Årsarkiv 2016

Koppla NP-resultat till betyget

I många ämnen och kurser (från åk 6  till gymnasiet) ingår ett nationellt prov. Det är ett prov som i de allra flesta fall visar hur en elev och en klass ligger till i förhållande till kunskapskraven. Ett problem med NP är emellertid att det ingenstans fastslås hur stor vikt en lärare ska lägga på... Läs mera »