Januari-utbyte 2014

I mitt förra blogginlägg skrev jag om det viktiga i att skolor är likvärdiga. För mig betyder det inte att alla skolor gör likadant men att de erbjuder en utbildning som är bra.

Hur ska då en likvärdig utbildning kunna garanteras? På systemnivå finns säkert en del att göra (bl a genom att öka statens ansvar för skolan) men för att en likvärdig utbildning ska kunna skapas krävs också att en någorlunda likvärdig bedömning görs av elevernas prestationer. Hur görs det på bästa sätt? Det finns definitivt problem med nationella prov men jag är rätt säker på att de trots allt hjälper till att lägga en viss nivå.

Detta inlägg ska emellertid inte handla om det. NP-diskussionen kan vi ta en annan gång. Nej, detta inlägg handlar om det utbyte som sex friskolor i Göteborg hade i slutet av januari i år. Då träffades 70-80 lärare en eftermiddag för att diskutera likvärdig bedömning men också att dela goda idéer.

Detta var femte gången som vi nu träffades och lite är det som att träffa goda vänner när nu matsalen fylls av bekanta ansikten, även om några är nya för i år.

Efter fika och kort introduktion försvinner de olika ämnesgrupperna ut. Tidigare år har bedömningar varit det viktiga och då har alla grupper haft ett par elevuppgifter  att bedöma. Vilka prestationer motsvarar vilka betyg?

Den här gången ligger fokus mer utbyte av idéer. Vilka uppgifter passar för att bedöma de olika kunskapskraven? Jag sitter själv med i svensklärargruppen och får en massa goda tips. “Det här fungerade faktiskt väldigt bra!” säger någon. “Har ni prövat att…” frågar någon annan. “Jag testade detta men det var verkligen ingen hit” säger en tredje.

Vi diskuterar länge hur vi ska ge eleverna möjlighet att visa sina kunskaper flera gånger när det gäller specifika kunskapskrav utan att det ska bli orimlig dokumentationsmängd för lärarna.  Samtidigt ska eleverna inte ska behöva känna sig bedömda hela tiden. Ingen lätt uppgift, ändå nödvändig för att systemet ska bli rimligt.

Detta är ett litet bidrag till en likvärdig och förbättrad skola. Det är lärarstyrt och något som ger effekt ganska snabbt. Hur bedömer vi och hur vet vi att vi bedömer rätt? Lärare behöver tala om bedömningar med varandra. Det behöver inte vara avancerat men däremot tar det tid. Glöm inte det!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)