Månadsarkiv december 2013

IKT – Metodik i utbildning och praktik

När jag gick på lärarhögskolan läste vi som en del av metodiken en kurs i klassrumsteknik. Nere i en källarlokal på Östgötagatan fick vi lära oss att göra korrekta stenciler, tjusiga flerskiktsark till OH och hur man använde Pogo-pedagog diaserier med hjälp av högmoderna diaprojektorer med automatisk frammatning. Man kan småle åt detta nu, men… Läs mera »

Lärarnas status och lön – ett par frågor till våra politiker

Debatten om skolan går hög. Alla verkar vara överens om några saker: Resultaten måste förbättras, likvärdigheten måste öka och lärarnas status måste uppgraderas. När man börjar prata om hur är man dock långt ifrån överens. Tidningarna är överfulla med uttalanden från politiker som är eniga om att läraryrket måste vara attraktivt. Många lyfter att lönerna… Läs mera »

Läsförståelse – ay, there’s the rub!

Man startade ett pilotprojekt med 1:1 på den skola där jag arbetar år 2007. Vi fick då elevdatorer till det estetiska programmet, och ganska fria tyglar att avgöra hur vi ville arbeta med dem. Det var bra, eftersom det tvingade oss att bli kreativa och samtala kring metodik. Det fanns också nackdelar med att vara… Läs mera »

Om Pisa

Jag har varit i Pisa en gång. Det var fantastiskt att få se det lutande tornet på riktigt, en bild man så ofta mött i böcker och tidningar – att få se den bilden i verkligheten och få infoga den i den egna erfarenheten var en mäktig upplevelse. Det lutande tornet står där som en… Läs mera »

Funderingar kring förstelärare utifrån SKL:s replik i DN

Den 28 november skrev Bo Jansson för LR:s räkning en debattartikel i DN där kommunernas hantering av karriärstjänsterna kritiserades. Idag kommer SKL med en replik. Denna replik får mig att fundera.   För det första undrar jag varför Ingela Gardner Sundström väljer att läsa Bo Jansson fel. Hon skriver att han “ger en bild av… Läs mera »