Det internationella perspektivet på vägledning

Globalisering och internationalisering har under flera år diskuterats flitigt i både utbildnings- och arbetsmarknadssammanhang. I flera EU-länder har man fokuserat på studie- och yrkesvägledning, eftersom vägledningen bedöms ha en central funktion när det gäller det livslånga lärandet. Flera verksamheter, utbildningsinstitutioner och organisationer har uttalade mål beträffande internationalisering. Arbetsmarknaden efterfrågar i stigande grad personer med internationell kompetens. Vidare har personer som är mer mobila en större arbetsmarknad att röra sig på, samt ett större utbildningsutbud att välja från. Undersökningar visar att rörligheten bland ungdomar blir allt större. Därför är det både viktigt och nödvändigt med ett internationellt perspektiv inom vägledningsområdet. Den internationella dimensionen i vägledningen handlar bland annat om studie- och yrkesvägledarens förmåga att vägleda till studier och arbete i andra länder.

Som studie- och yrkesvägledare får jag allt fler frågor om möjligheter att studera utomlands. Programkontoret tillhandahåller bra och viktig fakta vad gäller flera frågor som rör internationell vägledning. Dock saknas den där sidan där man kan hitta allsköns information om utbildningar i olika länder, vilka handlingar som behövs vid ansökan, hur antagningskraven ser ut etc etc. Det fanns en del att säga och tycka om SyoGuiden. Några uppfattade den som rena reklamkampanjen med banner och annonstexter. Detta till trots var den i mitt tycke en ovärderlig informationssajt, där bland annat det som rörde studier och arbete utomlands låg samlat på ett ställe. Dessutom fanns där vidare länkar till utbildningsanordnare och andra organisationer. Ersättaren AllaStudier erbjuder inte på långa vägar motsvarande information. Där finns ingen särskild flik för utlandsstudier och sökningar i fritextfältet genererar träffar som inte har med saken att göra.

Även om det är en poäng i att den blivande studenten själv behöver lära sig att navigera i ett annat lands utbildningssystem för att söka reda på viktig information, behöver jag som vägledare veta vilka informationskanaler som finns till förfogande och i vilken utsträckning dessa är tillförlitliga. För att kunna vägleda mot studier och arbete utomlands måste jag själv ha denna kunskap. Det borde därför finnas en samlad sida med tillförlitliga informationslänkar.

Därtill borde det enligt min mening genomföras ett syv-lyft med den internationella vägledningen som en del. Med tanke på den internationalisering som är ett faktum, borde det vara en självklarhet att vidareutbilda studie- och yrkesvägledarna inom området. Detta skulle tjäna som en bas för andra insatser och möjligheter som kan sökas via Programkontoret i form av internationell vägledarkonferens, studiebesök och jobbskuggning, där det internationella samarbetet mellan vägledare kan ta form.

 

Lena

 

 

Kommentarer (3)

 1. Lotta Lindström skriver:

  Klokt tänkt Lena, håller fullständigt med.

  Frågan är om vi studie- och yrkesvägledare ska börja fundera på att fungera som specialister också i s f “bara” vara super-generalister. Vi skulle i så fall behöva ges tid och medel för fördjupning och fortbildning inom särskilda områden t ex utlandsstudier, utlandsjobb, elever med särskilda behov, studieekonomi mm…detta förutsätter att SYV organiseras i kommunerna så att den blir centraliserad.

  Glad påsk! // Lotta

 2. Elinor skriver:

  Hejsan. Under studiefakta på Alla Studier hittar jag numera “fliken” för information om studier utomlands, den är en bra startpunkt för att hitta info om studier i andra länder tycker jag och skiljer sig i mitt tycke inte nämnvärt från informationen som tidigare låg på syoguiden så jag blev lite förvånad över det du skrev. Jag som jobbar i en centraliserad organisation håller med kommentaren om att det underlättar på olika sätt med gemensamt arbete kring utlandsstudier i den centrala organisationen. Glad påsk! /Elinor (IB-vägledare i Samlad Vägledning Uppsala).

  • Lena skriver:

   Tack för den upplysningen! Ska villigt erkänna att jag inte hittat den tidigare. Detta på grund av att jag hela tiden utgått från att infon om utlandsstudier låg under just den benämningen och inte under studiefakta. Däremot är det tunnsått vad gäller arbete utomlands. Man kan kanske hoppas att det kommer och att det blir tydligare vad informationen kan hittas.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)