Månadsarkiv mars 2014

Om lärares brist på skicklighet

Enligt SVT så menar Skolinspektionen att lärarnas brist på skicklighet i undervisningen är en av anledningarna till att svenska elever lyckas sämre med sina studier än elever i många andra länder. Om vi utgår från att det är sant att det är brister i metodik som är problemet, vilken är då anledningen till att undervisningen… Läs mera »

Skolan får inte vara ett politiskt luftslott!

Idag har vi fått höra nya förslag från politiskt håll som syftar till att få Sverige att klättra i PISA. Tillåt mig uttrycka en viss skepsis. Jag är skeptisk, inte bara för att det saknas vetenskapliga undersökningar som talar för att tidiga betyg ger bättre inlärning, inte bara för att åtgärderna för att ge lärarna… Läs mera »