Kategoriserade inlägg: Lärarvardag

IKT – Metodik i utbildning och praktik

När jag gick på lärarhögskolan läste vi som en del av metodiken en kurs i klassrumsteknik. Nere i en källarlokal på Östgötagatan fick vi lära oss att göra korrekta stenciler, tjusiga flerskiktsark till OH och hur man använde Pogo-pedagog diaserier med hjälp av högmoderna diaprojektorer med automatisk frammatning. Man kan småle åt detta nu, men… Läs mera »

Lärarnas status och lön – ett par frågor till våra politiker

Debatten om skolan går hög. Alla verkar vara överens om några saker: Resultaten måste förbättras, likvärdigheten måste öka och lärarnas status måste uppgraderas. När man börjar prata om hur är man dock långt ifrån överens. Tidningarna är överfulla med uttalanden från politiker som är eniga om att läraryrket måste vara attraktivt. Många lyfter att lönerna… Läs mera »

Läsförståelse – ay, there’s the rub!

Man startade ett pilotprojekt med 1:1 på den skola där jag arbetar år 2007. Vi fick då elevdatorer till det estetiska programmet, och ganska fria tyglar att avgöra hur vi ville arbeta med dem. Det var bra, eftersom det tvingade oss att bli kreativa och samtala kring metodik. Det fanns också nackdelar med att vara… Läs mera »

Om Pisa

Jag har varit i Pisa en gång. Det var fantastiskt att få se det lutande tornet på riktigt, en bild man så ofta mött i böcker och tidningar – att få se den bilden i verkligheten och få infoga den i den egna erfarenheten var en mäktig upplevelse. Det lutande tornet står där som en… Läs mera »

Funderingar kring förstelärare utifrån SKL:s replik i DN

Den 28 november skrev Bo Jansson för LR:s räkning en debattartikel i DN där kommunernas hantering av karriärstjänsterna kritiserades. Idag kommer SKL med en replik. Denna replik får mig att fundera.   För det första undrar jag varför Ingela Gardner Sundström väljer att läsa Bo Jansson fel. Hon skriver att han “ger en bild av… Läs mera »

Välja gymnasieprogram – hjälpa eller stjälpa?

Torsdagen 7 november hade DN en bilaga inför gymnasievalet. I denna presenteras gymnasieprogrammen ur olika perspektiv, några elever får berätta om sina studier och en studievägledare intervjuas om hur man kan tänka inför gymnasievalet. Denna studievägledare höll samma dag även en live-chatt via DN där hon besvarade frågor om gymnasievalet och gymnasieprogrammen. Rubriken DN har… Läs mera »

Mer kvalitet på mindre tid – formativ bedömning med digitala verktyg

På den skola där jag arbetar har vi nyss genomfört terminens utvecklingssamtalsdag. Alla skolans lärare förlägger i så hög grad som möjligt alla utvecklingssamtal till en och samma dag. De elever och vårdnadshavare som inte har möjlighet att komma under denna dag erbjuds naturligtvis andra tider för utvecklingssamtal. Fördelarna är många. För det första kan… Läs mera »

Räcker du till?

Räcker du till? Jag känner ibland att jag inte gör det. Nu pratar jag inte främst om tid utan om kompetens. Japp. Visst, det är ofta ont om tid, men när det gäller arbetsbelastningen finns det åtminstone något litet jag kan göra, jag kan planera om, jag kan prioritera, jag kan be om hjälp, jag… Läs mera »

Vad vill politikerna och vad vill vi?

Jag skrev tidigare i veckan om det faktum att när riksdagen beslutar om åtgärder för att komma till rätta med lärarnas skenande arbetsbelastning så är det endast arbetsuppgifterna för grundskolans lärare som ses över. Gymnasielärarna, vilkas arbetsbörda ökat i minst samma omfattning samtidigt som vi drabbats ännu hårdare än grundskolans lärare av en relativ löneminskning… Läs mera »

Minskad arbetsbörda för gymnasielärare

Under en längre tid har det uppmärksammats att lärares arbetsbörda ökat och ökar. Denna ökning för med sig en mängd negativa konsekvenser. Lärare drabbas av stress och sjukskrivningar. Alldeles för många utbildade lärare söker sig från läraryrket, inte för att de egentligen vill utan för att de tvingas prioritera sin hälsa och sin familj –… Läs mera »