dig, men inte att helt plocka bort andra ämnen

  • Ylva Pettersson skriver:

   Britt-Marie: Förstår så väl din reaktion! De estetiska ämnena har fått ta stryk så länge. Redan innan estetisk verksamhet avskaffades på gy användes ämnet mest till att vara buffert åt andra kurser. Jag vet skolor som hade fotboll som estetisk verksamhet “för man kan ju göra snygga mål” (citat ur verkligheten!). Jag själv anser att de estetiska ämnena är ovärderliga. Jag tror ändå att man skulle kunna dra ner på mängden ämnen/eller kurser som en gymnasieutbildning innehåller. Estetisk verksamhet går inte att ta bort – den är redan borta 🙁

 8. Berit Råsmark skriver:

  Ett förtydligande efter jag läst Helenas kommentar. Vårt system möjliggör det du efterlyser: jag kan alltså kalla både enskilda elever och grupper och de kan söka upp mig, samtidigt som det exempelvis är en allmän räknestuga för naturvetarna.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)