I NPtider – Starwarsify your life and survive!

Nu när vi går in i terminens tuffaste period kan det vara skönt att ha ett färdigt upplägg att sno! Ni som har svenska i er kombination med engelska kan nog behöva nåt färdigt för att överleva, eller hur? Var så goda! Sno på!

Har du provat att skriva fanfiction med dina elever? Om inte så måste du! De tycker att det är fantastiskt kul att få skriva lite knasiga texter ibland.

Fanfiction är en texttyp där du använder redan existerande handlingar och karaktärer ur filmer och böcker som du gillar för att hylla dessa.  Du kan välja att skriva om karaktären i en film och utveckla berättelsen eller varför inte skriva ett annat slut  så att något oväntat inträffar i en känd film?  Det du också kan göra är att skriva en så kallad Cross- over där du låter två filmer eller böcker eller en film och en bok mötas. Handlingarna korsas och en ny berättelse uppstår.

Förra året kom jag i kontakt med Shannon Sauro som undervisar i engelska vid Malmö högskola. Hon forskar på bland annat användningen av fanfiction i engelskundervisningen. Jag läste mer om hennes arbete och bestämde mig för att prova med mina dåvarande nior. Nedan beskriver jag hur vi gjorde och när NP är över kommer jag att göra ett liknande upplägg med de nior jag har nu.

Om du vill använda upplägget är det fritt fram att låna!

Mina elever fick i läxa att titta på filmen och läsa om hur du skriver Fanfiction via länken nedan. Genom att de hade tittat på filmen i förväg var de så pass förberedda att de kunde börja skriva ganska omgående. Alla hade sett filmen i förväg, men de hade inte läst texten! De arbetade sedan tillsammans i grupper med tre elever i varje grupp. Texten skrevs i delade dokument i Google Drive så att jag enkelt kunde följa deras arbetsprocess.

Om du vill ha modelltexter att visa dina elever så att de förstår vad fanfiction är kan du låta dem läsa mina elevers färdiga texter  här:

Olaf and the heat (Texten utgår från filmen Frozen och något oväntat händer med Olaf!)

Lord of the Stars  (jag har inte läst en bokstav eller sett en sekund av varken Starwars eller Sagan om Ringen så därför har jag ingen som helst uppfattning om innehållet i texten! De som har det har dock tyckt att det var spännande med en Starwarsifierad text!)

Fanfiction year 9 

Before you come to class you need to read the wiki on how to write Fanfiction below.

1. Read the wiki on how to write Fanfiction
2. If you need more inspiration you can take a look here. Harry Potter is suddenly in the movie Titanic! Cross-over

2. Watch the film!

 

2. Work in groups and help each other! Remember to speak English when you discuss the questions.

The Title:
Characters in the story:
Genre: (Adventure, romance, action..?)
Setting:
– Time (When does your story take place?)
–  Location (Where does it take place?)
– Current situation (What happens now?)

Describe the characters:
Name?
Appearance?
Personality?
What do you like/dislike about the character?

Plot:
Conflict:
Resolution:

4. Start writing your texts. Write in shared Google docs !

5. . Go back and watch the film again and check your text. Did you describe your character? Did you write a dialogue? Language? Help each other !

/ Sara

 

 

Nyanlända elever i klassrummet

På min skola har vi väldigt få nyanlända elever, vilket gör att jag själv har begränsad erfarenhet av att undervisa dessa elever. Jag är dock mycket intresserad av hur det fungerar på andra skolor och har på olika sätt tagit till mig i alla fall lite kunskap! När Hülya Basarans bok Nyanlända elever i mitt klassrum (Gothiafortbildning 2016) dök upp i min brevlåda var den väldigt välkommen. Jag behövde och behöver verkligen lära mig mer om hur jag ska undervisa nyanlända. Genom att läsa Hülyas bok fick jag en förståelse för vad jag behöver tänka på och hur jag behöver undervisa för att få en fungerande undervisning. Hülyas bok utgår från hennes egen undervisning i förberedelseklass i Trollhättan. Språket i boken är tydligt och enkelt att hänga med i. Begrepp förklaras och konkreta exempel finns. När jag började skriva denna text hade jag tänkt att det skulle bli en recension av boken, men ändrade mig när jag hittade kloka Helena Wallbergs text. Hon sätter ord på det jag tänker och då kan ni istället läsa hennes tankar! De kommer här: Nyanlända elever i mitt klassrum – en recension.

