IT som förenklar (del 1).

Allt blir inte bättre med IT om vi med IT enkelt menar datorer, mobiler och internet. Att t ex införa 1-1, d v s en dator per elev innebär inte nödvändigtvis att skolans resultat (läs: elevernas kunskaper) blir bättre. Jämförelsen att eleverna i framtiden kommer att arbeta med datorer innebär ju inte att det absolut måste vara 1-1 i skolan. Kanske får man mer “pang för pengarna” med 1-2 eller 1-3? Med det sagt kommer här ett inlägg där jag ska försöka tipsa om smarta IT-lösningar som åtminstone underlättar en lärares vardag. Det tycker jag också borde vara något som IT-lösningar ska hjälpa till med eftersom det på längre sikt borde vara bra för elevers kunskapsutveckling (sjukskrivna lärare är inte det).

Först och främst Google drive eller Google docs som är Googles motsvarighet till Microsofts officepaket (eller för den delen Open office eller Libreoffice som är motsvarande paket men faktiskt är gratis). Fördelen med Google drive är att det är lätt att dela dessa dokument, d v s eleverna kan arbeta i samma dokument och jag som lärare kan följa elevernas arbete i realtid. Dessutom kan jag ändra i dokumenten utan att ändra i en fil som jag sedan måste skicka ut igen.

Om man då arbetar i Google drive (jag återkommer till Google Classroom som är Googles variant av t ex Fronter eller Schoolsoft eller andra portaler som skolor brukar ha) tycker jag Doctopus är ett användbart s k tillägg (addon-on på engelska). Det är ett verktyg med vilket jag som lärare kan dela ut en uppgift till eleverna och när eleverna sedan skriver i det har jag alla dokument snyggt liggande i en mapp utan att det blir oordning i din dator. Eleverna får uppgiften på sin mejl och det hamnar också i deras Google drive. När sedan eleverna är färdiga med uppgiften ligger uppgiften färdig och klar i din mapp och du får inte 25 mejl som sprids ut i mejlkorgen. Och du får inte heller 1 uppgifter i handen i korridoren med stor risk att två av dem kommer bort på vägen. Man installerar det via Chromes webstore. Enklast är att inte lägga till mappar utan bara kopiera uppgiften.

Om eleverna ska arbeta i grupp kan du också via Doctopus dela in eleverna i olika grupper och så får eleverna uppgiften i ett dokument som redan är delat till respektive elev. En av de absolut bästa sakerna med Doctopus. Då kan jag få in åtta texter som jag kan feedbacka på vilket gör feedback möjlig. Att ständigt få in 30 övningstexter att feedbacka på är omöjligt. Iallafall för mig.

Det fina med Doctopus är att alla uppgifterna hamnar på ett kalkylblad i din drive där du från kalkylbladet kan se antal ord, hur många gånger eleverna varit inne i dokumentet, när de senast skrev och via några få knapptryck kan du skicka ett personligt mejl till alla elever utan att du måste skriva varenda elevs mejladress.

Vill man sedan bedöma elevernas arbete i en matris eller ge snabb feedback via en matris  (javisst, man kan ha invändningar mot matriser men just här diskuterar vi inte dem) är Goobric en bra lösning. Det är ett litet tilläggsprogram i webbläsaren Chrome som gör att du kopplar ihop matrisen (gjord i ett kalkylblad i drive) med elevernas uppgift. Installera Goobric (ca 28 sek in i filmklippet ovan) via Chrome webbstore och koppla ihop uppgiften med rätt matris. Jag brukar använda skalan 1-4 där 1 motsvarar “ännu inte färdigt” och sedan 2=E, 3=C och 4=A. Tycker jag att det inte riktigt motsvarar C skriver jag 23 när jag bedömer och då färgläggs både 2 och 3 vilket då betyder “allt på E men inte riktigt allt på C”. Detta system får man förstås resonera med eleverna om så att de vet vad man avser (i bästa fall lyckas man…).

Vill man ge muntlig feedback via dokumentet går det också bra i Goobric. Prata in en snabb kommentar (se från ca 5 min 20 sek) och ljudfilen lägger sig i elevens dokument. Nackdelen med det tycker jag är att det är jobbigare för läraren att i efterhand se vad jag gav för feedback. Det tar helt enkelt längre tid att jobba med dem efteråt.

Elevernas matrisvärden hamnar sedan i kalkylarket och är via copy-paste snabbt att få in i ett digitalt resultatdokument om man önskar det. .

Om man arbetar i Google Classroom fungerar det inte riktigt likadant. Då delar man ut uppgifter via Classroom men som administrationsverktyg fungerar faktiskt Doctopus där också (ordräkning osv som jag nämnde ovan) och dessutom möjliggör det bedömning/feedback via Goobric.

I nästa inlägg ska vi titta på ytterligare tips som kan underlätta en lärares vardag.

 

Lämna en kommentar

  • (will not be published)