UPPRPOP från studie- och yrkesvägledare som fått nog

Efter att skolavatalet blev klart för någon vecka sedan var vi många studie- och yrkesvägledare som kände oss förbisedda genom att avtalet inte uttryckligen inkluderar även oss. Därför startade jag detta upprop ( https://www.skrivunder.com/skolavtal18_maste_inkludera_studie-och_vagledare) som f n har omkring 138 underskrifter.

Studie-och yrkesvägledare har ofta små och delade tjänster som gör att svenska elever inte får likvärdig studie-och vägledning och som gör att vi SYVare inte alltid kan utföra det vi ska enligt mål och planer vi har.
Vår lilla yrkesgrupp är ett bristyrke på en del håll i landet. Våra löner halkar efter.

Vi har fått nog nu!

Röster från uppropet:
”Studie-och yrkesvägledare med utbildning borde få ansöka om legitimation, försatt få fram vilka som är utbildade och för att få upp lönen som sig bör.”

”Jag som SYV på vuxenutbildningen har enormt ansvar och en väldigt komplicerad och ständigt föränderlig arbetssituation. Vi ligger alltid LÅNGT efter våra kollegor på andra stadier och därmed ännu lägre än lärare. Det är vi som får svara på alla frågor, fixa och lösa alla problem. Det är ett hån för en hel yrkesgrupp (på alla stadier) att alltid hamna i skuggan av en kår som hörs och syns mycket mer i alla lägen.”

”Jag skriver under för att vi arbetar ofta under orimliga förhållanden och löner som är långt ifrån marknadsmässiga samt att vi har ofta svårt att ta plats i skolans organisationer på grund av motstånd från lärare. Att vår yrkesgrupp inte prioriteras samtidigt som elever väljer om gymnasieprogram och hoppar av gymnasiet är ofattbart. Trots att vi behövs får vi kämpa för att ta plats.”

”För att jag vill ha ett fack som kan hålla mig, och min yrkeskår bakom ryggen! Avtalet för en studie- och yrkesvägledare är nästan ett skämt! Jag hoppas för oss alla att det inte är så, men just nu är det ett riktigt, riktigt dåligt skämt!”

”Otroligt frustrerad över att betala avgift för ett fack som inte lyfter vår utbildade, kompetenta, flexibla, mångsysslande grupp!”

”Jag är trött på att kallas syo o på att inte få bättre betalt för alla timmar jag lägger ner på mina elever/deltagare ! Jag tjänar likamycket som en outbildad administratör i grannkommunen men har ett sjuhelvetes större ansvar. Upp till kamp!!”

”Våra arbetsvillkor är dåliga, vi är överbelastade med jobb, otillräckligt utformade riktlinjer, dåliga löner, inget krav på yrkesexamen, okunskap i samhälle/skola, bland kollegor/chefer i vad vårt arbete innebär. Dåligt fungerande samverkan på alla nivåer. Ändå ska vi prestera och leverera god kvalitet på vägledning.”

”Självklart behöver denna viktiga yrkesgrupp bättre förutsättningar för att kunna göra mer nytta. Inför studie- och yrkesval på schemat. Rent samhällsekonomiskt skulle vi vinna färre avhopp och snabbare yrkesutgång. Titta på Finland!”

”Jag är trött på att kämpa som Syv ute i grundskolorna med deltidstjänster, vi får mer och mer på vårt bord, Syv-planen (arbeta i alla åldrar), Prao, bilagorna för eleverna, elever som behöver oerhört mycket stöd osv osv. Rektorer och lärare som aldrig förstår vårt arbete!”

Det vi studie- och yrkesvägledare vill ha enligt mig och 346 kollegor i FB forumet SYV forum Sverige är att:
1 Vår yrkestitel skrivs ut korrekt i alla skrivelser Vi heter Studie-och yrkesvägledare förkortas SYV
2 Vår arbetsinsats och arbetsbörda utvärderas och undersöks
3 Vi börjar tala om hur många elever/SYV som är rimligt
4 Vi funderar på allvar på karriärsteg för SYV och legitimation

Ett par kommentarer på detta inlägg
”Fattar inte varför vår yrkeskår ska nöja sig med deltider på flera skolor. Nu får det vara nog.”
”Vi studie- och yrkesvägledare betalar lika mycket avgift som lärarna, 3600 kronor per år, vilket åtminstone borde täcka för kosmetiska uttalanden.”

Vår förhållandevis lilla yrkesgrupp känner sig bortglömda av båda våra fackliga representanter och av våra arbetsgivare i avtal och (skol)debatter eftersom vi inte nämns vid vår yrkestitel. Det bli sällan några konsekvenser när vårt yrke inspekteras eller utvärderas. Vi behöver börja prata om hur stor den faktiska arbetsbördan är och hur många elever vi ska ha hand om på de arbetstimmar vi har på våra skolor. Lärare har nyligen fått karriärtjänster t ex förstelärare. När ska studie- och yrkesvägledare få detta?

Vi har länge hört fagra ord om oss men inte känt att det faktiskt satsas på oss. Var finns pengarna för lönesatsningar och heltidstjänster?

8 oktober är det Vägledningens dag!

Kommentarer (2)

  1. Maria Magiera skriver:

    Vi är otroligt undervärderade ock tillika underbetalda!! Att ansvariga inte ens bemödar sig att skriva vår titel rätt är beklagansvärt att inte nämna oss är också urdåligt. Nu måste vi som kår börja synas!!

  2. Liselotte skriver:

    Det som upprör mig mest just nu är frånvaron av kompetens och kunskap om vår utbildning och vårt uppdrag samt avsaknad av tankar och visioner från min arbetsgivare – kommunen. Det är märkligt att andra myndigheter, tjänstemän, utredare ser förstår och uppskattar vår funktion. Sjukt besviken på avtalet. Tusentalskronor om året till facket som min representant för vad? En medlem mindre.

Lämna en kommentar

  • (will not be published)