Engelskundervisning och nyanlända elever är mycket svårt att organisera tycker jag. Ska nyanlända elever  läsa engelska parallellt som de lär sig svenska? Ska de fokusera på svenska och inte läsa engelska? Det verkar råda delade meningar om detta.  Vissa elever har ingen skolgång med sig och andra är väldigt duktiga. Eleverna kommer in i våra klassrum och förväntas delta i undervisningen trots att de kanske inte läst en bokstav engelska. I samma klassrum befinner sig de elever som utan att blinka skulle kunna genomföra ett gymnasieprogram på engelska. Hur i hela friden ska man organisera detta? Ska jag som lärare klona mig? Måste vi kanske införa nivågruppering trots att vi, utifrån olika forskningsstudier,  vet att det missgynnar eleverna i ”de lägsta” grupperna? Jag har inga svar men funderar mycket på detta. En hel del tänker jag på alla våra högpresterande elever som sitter i samma klassrum där en del är nästan flytande på engelska och läser romaner.  Det är svårt att hinna med att ge undervisning till alla och det finns  en risk, som jag ser det, att de högpresenterande blir lidande. De får många gånger hjälpa kompisar eller ta en extra ”läsebok” om de blir klara.  Jag försöker själv skapa uppgifter som går att stretcha på ena eller andra hållet. På en föreläsning jag var kallade personen (jag har tyvärr glömt ditt namn! Sorry!) det för ”gummibandsuppgifter”. Ett bra namn på vad det faktiskt handlar om tycker jag. I mitt klassrum är eleverna organiserade så att de sitter i grupper runt bord om fyra elever. Jag har satt samman grupperna utifrån deras ungefärliga kunskapsnivå, vilket gör att jag kan förlägga en hel del av min klassrumstid till det bord som behöver mest hjälp.

Jag har också funderat på att vi i Sverige kommer behöva göra tvärtom kring antagningen till gymnasiet. Idag kan elever som inte når betyg i engelska, men har betyg i svenska och matte komma in på ett gymnasieprogram och läsa upp grundskoleengelska parallellt med sina gymnasiestudier. Kanske borde vi för nyanlända som är väldigt duktiga i engelska göra så också fast med svenskan? De läser sitt gymnasieprogram och läser stora delar på engelska samtidigt som de läser in grundskolesvenskan.  Som det är i vår kommun måste elever som kanske har betyg i allt utom Svenska som andraspråk nu gå ett extra år och läsa in svenskan trots att de hade klarat ett gymnasieprogram kunskapsmässigt på engelska. Jag har inte en aning om det skulle vara bra eller dåligt för eleven, men jag ser en frustration hos de elever som har målet klart för sig vad de vill bli och som är väldigt duktiga. De vill inte ”stanna upp” ett år i sin utbildning utan de vill gå vidare. Ska de då hindras i det drivet?

Kunnigast på området nyanlända i svensk skola är utan tvekan Anna Kaya. Hon arbetar på Nationellt Centrum för Svenska som andraspråk. I förra veckan kommenterade NC Skolverkets rapport kring Språkintroduktionsprogrammet. De lägger fram flera tydliga förslag kring vad som måste göras kring situationen. Ni kan läsa den här: NC kommenterar kring Språkintro.

Ett av förslagen i rapporten är fortbildning av lärare. De krävs fortbildning på flera olika plan. Ofta saknas studiehandledare på modersmålet. I väntan på att studiehandledare ska utbildas och anställas  blir det viktigt att som lärare kunna hantera iPaden. Utopin vore att ju att varje elev hade en studiehandledare på sitt modersmål, men både du och jag vet att verkligheten inte ser ut så. Jag menar att Ipaden är ett mycket bra hjälpmedel för de som inte kan någon engelska. Via Ipaden kan du hitta appar som tex Textgrabber eller Say Hi som skannar texter och översätter/läser upp texten på ditt modersmål. Att jobba språkutvecklande i alla ämnen tror jag är ett måste och eleven kan samla alla sina ämnesspecifika begrepp i tex Quizlet. I Quizlet är funktionen att kunna lägga till bilder och eget ljud ovärderlig tycker jag. Eleven kan se bilden, se ordet och höra hur det uttalas och dessutom spara sina ordlistor så att de kan gå tillbaka och repetera. En annan app som är bra för att arbeta med bildstöd är Thinglink. I den appen kan du ta bilder och lägga till ordbetydelse, länka till förklarande video eller egna kommentarer. Båda apparna är gratis och fungerar på både dator och iPad.

