Årsarkiv 2013

Har Arbetsmiljöverket läst sina egna texter om “ordinarie arbetstid”?

Utbildningsförvaltningen i Stockholms stad har under november med stor brådska spridit Arbetsmiljöverkets PM Arbetstidsbegreppet i skolan till rektorer och på sitt intranät. I detta PM framgår att Arbetsmiljöverket fört samtal med arbetsgivarorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och även haft en diskussion i sin egen ledningsgrupp. Som huvudskyddsombud för LR inom utbildningsförvaltningen gjorde jag i... Läs mera »

Höj lärarlönerna – pengar finns även hos friskolorna!

En spontan applåd utbröt i salen när ledningen för Stadsmissionens gymnasieskola presenterade  sin idéburna, stiftelseägda företagsmodell. Detta skedde vid det första mötet med personalen från John Bauergymnasiet i Liljeholmen, när det var klart att Stadsmissionen skulle ta över sex gymnasieskolor i Mälardalen som tidigare ägts av den konkursade JB-koncernen. Stadsmissionen är i skolsammanhang en arbetsgivare... Läs mera »

Varför håller LR-Stockholm fast vid traditionell löneförhandling?

Swing it magistern, swing it  –  det är tidens melodi!  Så sjöng Alice Babs 1940 i filmen med samma namn. Dagens melodi som många fackliga organisationer går omkring och nynnar på tycks vara ”lönesättande samtal”.  De flesta – men inte LR. Lärarförbundet vill gärna bjuda upp till dans till dessa toner medan LR-Stockholm trumpet sitter... Läs mera »

Gör om, gör rätt, efter bakläxan!

Efter månader av sittningar i en partsgemensam arbetsgrupp kring hur Utbildningsförvaltningen skulle svara på föreläggandet från februari bar det åter till Fridhemsplan och Arbetsmiljöverket distriktskontor för undertecknad och Irene Ziverts den 12 november. Att LR-Stockholm tyckte att svaret var otillräckligt framgick med all önskvärd tydlighet redan i mitten av augusti då vårt yrkande om att... Läs mera »

Vägen till Arbetsmiljöverket

Frågan är om något huvudskyddsombud begärt åtgärder mot hög arbetsbelastning för en så stor arbetsgivare som Utbildningsförvaltningen i Stockholms stads tidigare. Det var enligt vårt synsätt obruten mark. Vi hade bara gjort det beträffande enskilda skolor tidigare. En begäran om åtgärder från ett skyddsombud enligt Arbetsmiljölagens 6:e kapitel, paragraf 6a, ska arbetsgivaren signera vid mottagandet... Läs mera »

Vändpunkt beträffande lärares arbetsbelastning

Det drogs en djup kollektiv suck av lättnad i Stockholms skolors lärarrum när nyheten om Arbetsmiljöverkets föreläggande nådde ut. Efter många år med “Allt! Jämt! Och lite till! Hela tiden!” kom det plötsligt ett myndighetsbeslut som tydligt ålägger arbetsgivaren att vidta konkreta åtgärder mot lärares arbetsbelastning i de kommunala grund- och gymnasieskolorna inom Utbildningsförvaltningen. Massmediernas... Läs mera »