Månadsarkiv februari 2014

Lyft gymnasiet nu, i debatten och i praktiken!

Följande inlägg är författat av Katarina Lycken Rüter och Ylva Pettersson, gemensamt. Ingen kan undgå att se att skolan är en av de allra viktigaste frågorna i årets valdebatt. Det handlar om resurser, visioner och praktiskt arbete. Men debatten handlar inte om hela skolan, inte om alla delar av den. Gymnasieskolan, den viktiga länken mellan… Läs mera »

Svar på Lärarförbundets och SKL:s frågor

I en debattartikel publicerad 2010 i DN som representanter länkade till igår på Twitter hävdar Lärarförbundet och SKL gemensamt att Sveriges grundskollärare inte vill ha ett förstatligande av skolan. Min första reflektion är att det framgår av formuleringarna som återges från enkäten att man kan ifrågasätta huruvida man ställt frågor som på ett rättvisande sätt… Läs mera »

“It’s all about the dum dum da da da dum”

Många huvudmän arbetar med schabloner när de fördelar pengar till skolorna. En gymnasieskola kan t.ex. få en schablon på ca 85 000 per elev. Bygger denna schablon på styrdokumentens krav och elevernas behov? Ja, det vore ju det logiska att man föreställde sig. Tyvärr finns det ofta ingen som helst koppling mellan krav, behov och… Läs mera »