Om du vill veta mer om hur du kan arbeta med nyanlända i ditt klassrum kan jag rekommendera dig att läsa Hülyas bok. Detta blogginlägg är endast mina egna funderingar och som du märker har jag inga svar!

Har du briljanta idéer eller sätt där ni lyckas organisera detta så kommentera gärna i bloggen! Jag vill lära mig!

/ Sara

Bloggen är navet i min undervisning

För mig och mina elever betyder min blogg struktur och navet i undervisningen. Jag har en blogg som jag kallar för min ”moderblogg” Bruuns klassrum. I den bloggen hittar eleverna sina planeringar genom att klicka i högerkanten på sin klass. Jag lägger ut lektionsplaneringarna och även annat som de behöver träna på. Eleverna kan i förväg gå in i bloggen och kolla vad vi ska göra. Ibland säger jag att de ska göra det, då vi jobbar med Flippat klassrum och ibland säger jag ingenting. Ganska många elever har faktiskt som vana att före lektionen gå in i bloggen och kolla vad vi ska göra.  När jag har vikarie finns allt tillgängligt på bloggen och eleverna kan visa vikarien tillrätta.

Jag upplever att bloggen är ett stort stöd för framförallt de elever som har någon diagnos. Det blir inga överraskningar i mitt klassrum utan de vet precis vad de ska göra. Deras föräldrar kan också enkelt ha koll och stötta sina barn.

Moderbloggen har jag för instruktioner. Kopplingar till kunskapskraven har jag i Schoolsoft. Vi är ålagda att använda Schoolsoft och jag tycker det blir dubbeljobb att ha det i bloggen också. I Schoolsoft sker även all resultatrapportering.

När jag började blogga hade jag både instruktioner och elevernas produktion tex filmer eller texter i samma blogg, men både jag och eleverna upplevde att det blev rörigt. Vi kom därför överens om att ha ”dotterbloggar” också. I dessa bloggar tex: Never Give Up och  Sims auf Deutsch publicerar vi det som eleverna skapat. Det kan vara bilder, filmer, texter eller annat. Eleverna skriver själva och publicerar på dessa bloggar medan det endast är jag som skriver i Bruuns klassrum. Vi samsas om de iPads och datorer vi har på skolan och för att minska problemet med att eleverna ska komma ihåg sina inloggningsuppgifter skriver alla under min inloggning.

Jag upplever att elevernas motivation till att bearbeta sina texter och arbeten ökar då vi nu publicerar dem för en autentisk publik.  Vissa vill inte bli publicerade och det behöver de absolut inte bli. Som lärare gäller det att koll på vilka som inte får publiceras. Jag vill verkligen inte råka ut för att röja någons skyddade identitet. Det gäller att hela tiden ha en dialog med eleverna och prata med dem om de vill eller inte vill bli publicerade. Mina blygaste elever säger ja till att publiceras om de får vara en avatar (en bild/gubbe) istället för sig själva. Jag ser tydligt hur mycket bättre de vågar prestera muntligt när de kan göra det via avataren. Det är första steget för att få de blyga och försiktiga eleverna att blomma ut. När de slutar 9an brukar alla vilja bli publicerade och de blir nästan sura om de inte blir det!

Nackdelen med att blogga är att jag måste ligga steget före i min planering. Då jag, precis som alla er andra, har mycket att göra tycker jag att det är bra. Jag ”tvingar mig själv” att ha koll och lägger gärna ut långa teman i förväg och modifierar dessa efterhand. Jag lägger också ut helt traditionella uppgifter som:  ”läs texten i boken och svara på frågorna i övningsboken”, skillnaden är att eleven vet i förväg vad som ska hända. Det skapar en trygghet i klassrummet och ett ökat lugn.

Jag får ofta frågan: ”Hur fasen hinner du?” och mitt svar är att jag anser att jag är väldigt effektiv. Bloggen håller ihop det för mig och skapar navet i undervisningen.

