Månadsarkiv november 2013

Välja gymnasieprogram – hjälpa eller stjälpa?

Torsdagen 7 november hade DN en bilaga inför gymnasievalet. I denna presenteras gymnasieprogrammen ur olika perspektiv, några elever får berätta om sina studier och en studievägledare intervjuas om hur man kan tänka inför gymnasievalet. Denna studievägledare höll samma dag även en live-chatt via DN där hon besvarade frågor om gymnasievalet och gymnasieprogrammen. Rubriken DN har… Läs mera »

Mer kvalitet på mindre tid – formativ bedömning med digitala verktyg

På den skola där jag arbetar har vi nyss genomfört terminens utvecklingssamtalsdag. Alla skolans lärare förlägger i så hög grad som möjligt alla utvecklingssamtal till en och samma dag. De elever och vårdnadshavare som inte har möjlighet att komma under denna dag erbjuds naturligtvis andra tider för utvecklingssamtal. Fördelarna är många. För det första kan… Läs mera »

Räcker du till?

Räcker du till? Jag känner ibland att jag inte gör det. Nu pratar jag inte främst om tid utan om kompetens. Japp. Visst, det är ofta ont om tid, men när det gäller arbetsbelastningen finns det åtminstone något litet jag kan göra, jag kan planera om, jag kan prioritera, jag kan be om hjälp, jag… Läs mera »

Vad är viktigast när det gäller gymnasiet?

Den 14 oktober hade DN gjort en sammanställning där riksdagspartierna fick svara på tre frågor kring skolan och skolans utveckling. En fråga gällde gymnasiet: “Vad är viktigast när det gäller gymnasiet?”. Jag tog upp denna sammanställning i mitt senaste inlägg, där du även hittar en länk till artikeln. Politikernas brist på engagemang i gymnasieskolan och avsaknaden… Läs mera »

Vad vill politikerna och vad vill vi?

Jag skrev tidigare i veckan om det faktum att när riksdagen beslutar om åtgärder för att komma till rätta med lärarnas skenande arbetsbelastning så är det endast arbetsuppgifterna för grundskolans lärare som ses över. Gymnasielärarna, vilkas arbetsbörda ökat i minst samma omfattning samtidigt som vi drabbats ännu hårdare än grundskolans lärare av en relativ löneminskning… Läs mera »

Minskad arbetsbörda för gymnasielärare

Under en längre tid har det uppmärksammats att lärares arbetsbörda ökat och ökar. Denna ökning för med sig en mängd negativa konsekvenser. Lärare drabbas av stress och sjukskrivningar. Alldeles för många utbildade lärare söker sig från läraryrket, inte för att de egentligen vill utan för att de tvingas prioritera sin hälsa och sin familj –… Läs mera »

Huvudmännens syn på förstelärare

Det är intressant att se hur olika huvudmän väljer att hantera frågan om förstelärare. Några kommuner har t.ex. valt att begränsa förstelärartjänsterna till vissa ämnen, vanligen svenska, engelska och matematik. Jag kan förstå att man vill ha en fördjupad forskningsanknuten ämnesdidaktisk utveckling.  Jag själv anser att det är en god strävan. Regeringen tycker uppenbarligen också… Läs mera »

Ok, då börjar vi!

Att arbeta i skolan innebär att jobba med människor som vill mer. Mina kollegor, både här på skolan och i det utvidgade kollegiet, präglas av den här strävan – på gott och ont. Vi vill utvecklas i våra ämnen, fördjupa oss och bredda oss. Vi vill bli skickligare lärare, följa med i forskning och lära… Läs mera »