Skolan bör avskaffas!

Vänligen följ länken till Inger Enkvists text i SvD för bakgrunden till detta ironiska inlägg

Otaliga utredningar och rapporter, såsom de senaste Pisa-rapporterna, visar att den svenska skolan inte håller den höga och jämna kvalitet den borde, och inte garanterar att eleverna lämnar utbildningen med de kunskaper och färdigheter de behöver för ett yrkesliv och aktivt medbordgarskap.

Det fanns en tid då endast ca 20% av Sveriges elever gick vidare till läroverk eller gymnasium. I takt med att antalet elever som gick vidare till gymnasiet ökade så har betygsvärden sjunkit, och antalet elever som inte klarar studierna eller lämnar gymnasiet med dåliga resultat ökat, meritvärdena har sjunkit. Det finns naturligtvis elever som gör fantastiska resultat även i dagens skola, men är det verkligen rimligt att vi ska be elever med god kognitiv förmåga och ledaregenskaperatt gå i en skola som enligt studier misslyckas med att förvalta elevernas talang? Ändå kräver vi att elever ska ha med sig ett avgångsbetyg från lägre skolformer för att bli behöriga till en högre.

Om skolan har för låg kvalitet, är då svaret att avskaffa den?

Om skolan har för låg kvalitet, är då svaret att avskaffa den?

Krav på behörighet från gymnasiet för att få komma in på utbildningar på universitet och högskola innebär att “en mediokert utbildad person” (Inger Enkvist i SvD) kan komma att gå före en person som efter grundskolan inte velat underkasta sig en gymnasieskola som inte kan garantera högkvalitativa resultat utan istället skaffat sig kunskaper och färdigheter på annat sätt.

Det enda betyg från grundskola och gymnasium visar är att en person genomgått en kritiserad utbildning med enligt vissa rapporter undermåliga krav på prestation och otillräckligt innehåll.

Ett förslag till skolutveckling är alltså att avskaffa grundskoleobligatoriet och kravet på en examen från gymnasieskolan för att vara behörig till universitet och högskola, eftersom ovanstående i det närmaste saknar all betydelse.

Eller vänta!

Vore kanske en bättre idé att behålla både obligatorisk grundskola och krav på examen från gymnasiet för tillträde till universitet och högskola, och istället se till att dessa utbildningar håller jämn och hög kvalitet och ger de kunskaper och färdigheter som behövs för vidare utbildning, yrkesliv och aktivt medborgarskap?

Att satsa på att utveckla en skola som är kritiserad, och brister i kvalitet, istället för att ropa efter att den ska tas bort, eller att kravet på examen från den ska avskaffas?

Det vill säga, om man tror på värdet i utbildning?

Kommentarer (5)

 1. Kjell Robertsson skriver:

  Hej
  Nu kommer jag säkerligen frångå topic en smula, men som varande lärare kan jag inte låta bli att handlöst kasta mig in i debatten.
  För 4 år sedan bytte jag tjänst. Med en anings stolthet blev jag “headhuntad” till ett projekt som innebär att hitta, utbilda och skaffa sysselsättning åt unga vuxna med Aspergers syndrom.
  Inför den nya tjänsten fick jag fria händer att styra upp pedagogiken, jag fick en stor påse pengar och jag fick även förtroendet att faktiskt göra precis hur jag ville så länge verksamheten fungerade som den är avsedd att fungera.
  Resultatet? Jag tillbringar 4 (fyra) timmar varje förmiddag åt att förbereda högkvalitativt lektionsmaterial som sedan används 1 timma i klassrummet. Efter genomgången har jag 3 timmar att vara tillgänglig för klassen i form av stöd. Så min dag består av 1 timmas ren undervisning! Och ÄNDÅ genomförs undervisningen på ett bra sätt (enligt forskarrapport).