När det gäller dotterbloggarna så menar jag att där ska den ”färdiga” produkten finnas. Mina elever skriver sina texter i Google dokument och gör filmer med ipad etc… Eleverna vet att de alltid ska dela sina dokument med mig så att jag kan följa deras skrivprocess. Genom att de skriver i delade dokument kan jag när som helst gå in texten och ge dem återkoppling. Jag har samtidigt bedömningsögonen påkopplade då jag anser att det är elevens första version som ska bedömas utifrån kunskapskravet i engelska om skriftlig framställan och/eller interaktion. Oftast har jag minst två kunskapskrav kopplade till en skrivuppgift där kunskapskravet om att kunna göra förbättringar av sina texter bedöms på den färdiga produkten efter att eleven har tagit till sig min eller kompisarnas återkoppling. När texten är bedömd och helt klar publiceras den. Detta sätt fungerar för oss och är ett sätt som jag tillsammans med eleverna har arbetat fram.

Via länken kan du se hur en slutprodukt i årskurs sju kan se ut. Eleverna har skrivit sina allra första argumenterande texter. Allas är inte publicerade då de inte ville: Argumenterande text.

Det absolut enklaste sättet att lära sig blogga är att gå kursen som Webbstjärnan håller i: Börja blogga. Kursen tar ca 1-2 timmar att gå och är väl investerad tid. När och om du sedan stöter på patrull i ditt bloggande kan du nästan alltid hitta ditt svar på Youtube. Sök på din fråga så brukar det komma upp en instruktionsfilm om hur du löser problemet. Skulle du välja att gå med i Webbstjärnans tävling är deras support outstanding. De borde få pris för Sveriges bästa IT-support!

Vill du börja blogga men känner dig osäker så fråga dina elever och be om hjälp. I alla klasser som jag har träffat på, i alla fall från 6an och uppåt finns det någon som kan och vet hur man gör. Finns inte det har Youtube alla svar! Oftast i alla fall!

Lycka till!

Sara

 

Busenkelt och kul!

Ett busenkelt sätt att kombinera humor och att tala på målspråket är att använda sig av Mr Bean. Det finns hur många avsnitt som helst på Youtube. En av våra favoriter är Mr Bean at the cinema. Jag har provat uppgiften i årskurs 7-9 och på engelska. Om du vill använda den för yngre elever krävs att de har mer förförståelse och fått nyckelord i förväg.

Mina elever är helt tokiga i nedanstående övning:

  1. Visa ett klipp av Mr Bean via din projektor
  2. Sätt eleverna i par, sida vid sida. En elev har ryggen mot filmduken och en är vänd framåt
  3. Eleven som är vänd framåt berättar för den andre vad som händer i avsnittet
  4. Ungefär var tredje minut byter eleverna roller

Ibland är det enkla helt enkelt det bästa!

Här är länken till Mr Beans officiella Youtubekanal. Hoppas att era elever gillar det lika mycket som mina!

Det finns många varianter av denna uppgift. Jag såg den via British Council.

/ Sara

Zaption – så funkar det!

Genom att arbeta med tex Kahoot eller i detta fall Zaption.com kan du på ett enkelt sätt få en tydlig bild av vad dina elever har lärt sig och vad du behöver rikta in din undervisning på.  Idag blir inlägget inte i textform. Titta på filmen så får du allt du behöver veta om hur Zaption fungerar och framförallt hur du kan använda det i undervisningen.

Om du föredrar att läsa om hur du gör har Sarah Jingfors skrivit ett tydligt inlägg: Frökenjingfors.wordpress.com .

Mitt exempel nedan utgår från tyskan men naturligtvis fungerar det oavsett ämne eller årskurs. Arbetar du med flippat klassrum är det ett perfekt och snabbt sätt att lägga till frågor och få en enkel översikt över svaren.

Här kan ni själva prova två olika Zaptionfilmer som jag har gjort. Låna gärna. Tyvärr är det någon begränsing i bloggen som gör att jag inte kan bädda in från Zaption. Här kommer i alla fall två länkar: If I were sorry  Lasst mich rein ich hör Musik.

/ Sara

Flippad undervisning

Flippat klassrum. Vad i hela friden är det för något? Den tydligaste förklaringen för det oinvigde tycker jag att Karin Brånebäck har gjort med sin ”gula bild”. Flippa klassrummet enkelt och på svenska

I korthet går det ut på att eleven ska vara förberedd i ”huvudet” så att eleven kan börja arbeta direkt när lektionen startar. Den tid som du använder till att ha genomgångar kan nu läggas på att vara hos de elever som behöver dig mest.  Det finns många varianter av flippat klassrum och du får känna dig fram kring vad som passar just dig och dina grupper.

