Edcamp – diskussion kring väsentligheter

21 mars 2013. Efter en månads väntande var det så dags för Edcamp i Göteborg. Vi som var där hade förstås med intresse läst om alla Edcamps i bl a Stockholm, Malmö, Luleå och många andra ställen. Alla som berättat om liknande evenemang har varit översvallande positiva och därför kändes det lite nervöst att arrangera och delta. Hur var det då? Förstås är det svårt att svara för alla men själv tyckte jag det var en överraskande givande form av möte med kollegor från olika skolor och skolformer och från kommunala och fristående skolor.

Vad är Edcamp? Tja, ett slags möte med lärare som kommer dit enbart för att få prata om just det som de tycker är viktigt i lärarjobbet. Flera andra har beskrivit vad Edcamp är och hur det går till och det finns en instruktion hur man kan göra som ligger på Edcamp Sverige. Men så här gjorde vi.

På förhand hade vi enats om schema enligt följande: Inledning, Pass 1, fika, pass2,  avslutning. Kl 18.10 startade vi med snabbt välkommen och presentation av oss 22 som var där. Sedan valde vi vad vi skulle prata om. Fyra rutor på tavlan och fyra ämnen som föreslogs. Därefter anmälde var och en sig till ett ämne/en ruta. Två av ämnena, Flipped Classroom och Big five var så populära att de snabbt fick vara med i pass två också.

Efter indelningen gick alla till sina grupper i fyra olika salar. Kallprat ungefär en minut (!) och sedan ställde någon den överenskomna frågan: “Varför har ni valt den här gruppen och vad vill ni prata om?” Därefter 38 minuters givande diskussion kring detta ämne. Imponerande. Inget av det som ofta stör ett givande pedagogiskt/didaktiskt samtal som t ex administrativa problem som först måste diskuteras och ev lösas. Inget. Bara diskussion kring kärnämnet.

Därefter fika som elever i årskurs 3 hade fixat. 20 minuter tillät vi oss. Dock väl investerad tid:) Därefter nya ämnesval i fyra nya rutor på tavlan. Likadant där. En halv minuts kallprat och därefter: “Varför har ni valt den här gruppen och vad vill ni prata om?” 35 minuters intensivt pratande kring rätt ämne. Mycket intressant.

Sedan kort summering och slut kl 20.20.

Vad är det då som gör detta så intressant och värt att lägga tid på en vanlig kväll? Det enkla svaret är nog att fundera över vad man inte gör på Edcamp. Det handlar inte om att lösa bemanningen på en rast. Det handlar inte om att diskutera hur provvaktschemat ska se ut för NP om två månader. Det handlar inte om att diskutera hur en eller ett antal planer ska se ut eller hur några nog så viktiga eller oviktiga planer ska ändras. Det handlar inte heller om något nytt påbud som måste implementeras.

Det som faktiskt diskuteras? Olika saker kanske men framför allt att det fokuseras på lärandet och på det som är viktigt för lärare och elever. Hur löser man det rent praktiskt det vi pratar om och som finns som visioner lite här och var? Man får goda exempel på sådant som fungerar.

Får du chansen att gå på ett Edcamp är mitt råd att verkligen gå dit. Det är lite som att återvända till varför man en gång blev lärare och till de saker man faktiskt längtar till som lärare. Diskussion kring väsentligheter.

 

 

 

Kommentarer (4)

  1. Lotta skriver:

    Den här idén tar jag med mig till förskolan och mitt arbete som pedagogisk utvecklar där! Tack för tipset!

Lämna en kommentar

  • (will not be published)