Taggade inlägg Lönefrågor

5 förslag för läraryrkets framtid

Det finns problem med dagens lärarutbildning, därom verkar de flesta vara ense. Jag pratade häromveckan med en tjej som går på lärarutbildningen nu, hon läser historia i en av våra större städer. De får två timmars undervisning i veckan. Deras klasskamrater på lärarprogrammet som läser matematik har heldagar med lärarledd undervisning, varje dag i veckan…. Läs mera »

Hur kan man straffa kritiska lärare?

Vi har i år tvingats se hur en kommun försökt avskeda en medarbetare efter att denne framfört kritik och åsikter kring skolans kvalitet och utveckling. Per Kornhall fick besked om att han sagts upp, vilket väckte en storm av reaktioner runt om i skolsverige.  Per Kornhall har senare tack och lov fått rätt gentemot arbetsgivaren…. Läs mera »

Ord betalar ingen skuld

Så har det då kommit PISA-resultat som visar att inte heller när det gäller kreativitet och problemlösning når Sverige ens upp till par. Det är intressant att studera reaktionerna i pressen. I DN menar man att mängden reformer, och i viss mån innehållet i reformerna, är boven i dramat och att lösningen är att göra… Läs mera »

Lärarnas status och lön – ett par frågor till våra politiker

Debatten om skolan går hög. Alla verkar vara överens om några saker: Resultaten måste förbättras, likvärdigheten måste öka och lärarnas status måste uppgraderas. När man börjar prata om hur är man dock långt ifrån överens. Tidningarna är överfulla med uttalanden från politiker som är eniga om att läraryrket måste vara attraktivt. Många lyfter att lönerna… Läs mera »