Många lärare ger en kort Youtubefilm i läxa och har kopplat frågor till filmen där eleven får direkt feedback. Eleven vet då om hen förstår och läraren kan via svaren se vad undervisningen behöver rikta i sig på. Jag vill dock poängtera att flippat klassrum är mycket mer än en film på Youtube. Vill du fördjupa dig i flippat klassrum finns lästips sist i texten.

Personligen flippar jag inte allt utan jag flippar det jag tycker att den gruppen behöver just då. Om du aldrig har provat flippat klassrum tidigare och är språklärare tycker jag att det absolut enklaste är att börja med något grammatiskt moment. Det finns många Youtubekanaler där lärare har skapat instruktionsfilmer om olika moment. När det gäller engelska, tyska och ikt har jag en egen Youtubekanal med spellistor där du kan söka på olika moment. Filmerna är fria att använda om du anger att jag har gjort dem. Några favoriter jag själv har är EnglishLessons4U eller när det gäller tyska Sven Järgenstedt och Cecilia Jalkebo. Deras filmer kan du också använda om du anger dem som upphovsman.

En sida som fungerar bra till att använda för flippat klassrum och för att individualisera grammatikundervisningen är Grammarflip.com.  (Diskussionen huruvida man ska undervisa om grammatik eller inte tar jag inte upp idag!) Sidan är gratis och fungerar även på Ipad. Jag bedömer att eleverna behöver gå på högstadiet för att kunna arbeta med detta.

Du skapar ett lärarkonto där du dessutom skapar ett ”klassrum” . Du ber dina elever att skapa ett elevkonto och ger dem koden till ”klassrummet”. När eleven loggar in kommer 54 olika grammatiska moment i en lista. Tanken med sidan är att eleven ska arbeta efter den uppgjorda ordningen, men du kan också välja ut ett särskilt moment och arbeta med det. Sidan riktar sig till elever som har engelska som modersmål och våra elever kommer behöva en del stöttning för att kunna arbeta med den. Till elevernas hjälp har jag här en ordlista över vad de grammatiska begreppen på engelska innebär: Quizlet.com Låna gärna!

Först kommer en instruktionsfilm om momentet som tränas och under filmen finns en quiz. Sist kommer en enklare skrivuppgift. När eleven gör quizen får eleven direkt feedback på om hen har svarat rätt eller fel. Därefter kan eleven antingen gå vidare i sin egen takt eller gå tillbaka och se instruktionen igen. Som lärare kan du via din sida följa varje inloggad elevs progression och rikta in din undervisning på det du ser att eleverna har svårt för.

Du kan ge eleverna i läxa att se en av filmerna och göra tillhörande quiz. En film är mindre än 5 minuter lång. Lektionstid kan ni sedan fördjupa er i uppgiften och arbeta med det i tal och skrift. Har du tillgång till datorer eller iPads kan eleverna arbeta  både hemma och i skolan helt individuellt och i sin egen takt.

Jag har väldigt få datorer eller iPads att använda till min undervisning därför inleder jag varje termin med att kolla om eleverna har dator/ipad eller smartphone hemma. Det är endast jag som ser svaren.  Om det är så att många elever saknar tillgång till internet tycker inte jag det är ok att ge ovanstående läxa. Då måste du organisera det så att eleverna arbetar i skolan eller inte arbeta med detta alls. Vi har till exempel läxhjälp som är öppen alla dagar från 07.45 Jag är dessutom alltid noga med att poängtera att de digitala uppgifter jag eventuellt ger i läxa likaväl kan lösas i skolan och att jag hjälper till med det.

En annan populär sida som fungerar på samma sätt som Grammarflip är Readtheory. Via den sidan tränar eleverna sin läsförståelse. Readtheory fungerar dock även med yngre elever.

Jag kan verkligen rekommendera er att prova dessa sidor. Våga också prova att flippa något av momenten!

Vill ni fördjupa er i flippat klassrum kan ni läsa mer här:

Daniel Barker, Flipped classroom – det omvända arbetssättet

Jon Bergman & Aaron Sams Flip your classroom -reach every student, in every class, every day

Sara Bruun, Digitala arbetssätt i klassrummet – att våga ta språnget

Karin Brånebäck, Nybörjarguide till flippat klassrum

Lycka till!

Sara

 

Matte plus engelska till Valentine’s day ?

