Årsarkiv 2012

Ni har inte förstått sprängkraften i den här frågan!

Ledningen för Utbildningsförvaltningen i Stockholm har bestämt att lärarna i sju grundskolor inte ska få löneökningar i nivå med läraravtalets 4,2%, utan en halv procent lägre. Detta är i praktiken en bestraffning för att resultaten (elevernas nationella provresultat/betyg i förhållande till ”förväntade resultat” och en del andra parametrar inte är tillräckliga enligt arbetgivarens måttstock. För... Läs mera »

Satsning på lärarlöner kräver nya satsningar i Stockholm

Sveriges kommuner har förbundit sig att satsa på lärarna med det nyss slutna läraravtalet. Arbetsgivar- och intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, säger att de anser att det är rimligt att lärarna hämtar igen vad man förlorat i löneutveckling under långt tid. I Stockholm gick den styrande majoriteten snabbt ut i förra veckan och lovade... Läs mera »

Nödvändigt tillskott för 2012 – upp till bevis för 2013!

Stadshusmajoritetens borgarråd kom igår överens om en lärarlönesatsning i staden. Stockholms stads tillskott på 100 miljoner till lärarlönerna för 2012 är välkommet, och nödvändigt. De kommunala skolorna inom Utbildningsförvaltningen skulle annars inte klara av den retroaktiva höjning från 1 april på lägst 4,2% som läraravtalet HÖK 12 förpliktigar till. I Tertialrapport 2 räknade de fortfarande... Läs mera »

Många bittra känslor idag, med 4,2% är inte kattskit för medlemmarna

Det finns idag många bittra känslor kring det läraravtal som slöts i går kväll efter att LR:s förbundsråd med cirka två tredjedels majoritet sagt ja till medlarnas hemställan. Om vi enbart pratar pengar ser i alla fall jag medlarbudets 4,2 % från 1 april 2012 som början på en uppvärdering av lärarna. Det är i... Läs mera »

Bakgrunden till Löneuppropet och LR-Stockholms lönekampanj

I genomsnitt 1,62% blev löneökningen för Lärarnas Riksförbunds dryga 3000 medlemmar som var tillsvidareanställda i Stockholms stad 2011, 0,12% över”lägstutrymmet” på 1,5%. Detta var inte sämst. Läkarförbundets 27 medlemmar fick ut 1,57%. Lärarförbundet med alla sina förskollärare fick ut 1,67%. Sannolikt hade LR:s medlemmar hamnat ännu lägre utan allt det slit som LR-Stockholms löneförhandlare lade... Läs mera »