Månadsarkiv november 2012

Ni har inte förstått sprängkraften i den här frågan!

Ledningen för Utbildningsförvaltningen i Stockholm har bestämt att lärarna i sju grundskolor inte ska få löneökningar i nivå med läraravtalets 4,2%, utan en halv procent lägre. Detta är i praktiken en bestraffning för att resultaten (elevernas nationella provresultat/betyg i förhållande till ”förväntade resultat” och en del andra parametrar inte är tillräckliga enligt arbetgivarens måttstock. För... Läs mera »