Många av oss arbetar med något på engelskan runt Valentine’s day. Här har jag hittat en kanonresurs, som dessutom är gratis att ladda ner. Uppgifterna finns via Teachers pay teachers där du skapar ett konto och sedan kan söka och hitta fantastiskt bra lektioner. Språket och uppgifterna går enkelt att koppla till LGR 11. Du behöver inte oroa dig för att det inte ska vara korrekt engelska, vilket man verkligen måste kolla om man letar på en del svenska sidor.

I den första uppgiften finns arbetsmaterial till hela februari om man vill! Du kan kombinera matte och engelska eller varför inte musik och engelska. Allt finns färdigt att ladda ner här: Free February downloads . Uppgiften är skapad av  Laura Candler, USA.

Den andra uppgiften lämpar sig nog lite mer för er som undervisar yngre barn: Valentine’s day. Materialet är också gratis och kan användas direkt. Det är skapat av Mandy Neal, USA.

Jag kan verkligen rekommendera er att skapa konto på Teachers pay Teachers. Det är en guldgruva!

Sara

 

Safer Internet day 9/2 – lektionsförslag

På tisdag den 9 februari är det Safer Internet Day. Denna dag uppmärksammas på många olika ställen över hela världen. Temat för i år är ”Play your part for a better internet”.

I Sverige har Statens Mediaråd valt att fokusera på att stötta och hjälpa föräldrar att lära sig mer om hur vi kan hantera frågor som uppkommer när våra barn och ungdomar befinner sig på Internet. Via sidan Nohate.se kan både föräldrar och lärare få tips och råd kring hur man kan tänka och vad man behöver göra för att stötta barnen/ungdomarna i deras digitala vardag.

Om du vill uppmärksamma Safer Internet Day i din undervisning har British Council tagit fram ett, i mitt tycke, bra och användbart material. Jag som är engelsklärare kan använda det rakt av, men det går rätt lätt att göra om till svenska om du vill använda det med yngre barn eller varför inte i samhällskunskapen? Ladda ner lektionsförslaget här: Safer Internet Day – British Council. Lektionen beräknas ta ungefär en timme och är tydligt strukturerad för enkel och snabb användning.

Som en introduktion till din lektion kan du använda nedanstående film från UK Safer Internet Center:

Om du och dina elever vill stötta Safer Internet Day kan ni delta via Twitter eller Facebook i en så kallad Thunderclap. En Thunderclap (statensmediarad.se) är ett och samma meddelande som skickas ut av många exakt samtidigt. Poängen är att skapa genomslag genom att vara många. Kl 9.00 den 9 februari kommer följande meddelande att skickas ut av alla som vill delta:

I play my part for a better internet by supporting Safer Internet Day! #SID2016 #Iplaymypart #playyourpart http://thndr.me/kCVmJvlänk till annan webbplats

Statens medieråd stödjer SID:s Thunderclap med sitt Twitterkonto. Om du också vill göra detta, klicka på nedanstående länk och fyll i era uppgifter:

Ni vill kanske skapa något eget för att stödja kampanjen.  Titta på länken här om #shareaheart och skapa ditt eget Internethjärta där du skriver om vad du tycker är så bra med internet. Använd bilden nedan som en mall och sätt sedan igång och skapa era egna! Detta kan göras oavsett ålder på barnen och behöver ju inte vara på engelska. Det kan ju vara svenska eller moderna språk. Det spelar ingen roll! Den enklaste appen att arbeta i tycker jag är Explain Everything. Det är en betalapp, men Educreations som är gratis kan också fungera. Explain Everything är dock värd sina pengar att investera i.

Om ni inte har tillgång till digitala verktyg för att skapa hjärtan fungerar det ju precis lika bra att rita på vanligt papper och sedan ta ett foto med en telefon.

I love the internet

(Bilden är tagen från saferinternet.org)

Kom nu ihåg att det är viktigare att diskutera och medvetandegöra barnen/ungdomarna än att förbjuda. Att göra som en kommun uppmanade till  nämligen att radera appar som Periscope är totalt fel väg att gå. Sätt gång att arbeta med värdegrunden, väv in diskussionerna i er undervisning och samtala med era barn/ungdomar istället.

Play your part #shareaheart!

Sara

 

 

 

Elevers tankar kring Periscope i skolan, smygfilmning av lärare och livesändning.

