Kategoriserade inlägg: Lärarvardag

Rektor leder och fördelar arbetet?

Rektor leder och fördelar arbetet. Skollagen säger tydligt vilka uppgifter och vilket ansvar som ligger på rektor. Vissa av dessa uppgifter kan rektor sedan delegera, såsom planering av fortbildning, övergripande organisation av arbetet och systematiskt kvalitetsarbete. Kvarstår dock att det är rektor som leder och fördelar arbetet. Jag kan inte låta bli att undra: Om… Läs mera »

Tänka nytt kring läromedel

Tankar om nya sätt att skapa läromedel spirar hos många lärare idag. Många lärare jag talat med är missnöjda med tryckta läromedel som alltid ligger steget efter, digitala läromedel som bara är vanliga läromedel fast på nätet eller DVD, läromedel utan källor, dyra licenser o.s.v. När jag var på SETT häromveckan och föreläste om Wikiprojekten… Läs mera »

Betyg – nu är det dags igen

Det är över 20 år sedan jag satte mina första betyg. Skalan var 1-5, betygen var fortfarande relativa. Vi förde frånvaro på blad som var fästa vid trätavlor i kollegierummet, precis utanför rökrummet. Vi fick ut våra scheman som fotostatkopior av de stora tavlor där studierektorn lade schema genom att stoppa ner små papperslappar i… Läs mera »

Behov och organisation (#SETT2014)

Vad behöver jag i första rummet för att kunna göra ett bra jobb? Jag behöver frihet att använda mitt yrkeskunnande för att göra professionella bedömningar kring min yrkesutövning. Jag behöver få stöd och förtroende från min skolledning i detta. Jag behöver tid att planera, utvärdera och utveckla mitt arbete. En viktig förutsättning för detta är… Läs mera »

Lärares lika eller olika förutsättningar?

Skolinspektionen har, som ni säkert vet, kommit med en rapport där de menar att ett stort problem i skolan, kanske det största, är lärarnas brist på skicklighet. Rapporten har fått kritik, bl.a. från representanter för LR. Anne-Marie Begler svarar på kritiken den 2 april i Skolvärlden, och håller fast vid att det inte i första… Läs mera »

Ord betalar ingen skuld

Så har det då kommit PISA-resultat som visar att inte heller när det gäller kreativitet och problemlösning når Sverige ens upp till par. Det är intressant att studera reaktionerna i pressen. I DN menar man att mängden reformer, och i viss mån innehållet i reformerna, är boven i dramat och att lösningen är att göra… Läs mera »

Om lärares brist på skicklighet

Enligt SVT så menar Skolinspektionen att lärarnas brist på skicklighet i undervisningen är en av anledningarna till att svenska elever lyckas sämre med sina studier än elever i många andra länder. Om vi utgår från att det är sant att det är brister i metodik som är problemet, vilken är då anledningen till att undervisningen… Läs mera »

Lyft gymnasiet nu, i debatten och i praktiken!

Följande inlägg är författat av Katarina Lycken Rüter och Ylva Pettersson, gemensamt. Ingen kan undgå att se att skolan är en av de allra viktigaste frågorna i årets valdebatt. Det handlar om resurser, visioner och praktiskt arbete. Men debatten handlar inte om hela skolan, inte om alla delar av den. Gymnasieskolan, den viktiga länken mellan… Läs mera »

“It’s all about the dum dum da da da dum”

Många huvudmän arbetar med schabloner när de fördelar pengar till skolorna. En gymnasieskola kan t.ex. få en schablon på ca 85 000 per elev. Bygger denna schablon på styrdokumentens krav och elevernas behov? Ja, det vore ju det logiska att man föreställde sig. Tyvärr finns det ofta ingen som helst koppling mellan krav, behov och… Läs mera »

Wikipedia – kunskapande skapande

Har ni läst Eeva Kilpis Säg till om jag stör?   För mig beskriver de orden mina känslor inför IKT, den digitala undervisningen, eller vad man vill kalla det. Jag trodde att IKT skulle vara ett verktyg, en teknik jag kunde använda mig av för att göra min undervisning bättre. Det visade sig att det inte var möjligt… Läs mera »