Om föräldrar vill styra din tid…

De flesta kontakter mellan lärare och föräldrar är givande och trevliga. Då och då stöter emellertid de flesta lärare på en förälder som vill äta ens tid, som vill veta allt om lektionsplanering och hemuppgifter, hur lektionerna läggs upp, vad eleven bedöms efter eller till och med påverka placeringen i klassrummet. Ingen ifrågasätter att föräldrar i den kategorin gör det de gör av omsorg om sina barn, men likväl kan de lätt bli ett arbetsmiljöproblem.

Det är skolans ansvar att ge det individuella barnet bästa möjliga förutsättningar. Tyvärr är det skillnad på det och de förutsättningar som är möjliga i helklass. Hur som helst blir inget bättre av att läraren får så mycket mejl att besvara att hen inte hinner förbereda undervisningen.

Det finns också en kategori föräldrar som anstränger sig för att tala om hur dålig läraren är. De är både värre och lättare att hantera. Läraren blir mer sårad men vet ju också varför den gjort ett visst upplägg eller ställt vissa frågor. Lärare har ingen skyldighet att förklara sina lektionsupplägg för föräldrar även om det kan vara bra att göra det vid speciella tillfällen. Betygsättning är myndighetsutövning och det är läraren som utgör myndigheten.

Generella råd: Var noga med din arbetstid. Kommunikation med föräldrar ska ske på reglerad arbetstid. Avsätt tid i ditt ramschema då du svarar på föräldramejl. Eventuellt bör närmaste chef kopplas in för att prioritera hur mycket tid som är rimlig. Ibland får vi höra att man har skyldighet att svara inom 48 timmar. Men det som gäller är ’skyndsamt’, eller som det står i Förvaltningslagen: ’frågor från enskilda skall besvaras så snart som möjligt.’ Det är kanske nästa vecka, beroende på hur din arbetssituation ser ut. Om du har ont om tid, skicka en kort notis i stil med ’tack för mejl, jag återkommer så fort jag hinner’. Använd enbart din jobbdator. Besvara inga mejl direkt. Det kan bli riktigt illa om du svarar i affekt. Var saklig och gå aldrig i polemik.

Om du skickar exempelvis en läxa på mejl till en grupp, skicka den som hemlig kopia till alla adressaterna. På så sätt kan adressaterna inte se varandras svar och du minskar risken för mejldrev. Spara dina mejl och mejlsvar, de ska ju för övrigt arkiveras. Om det är ett återkommande problem, skriv ett kort standardsvar som du med små variationer kan använda igen.

Kräv att eventuella lektionsbesök av föräldrar anmäls i förväg. Även om föräldrar generellt är välkomna passar det inte alltid. Vid möten med föräldrar, bestäm en starttid och en slutpunkt. Behövs mer tid så boka in en ny. På så sätt är det du som äger mötestiden. Ha inte föräldrakontakter i din privata mobil eller mejl och var inte kompis med föräldrar på sociala medier.

Tveka inte att kontakta ditt fackombud och din chef om föräldern känns övermäktig. Det här är ett problem som är gemensamt för lärare och rektorer. Att andra vill styra din planering, din bedömning eller ditt agerande är både kontraproduktivt och kan urarta till ett arbetsmiljöproblem.

Monica Hansson
Legitimerad lärare och biträdande kommunombud

Lämna en kommentar

  • (will not be published)