Periscope är en app som är väldigt inne bland ungdomar just nu.  Via appen kan du filma och liveströmma det du gör just då. Tex så visar vissa tv-kanaler via Periscope hur det ser ut bakom kulisserna och andra livesänder när de spelar olika datorspel. Enligt mina elever är det väldigt vanligt i spelvärlden. Du och några kompisar spelar ditt spel on-line och sänder samtidigt detta via tex Periscope live. Det finns naturligvis oändligt många användningsområden mer eller mindre smarta. Just nu verkar det trenda bland ungdomar att man ska smygfilma sin lärare. En enkel sökning på kommunen där jag bor visar att detta sker. Inte särskilt roligt för den lärare och de elever som blir filmade utan att veta om det. Även ganska unga barn som 10-11 år har jag sett livesända inlägg, så denna diskussion gäller verkligen inte bara högstadie och gymnasieungdomar.

Den som blir smygfilmad blir självklart väldigt upprörd, men personligen tror jag det är viktigt att inte hamna i förbudsfällan. Vi har ingen chans mot dagens teknik och kommer inte kunna förbjuda det. Elza Dunkels, docent vid Umeå universitet, har en intressant blogg där man kan läsa mer om bla förbud: Blockering utsätter barn för större fara . Dunkels är också aktuell med en bok i ämnet: Nätmobbing, näthat och nätkärlek (Gothiafortbildning.se) Boken ger, enligt förlaget,  en nyanserad och fördjupad bild av ungas vardag på nätet och hur vi vuxna kan förhålla oss till den. Här finns konkreta strategier för hur vi vuxna kan agera för att stötta unga och göra deras nätanvändning tryggare.

Vill du veta hur  själva appen Periscope fungerar så att du kan ladda ner den och  sedan titta här för mer information om hur man gör: Dagensanalys.se.

Jag valde idag att släppa en del av det som jag hade tänkt göra på mina lektioner för att diskutera Periscope med mina elever.

Nedan följer hur jag gjorde och det är fritt att använda i era klasser. Eleverna får mina instruktioner via min blogg Bruuns klassrum och nedanstående fick de idag:

Persicope – fördelar och nackdelar (årskurs 8 och 9) 

Jag har under ett tag följt appen Periscope och jag vet att ni känner till den. Jag ser att många har konton där. Vi ska diskutera fördelar och nackdelar med den appen idag och jag har inte tänkt inleda mer än så då jag vill veta era tankar först. Ni som har laddat ner appen kan beskriva vad appen går ut på. (Det visade sig att alla kände till den och att alla utom 5 elever av ca 60 hade laddat ner den

1.Fundera själv över appen. Har du laddat ner den? Varför ? Varför inte?

2.Diskutera i era basgrupper (De består av 3-4 elever). Vad ser ni för fördelar respektive nackdelar med appen? Skriv in era svar i http://www.padlet.com

3. Diskutera i era grupper vilka möjligheter det finns med appen och skriv in det under rubriken Möjligheter i Padlet.

4. Diskutera i era grupper vilka faror ni ser med appar som kan livesända. Fortsätt skriva in er tankar i Padlet ovan- skriv Faror som rubrik.

5. Vi ska titta på vad Elza Dunkels skriver om att Blockering utsätter barn för större fara. Vad tycker  ni ? Måste man ibland förbjuda? Varför? Varför inte?

Tankar efter lektionen

Det var helt otroligt som de diskuterade. De hamnade främst i näthat och farorna med pedofiler. Mina elever menade att det aldrig kommer att gå att komma till rätta med näthat. Man måste bara lära sig hur man ska göra när man drabbas av hat. När det gäller pedofilerna tyckte de att det var väldigt svårt framförallt hur man ska veta om det är ett fejkkonto eller inte?

De tycker att Periscope är en mycket bättre app än tex sidor som ASK där man kan skriva hat helt anonymt. I Periscope är man inte anonym lika lätt om man inte skaffar fejkkonto så klart. En av flickorna berättade att hon fått en hel del hat rikat mot sig men har fått lära sig att ”absolut inte mata trollen”. Övriga klassen tyckte att hennes metod var bra och de hoppades att hatet skulle dö ut om trollen inte fick mat.

Eleverna berättar också att det är vanligt att se filmer där andra elever livesänder från lektioner i skolan. Det förekommer även livesändningar från omklädningsrummen både i skolan och under träningar. Vi hade en lång diskussion kring vad som är rätt och fel kring detta. Det har ännu inte hänt via denna app på vår skola, men jag ser flera skolor där lärare råkat ut för detta. Det är bara att zooma in på kartan där du jobbar och kolla var din skola ligger så kan du se om du är drabbad.

