The mobile phone gives refugees and displaced persons access to education

Quite often I hear people saying that refugees that now live in our country shouldn’t be allowed to have a mobile phone.  I hear people saying thinks like:

-How can they afford a phone when they are refugees?

-They should spend their money on something else than an expensive phone.

-Don’t they have other things to do than playing games on their phones?

Last week I was in London at the #OER17  (Open Educational Resources) conference and there I listened to Timothy Read from Spain speaking about The Moonlite Project. His talk gave me a completely new perspective when it comes to refugees and mobile phones. Since a lot of us teachers blog and universities have resources that are open and free to use, the mobile phone actually gives refugees access to education.  

The Moonlite Project is an Erasmus project and the goal is to help displaced people getting access to Higher Education through non-formal open learning, specifically MOOCs (an online course aimed at unlimited participation and open access via the web. )

I was very impressed by the project which is described like this:

” Every human being has the fundamental right to achieve their maximum potential in life. However, there is a crisis involving refugees and migrants around the world of an unprecedented magnitude. According to data provided by the Office of the United Nations High Commissioner for Refugees, half of displaced persons are under 18 years old. This displacement can last from a few months to many years (or a lifetime), which means that more than a generation are being deprived of the most basic levels of education and even from training that could enable them to have a dignified existence and an independent career, according to their own choices and potential abilities. Since it is, for the time being, not feasible for displaced persons to access formal face-to-face primary, secondary and tertiary institutions on a stable basis, the authors argue that MOOCs offer a way to address these challenging scenarios, especially in terms of the flexible and collaborative exploitation of popular free/open systems.” (Oer17.oerconf.org, 2017)

I started thinking about this project and I do believe that we should be more open about education and think outside the ordinary box.  In Sweden and probably in other countries as well, we have a rather large number of students who, for different reasons, don’t come to school. These students are not refugees or displaced persons, but have other problems and feel that they can’t go to school. If schools offered MOOCs and/ or tried to be more flexible and perhaps offered them to join class via Skype or Facetime they would still be able to get their education. We also have students that need to hide and live with a protected identity. These students could now “come to school” and meet their friends and teachers virtually.

The traditional school needs to open up and face reality. We have a lot of young people today who don’t get an education at all. What can we do to help them? Offering MOOCs in different subjects could be one way, but there are many other ways as well. Giving refugees, displaced people and students with other problems access to education through the internet and their mobile phone is definitely a way worth exploring and developing.

Sara

(This text is written in English since I wanted Timothy to read it)

 

 

Ämnesövergripande arbete i engelska och bild

För några veckor sedan såg jag på facebook ett kanonupplägg som Li Throbäck och hennes kollega Marita Klang lagt ut. De undervisar i engelska respektive bild på Norreportskolan i Ystad. Jag blev imponerad av deras arbete och erbjöd dem att skriva om deras arbete här på bloggen, vilket jag alltså gör nu!

Projektet är ämnesövergripande för årskurs nio mellan engelska och bild. På engelsklektionerna har eleverna arbetat med temat Love. I temat har de så klart läst texter om kärlek etc. Utifrån dessa texter blev uppgiften att eleverna skulle skapa så kallad BlackOutPoetry. Eleverna arbetade med uppgiften på både engelsk – och bildlektionerna och cirka tio lektioner användes totalt. Bilduppgiften var att illustrera dikten de skapat på engelskan. Bilden förmedlar känslan och budskapet i dikten.

Li och Marita är mycket nöjda med sitt projekt och ser stora fördelar med att arbeta tillsammans och hjälpas åt. I bilden blev den största vinsten att Marita kände att hon faktiskt kunde bedöma många kunskapskrav inom ett och samma, relativt korta, tema. Eleverna gillade arbetet och var väldigt engagerade i uppgiften.

Nedan följer projektetsarbetsgång. Instruktioner  som skrivs på svenska är tänkt att genomföras under bildlektionerna och det som skrivs på engelska räknar ni kvickt ut att det genomförs på engelskan! Eleverna fick i förväg veta vilka kunskapskrav de arbetar mot genom att lärarna la ut dessa i lärplattformen.

Bilderna nedan är publicerade med elevernas tillåtelse.

BlackOutPoetry 

Lektion 1 Inledning

BlackOutPoetry innebär att man använder redan skrivna ord och gör dikter av dem. Man kan ta en gammal bok eller tidning och svärta de ord man inte vill ha med. När man skapar BlackOutPoetry börjar man med att ringa in de ord man vill ha kvar så de bildar en dikt. Sedan kan man färglägga bilden eller rita mönster på den.Den som sägs ha startat dikterna är en man vid namn Austin Kleon. Han började 2005, men han är egentligen inte först. Man har under 250 år skapat dikter i tidningar så det är inget nytt. BlackOutPoetry kallas även för NewspaperBlackOut. Idag finns hashtagen #blackoutpoetry för att samla de dikter som delas i sociala medier.

