Ny och förbättrad version av Flubaroo

Någon trogen bloggläsare kanske minns att jag i våras skrev något inlägg om Flubaroo. “Flubaroo???”, tänker kanske någon annan. Jo, det är ett enkelt litet program eller skript (här ett par andra exempel på skript om du vill hålla ordning på klassen och den individuella eleven) som underlättar mycket för lärare om man vill ge elever feedback på gjorda uppgifter och som dessutom rättar en viss typ av uppgifter automatiskt.  Iallafall: i somras kom en uppdaterad version av Flubaroo som innehåller en del fina förbättringar.

Innan vi tittar på dem kan det vara värt att säga att feedbacken i det här fallet ges på flervalsfrågor eller s k multiple choice-frågor. Självklart förstår jag att alla färdigheter inte kan testas eller övas med flervalsfrågor men en del saker kan nog det. Mycket beror dessutom på kvalitén på frågorna.

Nåväl. Om du inte är bekant med Google Form/Enkät kan det vara klokt att ögna igenom detta inlägg från i våras där jag visar principen för hur man använder detta program som faktiskt inte är särskilt svårt. Dessutom underlättar det om man läst inlägget om Flubaroo där det för övrigt finns ett par instruktionsvideor.

Men nu tittar vi alltså på den uppdaterade versionen av Flubaroo. När eleverna gjort flervalstester är det enkelt att få en sammanställning av elevernas resultat. Därefter mailar du och Flubaroo snabbt eleverna deras resultat.

För det första. Ett problem i den gamla versionen var att om en elev hade missat övningstestet och gjorde det i efterhand var man tvungen att mejla alla eleverna igen. Det blev lite tjatigt för eleverna att få sitt resultat skickat fem gånger om fem elever gjorde testet i efterhand vid fem tillfällen.

Den nya  versionen löser det problemet. Nu kryssas de elever som redan gjort testet för och vill du skicka deras resultat ytterligare en gång måste du som lärare avbocka dem. Utmärkt!

För det andra ger den nya versionen av Flubaroo möjlighet att individualisera något i responsen till eleverna. Om man ser att en elev missat en typ av frågor kan man i en enkel cell i kalkylarket skriva in det och få just den texten skickad med mailet. Detta går snabbt att göra om man kopierar och klistrar lite grann.

Avslutningsvis kan sägas att det även finns några ytterligare mindre förbättringar  men de två viktigaste är de ovan nämnda. Den som vill läsa mer kan göra det på Flubaroos egen blogg där de noggrant går igenom alla nyheter i Flubaroo 3. För egen del spar detta lilla program mycket tid för mig. Sånt gillar åtminstone j

Kommentarer (1)

Lämna en kommentar

  • (will not be published)