  Den svenska skolans dåliga resultat beror på:
  1. Den bristande tilliten från styrande håll att läraren faktiskt klarar sitt uppdrag om förutsättningar ges.
  2. Mötesidiotin som gör att lärare har möten för mötets skull, inte elevens.
  3. Det massiva antalet timmar vid tavlan. Dra ner på undervisningstid!
  4. Föräldrar som lämnat uppfostringsrollen på skolan.
  5. Sidoaktiviteter för eleven. Vad är viktigast? Att spela hockey, rida, simma eller klara skolan?

  Jag (och många med mig) är URLESS på att ständigt mötas av rynkade näsor när man säjer att man är lärare. Lärare är världens bästa jobb, men vi ges i princip aldrig möjlighet att klara uppdraget!

  Förlåt, jag var tvungen att vräka ur mig lite.

  Med vänliga hälsningar
  Kjell Robertsson

  • Ylva Pettersson skriver:

   Tack för ditt inlägg!

   Jag hoppas verkligen att de som läser inlägget förstår att jag är ironisk. Att syftet är att visa vilket fruktansvärt felslut Enkvist hamnar i när hon hävdar att en dålig eller kritiserad lärarutbildning med legitimation innebär att den bör avskaffas istället för utvecklas och förbättras! Utbildning är samhällets grund, och bör ges de bästa förutsättningar – inte trampas på! MVH//Ylva

 2. Karin Sjöberg skriver:

  Mycket bra!!

  Inger Enkvist brukar vara så klok – jag förstår inte hur hon kunde landa så otroligt fel i detta. Timbrorapporten är ju rena skämtet – varför vänder sig en så insatt person som Enkvist till dessa PR-gubbar och politrucker för ett underlag, istället för att se till vad vetenskap och profession säger? Hur gick det till? Jag har faktiskt lust att skriva till Enkvist och fråga.

  Tack för en välformulerad text som visar just var kärnfrågan ligger – i värdet av utbildning och varför den måste hålla hög kvalitet. Mycket bra!

  Bisak: en lärare på pendeln hade läst texten och satt och pratade med en kollega om att skolan inte alls är så dålig att den borde avskaffas…. Uppenbart är att det på sina ställen behövs fortbildning i ironi!

 3. Karin skriver:

  Ironi eller ej, men faktum är att det finns undervisningsformer utanför skolinstitutionen som kan ge mycket hög kvalitet, och visar sig ge studiemotivation. Den gamla hederliga hemundervisningen är en sådan, och den står sig som ett mycket bra alternativ, och jag syftar då på den form då föräldrar tar ansvar för sina barns undervisning och grundskoleutbildning i hemmet.
  Idag är föräldrars enda roll och ansvar att övervaka att barnen/ungdomarna går till skolan, men det finns de som istället skapar en finfin “skola” hemma. Efter nya skollagen jagas tyvärr dessa familjer en efter en ut ur landet p g a skyhöga vitesbelopp….skolflyktingar.
  Nej, fram för undervisningsplikt istället för skolplikt! Det hör ett modernt och demokratiskt samhälle till.

 4. Carl Eliasson skriver:

  Även om inlägget är ironiskt tycker jag att skolplikten borde ifrågasättas. Lagen om skolplikt är enligt min mening en rest från ett sedan länge försvunnet samhälle, där den skulle garantera alla barn att deras föräldrar lät de gå i skolan. Det är inte det problemet vi har i dagsens samhälle. Nu har vi istället tagit bort elevens och föräldrarnas ansvar i princip helt och hållet. Följden blir att bra betyg och kunskap är en rättighet och inte något man förvärvar genom hårt arbete. Det borde vara en självklarhet att föräldrar har ett ansvar för hur deras barn beter sig i skolan. Vad jag vet har föräldrar fortfarande ansvar för barnens uppfostran. Om man skulle ta bort skolplikten finns det möjlighet att ge tillbaka ansvar till elevernas föräldrar och till eleverna själva. Om en elev inte uppför sig ordentligt kan man säga att personen i fråga faktiskt inte är välkommen utan att förändra sitt beteende. Då det ligger i de flesta föräldrars intresse att eleverna faktiskt är i skolan tror jag att det skulle kunna få en del positiva effekter.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)