Youtubeklippet nedan visar hur du gör:

https://www.youtube.com/watch?v=v_xScMCJcQo

Uppgift 1

Ni ska alla göra en BlackOut poem. Du väljer om du svärtar eller ritar mönster.

Se youtubeklippet nedan för att få inspiration till hur du kan göra:

https://www.youtube.com/watch?v=zf6k8aW2Toc

Uppgift 2

Du ska nu bildsätta din BlackOut poem. Göra en bild som hänger ihop med din text. Detta kan göras på något av följande sätt:

-Ett collage, digitalt eller hantverksmässigt.

-En teckning (klippa, klistra, måla, rita…)

-Fotografi: fota, redigera, manipulera

I uppgift 2 arbetar du med att presentera och kommunicera din text  med bilder. Tänk på att försöka förmedla den känsla och det budskap som dikten har.

Uppgift 3

Omdöme på arbetsprocessen

Du ska skriva ett omdöme om arbetsprocessen där du visar samband mellan uttryck, innehåll, funktion och kvalité i ditt bildarbete. Få med följande moment i din arbetsprocess:

-Inboxandet av ord, dvs  hur du gjorde din BlackOut poem.

Vad är ditt ankare, dvs det ord som du byggde upp din dikt kring? Vad vill du säga med din dikt, vad handlar den om?

-BlackOut-andet, hur gjorde du för att dina ord ska synas tydligt.

Ex: Svärta, måla, mönster, motiv

-Vilket material/teknik använde du dig av och varför valde du just det? Vad är du nöjd med, vad skulle du kunna utveckla/förbättra?

-Hur bildsatte du din dikt?

-Vilken metod/material/teknik använde du och varför valde du just det? Hur gjorde du?

-Förklara hur bild och dikt hänger ihop. Vad är du nöjd med, vad skulle du kunna utveckla/förbättra?

I ditt omdöme ska bilder på ditt fortskridande arbete finnas med.

Ex: text, inringad text, blackoutad text, skisser, foton på hur arbetet löper fram, foton på det färdiga arbetet.

I ditt omdöme ska du också utvärdera din arbetsinsats under arbetets gång och använda dig av ämnesspecifika begrepp. Ämnesspecifika begrepp handlar om att använda rätt namn på olika saker och att använda dessa ord i rätt sammanhang.

 

Uppgift 4 (2 lektionstillfällen)

You are going to interpret other students’ ”BlackOutPoems” and orally present your thoughts about these poems in English.

  • What do you think he/she wants to convey with his/her poem? Why? Try to find examples in the poems that support your thoughts.
  • What feelings does the poem evoke in you?
  • Identify the voice, who is speaking?

You will get one lesson to prepare. You will be working in groups of 3-4 where you read each others’ poems and write down your thoughts about each poem. It’s ok to bring your keywords to the final examination. Record your group discussion and send to your teacher.  

Resultatet

Nedan kan ni sett ett urval av de dikter och bilder som eleverna gjorde. Om man vill så kan man publicera elevernas alster på tex Instagram och då använder man #blackoutpoetry. # har man för att andra ska kunna söka och hitta sådant man är intesserad av.

Först kommer Black Out Poetry dikten och under den bilden som hör till. Den sista bilden har ingen bild som tolkar den utan dikten i sig är bilden. Ni förstår när ni läser den!

 

 

 

“Why worry about appearences the heart always wondered”

Man ska ju inte ha favoriter sägs det, men jag vet ju inte vilka eleverna är så jag säger nog att av alla de jag sett är denna sista min favorit. Så enkel dikt, men med ett tufft budskap och illustrerat med ett trasigt hjärta.

Jag gillade detta projektet riktigt mycket. Stort tack till Li Throbäck och Marita Klang samt era elever för att ni ville dela med er av ert arbete.

Sara

Quizlet och Quizlet Live – så funkar det!

Quizlet och Quizlet Live är det som jag tipsar mest om i olika sammanhang. Det kommer många frågor om hur det fungerar och här kommer en kort instruktion.

Quizlet kan användas i alla åldrar och i alla ämnen. Jag använder gratisversionen men det finns även en pro version som kostar. Jag tycker inte det är lönt att lägga pengar på det. Quizlet fungerar både på dator och ipad, dock med lite olika funktioner. Det jag visar i filmen nedan gäller dator.

