Kalla mig gärna moraltant

Förra veckan kunde man läsa om att betygen påverkas av vilken relation eleven har till läraren. Inte så konstigt. Vi lärare är ju trots allt människor. Säkert har jag satt några snällbetyg för att jag har känt mycket för eleven även om jag försökt hålla isär känslor och förnuft. Det undermedvetna är svårt att styra. Men vi kan börja med att styra det medvetna. Det räcker långt.

Jag genomför just nu nationella prov i svenska så den senaste veckan har jag funderat mycket över betyg och nationella prov. Dessutom har följande obehagliga information kommit till min kännedom:

En lärare lät sina elever diskutera och reflektera över årets provtema inför SV NP åk 9 trots att det står att inga förberedelser ska göras. En skola låter vissa elever göra om nationella proven flera gånger och rapporterar in det bästa resultatet. Några skolor i min stadsdel har satt alldeles för höga betyg i åk 9 i förhållande till vad eleverna fick på matteprov när de började gymnasiet.

Jag blir upprörd. Våra chefer på förvaltningen verkar inte bli lika upprörda. De säger sig ha fullt förtroende för lärarna och rektorerna. I den här frågan, vill säga. Ingen vill ta i det eftersom alla vill visa upp bra resultat.

Alla bli glada över höga betyg. Eleverna, föräldrarna, rektor, förvaltningschefen och för att inte tala om läraren som kanske kan förvänta sig en bättre löneutveckling och färre jobbiga mail från föräldrar.

“Det skadar aldrig att ge ett för högt betyg” kunde man läsa förra veckan i flera inlägg i betygsdiskussionen. Till dig som tänker så vill jag säga: – Jo, den elev som nu inte får plats på det program som din elev nu kanske kommer in på, förlorar ju verkligen. Men visst, det är en okänd elev som du kanske struntar i. “Mina barn och andras ungar”.

Betygsättning är en myndighetsutövning som dessutom inte går att överklaga. Det ansvaret vilar tungt på mina axlar.

Jag vill se mina elever lyckas men inte på någon annans bekostnad.

Jag kallar mig obehörig i svenska, trots att jag är legitimerad i ämnet pga övergångsreglerna, men jag kan banne mig läsa och följa en provinstruktion eller en bedömningsanvisning. Till dig som fuskar med det vill jag säga:

– Kalla mig gärna moraltant. Jag kallar dig egoist.

Kristina Ringqvist

 

Kommentarer (1)

  1. Ulrika Länn skriver:

    Tack för ett mycket bra blogginlägg! Det här är en av mina käpphästar också. Dessutom handlar det om att betyget förväntas motsvara vissa kunskaper. Får man ett för högt betyg kanske man inte besitter de förmågor och kunskaper som krävs för att klara det gymnasieprogram man på felaktiga grunder kommit in på. Man har dessutom fått sin plats på någon annans bekostnad… Inför inträdesprov, grundläggande tester som komplement till betygen.
    Ulrika

Lämna en kommentar

  • (will not be published)