Jag har försökt hitta om det är olagligt att filma sin lärare och lägga ut dettta, men det verkar inte vara helt glasklart. Jag ger gärna uppdraget åt någon av er läsare att gärna kommentera detta här i bloggen. Är det olagligt att smygfilma sin lärare och livesända det?

Mina elever kom med en hel del tankar och ideér kring vilka möjligheter som finns med appen. De tyckte att det skulle vara toppenbra om man kunde ha ett  Periscopesamtal med läraren kring en muntlig presentation. Läraren skulle då kunna ge kommentarer direkt i filmen och eleven fick feedback i exakt det ögonblick som det händer något som kräver lärarens kommentar. Det går att skicka privat Periscopesamtal och då skulle läraren slippa omvägen om Youtube och ge kommentarer i annoteringsfuktionen där.

Någon föreslog också att man kunde ”befinna” sig i olika städer och kunna följa olika händelser där live. Händelser som vi sedan kunde diskutera i klassrummet på målspråket. Möjligheterna är många! Jag är mycket nöjd med dagens diskussioner och tycker minsann att de är väldigt kloka!

I bilderna nedan kan ni se vad mina elever i år 8 och 9 tänkte kring Periscopes fördelar, nackdelar, möjligheter och faror. Bilderna är skärmdumpade direkt efter respektive lektion och  är helt oredigerade.  De är lite i oordning och det förekommer stavfel- precis som på en helt vanlig lektion!

Använd gärna bilderna som diskussionsunderlag med era elever:

Skärmavbild 2016-01-14 kl. 17.22.32

Om man vill diskutera hur man ska bete sig på nätet med sina elever kan jag varmt rekommendera de kurser som finns via Webbstjärnan. Kurserna fungerar både om du vill lära dig mer själv eller om du vill göra dem tillsammans med dina elever.

Patricia Diaz har skrivit kloka saker kring att livesända med sina elever. Hennes tankar kring bla Periscope kan ni läsa här: Periscope i skolan.

Diskuterar ni med era elever och de kommer på något mer smart användningsområde så får ni gärna kommentera i bloggen!  Jag lovar att svara!

/ Sara

Think, pair, share – ett lektionsförslag att sno rakt av !

Think, pair, share  är en metod som jag ofta använder mig av. På svenska kallar vi den EPA- Elev, Par, Alla.  Jag tycker att det är en väldigt bra metod för att få eleverna att prata och våga diskutera.  Lotta Karlsson, Fröken Flipp, beskriver i sin blogg hur hon använder EPA i sin SO-undervisning: Mitt flippade klassrum. Metoden fungerar i alla ämnen så fort eleverna kan skriva!

Här kommer ett lektionsförslag för engelskundervisningen år 6-9. För mig och mina elever ingår nedanstående lektionsförslag i ett störra tema, men jag beräknar att det kommer ta ungefär 1-2 60 minuters pass för mina 7or.

How to make a difference

The story below is written by Loren Eisley:

One day a man was walking along the beach when he noticed
a boy picking something up and gently throwing it into the ocean.
Approaching the boy, he asked, “What are you doing?”
The youth replied, “Throwing starfish back into the ocean.
The surf is up and the tide is going out. If I don’t throw them back, they’ll die.”
“Son,” the man said, “Don’t you realize there are miles and miles of beach and hundreds of starfish? You can’t make a difference!”
After listening politely, the boy bent down, picked up another starfish,
and threw it back into the surf. Then, smiling at the man, he said, “I made a difference for that one.” 

What does this story mean? Why do you think I wanted you to read it?

Think about the headline of our blog – How to make a difference. Why do you think we chose that headline? Do you think that You can make a difference? Think about your family, friends, school, Vinslöv, Sweden and Europe? Is there anything you could do to make a difference?

1. Write down your own thoughts. I want you to be able to talk to a friend and to the whole class about your thoughts.
2. Tell your friend about how you can make a difference. Take notes so that you remember what your friend told you.
3.  Tell the whole class about how you can make a difference.

Now use the Canva app and create your own poster. We will publish the 5 nicest Canvas on the blog! (If you don’t have a blog – print them!)
We will, of course, vote anonymously!

/ Sara

Canva är gratis och fungerar på alla enheter. Om ni vill låna min bild som modell för era elever så är det helt ok. Kom bara ihåg att den är under Creative Commons licens. Om man vill lära sig mer om vad CC-licens betyder kan man lära sig det här på Webbstjärnans hemsida.