Kategoriserade inlägg: skolvalet2014

Ni underbara lärare!

Jag har haft den stora glädjen att få undervisning av många otroligt bra lärare. Från lågstadiets Marianne Bladh till högstadiets Helena Sjölund fick jag möta många lärare som tyckte om oss elever, som mötte oss som individer, som kunde sina ämnen och som hade förmågan att väcka vårt intresse, att få oss att känna oss… Läs mera »

Timplanslöst- bra för vem?

Jag hör ibland röster i skoldebatten som hyllar den timplanslösa skolan. Man lyfter aspekter som elevers möjligheter att påverka undervisningen, bättre möjligheter att anpassa efter varje elevs behov och förbättrade möjligheter till ämnesövergripande samarbeten. Jag tror säkert att det finns skolor som lyckats uppnå dessa fördelar med hjälp av timplanslös undervisning. Men jag är övertygad… Läs mera »

Behov och organisation (#SETT2014)

Vad behöver jag i första rummet för att kunna göra ett bra jobb? Jag behöver frihet att använda mitt yrkeskunnande för att göra professionella bedömningar kring min yrkesutövning. Jag behöver få stöd och förtroende från min skolledning i detta. Jag behöver tid att planera, utvärdera och utveckla mitt arbete. En viktig förutsättning för detta är… Läs mera »

Lärares lika eller olika förutsättningar?

Skolinspektionen har, som ni säkert vet, kommit med en rapport där de menar att ett stort problem i skolan, kanske det största, är lärarnas brist på skicklighet. Rapporten har fått kritik, bl.a. från representanter för LR. Anne-Marie Begler svarar på kritiken den 2 april i Skolvärlden, och håller fast vid att det inte i första… Läs mera »

Ord betalar ingen skuld

Så har det då kommit PISA-resultat som visar att inte heller när det gäller kreativitet och problemlösning når Sverige ens upp till par. Det är intressant att studera reaktionerna i pressen. I DN menar man att mängden reformer, och i viss mån innehållet i reformerna, är boven i dramat och att lösningen är att göra… Läs mera »

Om lärares brist på skicklighet

Enligt SVT så menar Skolinspektionen att lärarnas brist på skicklighet i undervisningen är en av anledningarna till att svenska elever lyckas sämre med sina studier än elever i många andra länder. Om vi utgår från att det är sant att det är brister i metodik som är problemet, vilken är då anledningen till att undervisningen… Läs mera »

Skolan får inte vara ett politiskt luftslott!

Idag har vi fått höra nya förslag från politiskt håll som syftar till att få Sverige att klättra i PISA. Tillåt mig uttrycka en viss skepsis. Jag är skeptisk, inte bara för att det saknas vetenskapliga undersökningar som talar för att tidiga betyg ger bättre inlärning, inte bara för att åtgärderna för att ge lärarna… Läs mera »

Lyft gymnasiet nu, i debatten och i praktiken!

Följande inlägg är författat av Katarina Lycken Rüter och Ylva Pettersson, gemensamt. Ingen kan undgå att se att skolan är en av de allra viktigaste frågorna i årets valdebatt. Det handlar om resurser, visioner och praktiskt arbete. Men debatten handlar inte om hela skolan, inte om alla delar av den. Gymnasieskolan, den viktiga länken mellan… Läs mera »

Svar på Lärarförbundets och SKL:s frågor

I en debattartikel publicerad 2010 i DN som representanter länkade till igår på Twitter hävdar Lärarförbundet och SKL gemensamt att Sveriges grundskollärare inte vill ha ett förstatligande av skolan. Min första reflektion är att det framgår av formuleringarna som återges från enkäten att man kan ifrågasätta huruvida man ställt frågor som på ett rättvisande sätt… Läs mera »

“It’s all about the dum dum da da da dum”

Många huvudmän arbetar med schabloner när de fördelar pengar till skolorna. En gymnasieskola kan t.ex. få en schablon på ca 85 000 per elev. Bygger denna schablon på styrdokumentens krav och elevernas behov? Ja, det vore ju det logiska att man föreställde sig. Tyvärr finns det ofta ingen som helst koppling mellan krav, behov och… Läs mera »