Månadsarkiv april 2014

Stockholms stad värnar lärares arbetstidsmodell i yttrande till AV

Utbildningsförvaltningen och Stockholms stads jurister har tagit fram ett yttrande till Arbetsmiljöverket eftersom AV överväger att komma med ett nytt föreläggande angående lärares arbetsbelastning. Utbildningsförvaltningen fick ju inte godkänt av AV i november på den första kravpunkten i föreläggandet från februari 2013. Arbetsgivaren skulle skriftligen klargöra vilka arbetsuppgifter som åligger lärarna inom den reglerade arbetstiden,... Läs mera »