Kategoriserade inlägg: Arbetstid

Världens bästa yrke borde ha världens bästa förutsättningar.

Är att inte förlora samma sak som att vinna? Det är det första jag tänker när jag läser att ett nytt läraravtal nu är slutet. Inga förändringar i arbetstiden. Det förtydligas att det innebär att vi inte förlorat möjligheten till ferietjänst. Det är mycket bra. Men den fråga som hänger över många lärare som ett damoklessvärd… Läs mera »

Rektor bör få högre lön – men inte från min!!

Att vara rektor idag är ansvarsfullt, komplext och utmanande. De flesta rektorer jag talar med beskriver en arbetssituation där man inte bara fattar avgörande beslut kring människors liv dagligen, utan man gör det under tidspress och med oerhört trånga ramar. Att skolan behöver skickliga rektorer med stark legitimitet är självklart. Att dessa ska ha en… Läs mera »

Jobbar du i en skola som sviker barnen?

Svenska skolan sviker våra barn, förklarar Frida Boisen i en krönika i Expressen. Krönikan handlar om de nedslående resultat den svenska matematikundervisningen visar upp i internationella jämförelser. I slutstycket vänder sig krönikören till politiker i allmänhet och utbildningsministern i synnerhet med en vädjan om att ta efterfrågan på matematikkunskaper på allvar. Jag kan inte låta… Läs mera »

Dra inte ur kontakten!

Jag vill åka och titta på tranorna. De har börjat samlas nu för den årliga sällsamma trandansen vid Hornborgasjön. Vi brukar åka varje år, bre mackor och ta med. Sedan sitter vi huttrande i snålblåsten och påminner en för varje år allt mer blassé son om att tranan heter grus grus på latin. Och vi… Läs mera »

Somliga går med trasiga…

…själar, magar, armar med skärsår, relationer. Jag möter elever som bär på trasiga drömmar, trasiga illusioner och trasigt självförtroende. I dessa möten känner jag mig ofta ensam och otillräcklig. Jag kan lyssna på eleverna, jag kan vara medmänniska och jag kan be dem våga ta steget att kontakta elevhälsan. Om de redan har kontakt med… Läs mera »

Tid

Jag skulle vilja ha ett system som tillät mig att boka elever. Sådär ni vet som universitetslärare i England som kan kalla elever till tutorials, samtal, på tumanhand eller i mindre grupp. Jag vet skolor som infört pass på schemat där elever kan boka lärare. Elever som behöver stöd, har missat undervisning eller vill fördjupa… Läs mera »

Hur kan man straffa kritiska lärare?

Vi har i år tvingats se hur en kommun försökt avskeda en medarbetare efter att denne framfört kritik och åsikter kring skolans kvalitet och utveckling. Per Kornhall fick besked om att han sagts upp, vilket väckte en storm av reaktioner runt om i skolsverige.  Per Kornhall har senare tack och lov fått rätt gentemot arbetsgivaren…. Läs mera »

Timplanslöst- bra för vem?

Jag hör ibland röster i skoldebatten som hyllar den timplanslösa skolan. Man lyfter aspekter som elevers möjligheter att påverka undervisningen, bättre möjligheter att anpassa efter varje elevs behov och förbättrade möjligheter till ämnesövergripande samarbeten. Jag tror säkert att det finns skolor som lyckats uppnå dessa fördelar med hjälp av timplanslös undervisning. Men jag är övertygad… Läs mera »

Rektor leder och fördelar arbetet?

Rektor leder och fördelar arbetet. Skollagen säger tydligt vilka uppgifter och vilket ansvar som ligger på rektor. Vissa av dessa uppgifter kan rektor sedan delegera, såsom planering av fortbildning, övergripande organisation av arbetet och systematiskt kvalitetsarbete. Kvarstår dock att det är rektor som leder och fördelar arbetet. Jag kan inte låta bli att undra: Om… Läs mera »

Betyg – nu är det dags igen

Det är över 20 år sedan jag satte mina första betyg. Skalan var 1-5, betygen var fortfarande relativa. Vi förde frånvaro på blad som var fästa vid trätavlor i kollegierummet, precis utanför rökrummet. Vi fick ut våra scheman som fotostatkopior av de stora tavlor där studierektorn lade schema genom att stoppa ner små papperslappar i… Läs mera »