Månadsarkiv mars 2013

Vägen till Arbetsmiljöverket

Frågan är om något huvudskyddsombud begärt åtgärder mot hög arbetsbelastning för en så stor arbetsgivare som Utbildningsförvaltningen i Stockholms stads tidigare. Det var enligt vårt synsätt obruten mark. Vi hade bara gjort det beträffande enskilda skolor tidigare. En begäran om åtgärder från ett skyddsombud enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitel, paragraf 6a, ska arbetsgivaren signera vid mottagandet... Läs mera »

Vändpunkt beträffande lärares arbetsbelastning

Det drogs en djup kollektiv suck av lättnad i Stockholms skolors lärarrum när nyheten om Arbetsmiljöverkets föreläggande nådde ut. Efter många år med “Allt! Jämt! Och lite till! Hela tiden!” kom det plötsligt ett myndighetsbeslut som tydligt ålägger arbetsgivaren att vidta konkreta åtgärder mot lärares arbetsbelastning i de kommunala grund- och gymnasieskolorna inom Utbildningsförvaltningen. Massmediernas... Läs mera »