Årsarkiv 2016

Om föräldrar vill styra din tid…

De flesta kontakter mellan lärare och föräldrar är givande och trevliga. Då och då stöter emellertid de flesta lärare på en förälder som vill äta ens tid, som vill veta allt om lektionsplanering och hemuppgifter, hur lektionerna läggs upp, vad eleven bedöms efter eller till och med påverka placeringen i klassrummet. Ingen ifrågasätter att föräldrar... Läs mera »