Årsarkiv 2012

Varför finns det inte karriärsteg för studie- och yrkesvägledare som det finns för lärare?

När jag var på Skolforums stora utställning på Stockholmsmässan under höstlovet såg jag lappar i LRs monter med förslag på karriärsteg för lärare. Detta gjorde mig riktigt fundersam över varför bara lärare?….. Varför får bara lärare bli förstelärare och liknande karriärtjänster och inte också studie- och yrkesvägledare. Det skulle väl vara helt i sin ordning… Läs mera »

Omstart – en ny möjlighet

Var tjugonde elev som går årskurs 1 på gymnasiet börjar om på ett nytt program ett år senare. Det är något vanligare med programbyte efter ett år bland elever på yrkes- än på studieförberedande program. Uppgifterna kommer från Skolverkets rapport, ”Börja om på nytt program i gymnasieskolan”. En studie som bygger på statistik och intervjuer…. Läs mera »

Vart ska eleverna ta vägen?

Nu ska jag berätta varför det är så tråkigt att den gymnasieskola jag jobbar på skall läggas ner, detta händer mig nu för andra gången. Första gången så var det Riddarfjärdens gymnasium, en väl fungerande gymnasieskola med mediaprogram samt Sam-media. Jag frågar mig varför Stockholms stad anställer förvaltare och aldrig visionärer som kunde branschen och… Läs mera »

Vådan av att vara ny och nyutexaminerad studie- och yrkesvägledare

Jag minns hur det var att träda ut i ett obegripligt arbetsliv som SYV då man plötsligt inte kände igen sig från utbildningen.  Allt det där praktiska typ PRAO-lappar, individuella studieplaner, datorprogram som Procapita, Extens, Schoolsoft, osv som man ska bli vän med, alla praktiska frågor om hur många poäng och när ska man söka… Läs mera »

Staten och vägledningen

För en tid sedan kom ett förslag från moderaterna via Tomas Tobé, skolpolitisk talesman, om att minska antalet platser på estetiska programmet. Anledningen till propån var att få elever sedan får arbete inom det estetiska området och att utbildningarna bättre ska kopplas till arbetslinjen. Förslaget har väckt många reaktioner också inom det egna ledet, där… Läs mera »

Öronmärk timmar för grundskolesyvarna

Nu är man tillbaka till bloggandet efter en härlig sommar och en intensiv start av hösten. Att i TV höra sin rektor säga att vi får dra ner på platser, vilket vi gjorde å ena sidan och att se i inslaget att i skolans klassrum hägrar tomma stolar. Tills vi å andra sidan hade kö… Läs mera »

Spridda tankar om det fria skolvalets effekter och SKL och minskade gymnasieavhopp

Skolverkets rapporter ”Den svenska skolans nya geografi” och ”Likvärdig utbildning i svensk grundskola” har slagit ner som en bomb i den svenska skoldebatten. Rapporterna visar på att klyftorna mellan skolorna ökat kraftigt, samtidigt som elevsammansättningen fått en ökande betydelse för elevernas resultat. Vidare tydliggörs att skolvalet används av privilegierade grupper för att undvika kontakt med… Läs mera »

En SYO-tant funderar vidare…

Tydligen så ska de tre nuvarande myndigheterna Högskoleverket (HSV), Verket för högskoleservice (VHS) och Internationella programrådet från 1 januari 2013 slås samman för att ersättas av två nya myndighetsenheter – Universitetskanslerämbetet (UKÄ) och Universitets- och högskoleområdet (UHR) Ska bli spännande att se vad detta utmynnar i! Inte för att man på något sätt blir klokare… Läs mera »

Att nätverka med andra ger dig mera

Detta att engagera sig har alltid varit min grej. Det började att jag satt med i elevrådsstyrelsen. Min första fackförening var SARO (sommararbetarnas riksorganisation), numera nedlagt, där vi engagerade oss för fackliga frågor som gäller kolloarbetare. Efter syv-utbildningen så åkte jag med en kryssning med LR-stud och på den resan är jag fortfarande. Inom LR… Läs mera »

Utskott vill ha bättre Syv men är man villig att betala?

Den 30 april stod att läsa på www.skolvarlden.se: ”Utskott vill ha bättre syv” Socialdemokraterna har genom en motion initierat ett förslag som innebär att gymnasieelever behöver bättre studie- och yrkesvägledning, för att underlätta val till högre studier och yrke efter gymnasiet. Ett enigt utbildningsutskott anser att regeringen bör se över vägledningen för gymnasieelever. Gott att… Läs mera »