Månadsarkiv mars 2013

Det internationella perspektivet på vägledning

Globalisering och internationalisering har under flera år diskuterats flitigt i både utbildnings- och arbetsmarknadssammanhang. I flera EU-länder har man fokuserat på studie- och yrkesvägledning, eftersom vägledningen bedöms ha en central funktion när det gäller det livslånga lärandet. Flera verksamheter, utbildningsinstitutioner och organisationer har uttalade mål beträffande internationalisering. Arbetsmarknaden efterfrågar i stigande grad personer med internationell… Läs mera »

Den nya gymnasiereformen

Nu varit på Riksdagens och varit på Utbildningsutskottets öppna utfrågning om den nya gymnasiereformen Skolverkets generaldirektör Anna Ekström tyckte att det skulle var mer vägledning på grundskolan som jag minns det. Just för att det är för många avhopp och avbrott. Thomas Hagnefur utredare på LO tyckte också att det behövdes behov av förstärkt Syv… Läs mera »