Månadsarkiv maj 2014

Studie- och yrkesvägledare måste få vara just studie- och yrkesvägledare!

Hur ska studie- och yrkesvägledare få möjlighet att få arbeta med det de är utbildade för? De kan snart sälla sig till lärarnas och läkarnas klagokörer som framför allt handlar om att deras yrken har lusats ner av alltför mycket administration och för lite av kärnverksamheten. Studie- och yrkesvägledare har en treårig tvärvetenskaplig beteendevetarutbildning bakom… Läs mera »