Är legitimerade lärare sämre?

I SvD Debatt har i dag två medarbetare från Timbro, en chefsekonom och en presschef med förflutet som PR-konsult, försökt argumentera mot legitimationsreformen med argument som bygger på att det saknas värde i att ha legitimerade lärare. Man lutar sig mot statistik som kan tolkas som att legitimerade lärare är sämre än olegitimerade dito.

Som underlag för sin slutsats att legitimationsreformen inte ger något värde pekar man alltså på att meritvärdet för elever som har olegitimerade pedagoger enligt Skolverkets statistik är något högre än för elever med legitimerade lärare. Man påpekar visserligen att detta inte nödvändigtvis beror på lärarnas utbildning utan menar att det kan bero på att fristående skolor lyckas bättre än kommunala, och i fristående skolor arbetar en högre del personer som saknar legitimation. Dock drar man slutsatsen att det inte kan sägas att det finns ett värde vad gäller elevernas resultat i att ha legitimerade lärare.
Marcus2

Det finns alternativa förklaringar.

Det finns vetenskapligt beprövade metoder att grunda betygsättning på, verktyg för att säkerställa alignment mellan kunskapskrav och underlag. För att rätt kunna använda dessa metoder när man sätter betyg krävs naturligtvis allmänna kunskaper i vetenskapsteori och metodik och dessutom särskild utbildning i de för betygsättning specifika metoderna. Detta har en behörig och legitimerad lärare. En lärare som saknar denna utbildning saknar sannolikt insikter i hur man sätter betyg utifrån styrdokumenten. Att det då finns en ökad risk, en betydligt ökad risk skulle jag vilja säga, att betygen helt enkelt blir fel är uppenbart.

En behörig, legitimerad lärare har tryggheten av detta i ryggen. Att ta strid om “rätt betyg” gentemot förädrar, elever och vårdnadshavare som ifrågasätter betyg kräver att man har en välgrundad säkerhet i sina kunskaper, att man kan visa på vetenskapligheten i hur man tolkat underlaget. Att personer som undervisar utan utbildning i bedömning och betyg p.g.a. osäkerhet hellre sätter ett högt betyg och slipper, den ibland obehagliga, processen att försvara ett betyg är inte att undra över. Att detta leder till betygsinflation och att enskilda elever får betyg det inte finns underlag för är en naturlig följd av detta.

Lägger man därtill att betygen har blivit en del av många skolors marknadsföring, vi har tyvärr sett exempel på rektorer som pressar lärarna att sätta för höga betyg av detta skäl, så finns det en uppenbar förklaring till att meritvärdena ser ut som de två debattörerna i SvD påtalar.

Jag ska erkänna att jag är trött på de grunda analyser som förs fram i skoldebatten.

I det underlag som presenteras i dagens debattartikel i SvD finns, som jag ser det, ingen grund för slutsatsen att lärarlegitimationen ska avskaffas. Tvärtom finns underlag för att hävda att legitimationer endast bör ges till behöriga lärare.

Kommentarer (8)

 1. Lena S skriver:

  Hej Ylva!
  Du kanske kan förklara varför en behörig lärare, med 28 år i yrket i bagaget, helt plötsligt ska behöva en legitimation för att få fortsätta sätta betyg.
  En kollega, utan fullständig ämnesbehörighet och också i avsaknad av undervisningserfarenhet men med legitimation från Skolverket, får göra detta istället. För mig är detta orimligt men du kanske har någon bra förklaring?
  Hälsn. Lena

  • Ylva Pettersson skriver:

   Hej!

   Bra fråga, som dock någon som är fackligt ombud säkert kan besvara bättre. Själv är jag positiv till legitimationsreformen, men skeptisk till vissa delar vad gäller hur den implementeras. MVH/

 2. Håkan Friberg skriver:

  Jag är så evinnerligt trött på att säga detta: Man lär sig inte sätta betyg på lärarutbildningen! Jag fick ingen som helst instruktion i hur man sätter betyg med hjälp av kunskapskraven på lärarhögskolan. Jag är numera legitimerad lärare, men inte ett iota av de kunskaper jag har om betygsättning fick jag från lärarhögskolan. Och jag är inte ensam. De som varit lärare länge fick sin utbildning när vi fortfarande hade relativa betyg. Många av dem som är unga har inte haft betygsättning i sin utbildning. Kan vi inte sluta låtsas? Jag är så trött på grunda analyser utan bas i fakta!

  • Ylva Pettersson skriver:

   Jag har diskuterat detta med många kollegor och det är uppenbart att olika lärarutbildningar har haft olika kvalitet och kvantitet vad gäller undervisning i bedömning och betyg. Att det finns lärarutbildningar som inte undervisar i detta är att jämföra med om läkarutbildningar slutade undervisa i diagnostik. Absurt. Detta säger mycket om behovet av en likvärdig lärarutbildning. Många lärarutbildningar har dock gett både kvalitativ och omfattande undervisning i betygsättning.

 3. Fiona Luna skriver:

  “att fristående skolor lyckas bättre än kommunala, och i fristående skolor arbetar en högre del personer som saknar legitimation” Ja, jag har inte svensk lärarlegitimation just nu MEN jag ÄR legitimerad i andra länder. Vår friskola har många väl utbildad och legitimerad lärare men Sverige tror att vi är inte riktig lärare eftersom vi har inte SVENSK legitimation, även om vi har bättre utbildning och flera år erfarenhet. Kanske vår klasser har bättre betyg eftersom vi är bättre lärare och de som har klasser med sämre betyg kan lära sig från oss? Jag tror att alla lärare skulle ha legitimation, det är sant. Vi måste emellertid säga inte att alla de som har inte svensk legitimation är inte riktiga lärare.

 4. Ulrika skriver:

  Det finns en intressant korrelation mellan elevers betyg och deras resultat på det nationella provet. Detta går naturligtvis inte att titta på i alla ämnen men tillräckligt många för att få en tendens.
  Har någon tittat på den korrelationen och jämfört den med huruvida eleven har haft en behörig eller icke behörig lärare? I kommunen där jag arbetar finns tydliga skillnader mellan elevers betyg och deras resultat på de nationella proven på vissa skolor…

  Naturligtvis ska vi arbeta för att eleverna ska sträva uppåt/framåt i förhållande till sina egna förmågor, men fortfarande tycker jag frågan om RÄTT betyg är viktigare än HÖGT betyg.

 5. Kärstin Hultman skriver:

  Skrota lärarlegitimationen! Det ska räcka med ett examensbevis.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)