Taggade inlägg Mål

Betyg – nu är det dags igen

Det är över 20 år sedan jag satte mina första betyg. Skalan var 1-5, betygen var fortfarande relativa. Vi förde frånvaro på blad som var fästa vid trätavlor i kollegierummet, precis utanför rökrummet. Vi fick ut våra scheman som fotostatkopior av de stora tavlor där studierektorn lade schema genom att stoppa ner små papperslappar i… Läs mera »

Behov och organisation (#SETT2014)

Vad behöver jag i första rummet för att kunna göra ett bra jobb? Jag behöver frihet att använda mitt yrkeskunnande för att göra professionella bedömningar kring min yrkesutövning. Jag behöver få stöd och förtroende från min skolledning i detta. Jag behöver tid att planera, utvärdera och utveckla mitt arbete. En viktig förutsättning för detta är… Läs mera »

Lärares lika eller olika förutsättningar?

Skolinspektionen har, som ni säkert vet, kommit med en rapport där de menar att ett stort problem i skolan, kanske det största, är lärarnas brist på skicklighet. Rapporten har fått kritik, bl.a. från representanter för LR. Anne-Marie Begler svarar på kritiken den 2 april i Skolvärlden, och håller fast vid att det inte i första… Läs mera »

Lyft gymnasiet nu, i debatten och i praktiken!

Följande inlägg är författat av Katarina Lycken Rüter och Ylva Pettersson, gemensamt. Ingen kan undgå att se att skolan är en av de allra viktigaste frågorna i årets valdebatt. Det handlar om resurser, visioner och praktiskt arbete. Men debatten handlar inte om hela skolan, inte om alla delar av den. Gymnasieskolan, den viktiga länken mellan… Läs mera »

Svar på Lärarförbundets och SKL:s frågor

I en debattartikel publicerad 2010 i DN som representanter länkade till igår på Twitter hävdar Lärarförbundet och SKL gemensamt att Sveriges grundskollärare inte vill ha ett förstatligande av skolan. Min första reflektion är att det framgår av formuleringarna som återges från enkäten att man kan ifrågasätta huruvida man ställt frågor som på ett rättvisande sätt… Läs mera »

“It’s all about the dum dum da da da dum”

Många huvudmän arbetar med schabloner när de fördelar pengar till skolorna. En gymnasieskola kan t.ex. få en schablon på ca 85 000 per elev. Bygger denna schablon på styrdokumentens krav och elevernas behov? Ja, det vore ju det logiska att man föreställde sig. Tyvärr finns det ofta ingen som helst koppling mellan krav, behov och… Läs mera »

Wikipedia – kunskapande skapande

Har ni läst Eeva Kilpis Säg till om jag stör?   För mig beskriver de orden mina känslor inför IKT, den digitala undervisningen, eller vad man vill kalla det. Jag trodde att IKT skulle vara ett verktyg, en teknik jag kunde använda mig av för att göra min undervisning bättre. Det visade sig att det inte var möjligt… Läs mera »

IKT – Metodik i utbildning och praktik

När jag gick på lärarhögskolan läste vi som en del av metodiken en kurs i klassrumsteknik. Nere i en källarlokal på Östgötagatan fick vi lära oss att göra korrekta stenciler, tjusiga flerskiktsark till OH och hur man använde Pogo-pedagog diaserier med hjälp av högmoderna diaprojektorer med automatisk frammatning. Man kan småle åt detta nu, men… Läs mera »

Läsförståelse – ay, there’s the rub!

Man startade ett pilotprojekt med 1:1 på den skola där jag arbetar år 2007. Vi fick då elevdatorer till det estetiska programmet, och ganska fria tyglar att avgöra hur vi ville arbeta med dem. Det var bra, eftersom det tvingade oss att bli kreativa och samtala kring metodik. Det fanns också nackdelar med att vara… Läs mera »

Om Pisa

Jag har varit i Pisa en gång. Det var fantastiskt att få se det lutande tornet på riktigt, en bild man så ofta mött i böcker och tidningar – att få se den bilden i verkligheten och få infoga den i den egna erfarenheten var en mäktig upplevelse. Det lutande tornet står där som en… Läs mera »