Lägg in ämnesspecifika begrepp i Quizlet och låt eleverna träna på dessa i förväg, innan de kommer till lektionen, så de har en förförståelse. Eleven kan träna genom att se ordet, lyssna på ljudet och se bilden du har kopplat till.

Samarbeta med studiehandledaren och lägg in begreppen på elevernas modersmål. Det finns redan en del i tex matte där några lärare har lagt in begrepp på svenska till arabiska i matte osv..

Jag organiserar Quizlet på två sätt: dels har jag mitt eget konto där jag skickar ut länkar till olika ämnesområden de ska träna på dels har eleverna egna konton där de samlar ord och begrepp i olika ämnen.

Quizlet Live är en funktion där eleverna måste samarbeta. De arbetar i lag och måste prata med varandra då endast en elev har det rätta svaret på sin skärm. Se filmen så lär du dig hur du gör. Jag lovar att dina elever kommer att lära sig av det och att de kommer gilla det.

Filmen nedan är ca 10 minuter. Titta på den och pausa efterhand. Prova själv och tryck på play igen, pausa och prova så kommer du lära dig hur man gör med både Quizlet och Quizlet Live.

Lycka till!

Sara

Kom igen Gustav – ta ett beslut!

Har ägnat eftermiddagen åt att delta i Skolverkets webbinarium kring skolans digitalisering. Skolverket har gjort ett gediget arbete och har en tydlig och bra plan för genomförandet. Det är verkligen inte det som är problemet. Steg ett är faktiskt att Gustav och co på utbildningsdepartementet kommer loss och faktiskt tar ett beslut. Än så länge finns inget beslut om när digitaliseringsplanen och IT-strategin ska sjösättas. Så kom igen nu och sätt fart! Vad är det ni väntar på?

För mig är digitaliseringen självklar, men jag kan trots det se en del svårigheter. Jag känner mig nu som en gnällig tant, men jag besöker många skolor runt om i landet och jag ser hur låg den lägsta nivån hos många lärare, tyvärr, är.  När jag håller “nybörjarutbildningar” kommer det nästan varje gång frågor som: “hur högerklickar jag?, hur delar jag ett dokument? och hur sparar jag en bild?”.  Det är toppen att dessa lärare vågar ställa dessa frågor och att de får lära sig, men det är väldigt grundläggande kunskaper för att kunna sköta sitt jobb enligt styrdokumenten. När nu styrdokumentens skrivningar ska förtydligas och skärpas avseende digitaliseringen kommer det krävas enorma utbildningssatsningar. Det kommer inte bara gälla ute i skolorna, utan lärarutbildningen måste i allra högsta grad hänga med och se till att studenterna är rustade för detta.

I förslaget som ligger är ändringarna i LGR 11 tydliga redan i kapitel 1 om Skolans värdegrund och uppdrag:

“Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. ” (skolverket.se)

En hel del ändringar syns också i ämnena. De största ändringarna syns i matte och no, men även i samhällskunskap och svenska. Programmering är det som det tydligast skrivs om och som ska bli naturligt i matematikundervisningen. Till exempel ska eleven i år 7-9 känna till hur “algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning”.  Jag har mycket svårt att se hur det ska gå till på högstadiet. Det kommer att krävas enorma utbildningsinsatser för att det ens ska bli möjligt, men jag är inte mattelärare och jag kan absolut ha fel. För mig hade det i alla fall känts mycket svårt att undervisa om och bedöma då jag inte kan någonting om det.

Skolverket har tagit fram en Lärportal där du kan hitta information och hjälp för att genomföra utbildningar på den egna skolan. Det är ett mycket bra och användbart material. Det allra största problemet är dock att det är helt frivilligt och upp till varje rektor att besluta om skolan ska ta del av det. Hur blir det med likvärdighet i svensk skola när detta som så mycket annat är frivilligt att genomföra? Jag tror inte ett smack på frivilligheten.  En hel del lärare tror till exempel inte alls på att digitala verktyg kan tillföra eleverna något mervärde i undervisningen. Hur ska vi göra med dessa lärare om det är frivilligt? Jo, jag vet att det kommer stå i LGR 11 att eleven ska utveckla sin förmåga att använda digital teknik, men det är mycket annat som också står i LGR 11 som förbises och som vissa inte bryr sig om för att de inte “tycker” att det är något för deras elever.

För att lyfta svensk skola måste kompetensutvecklingssatsningarna göras obligatoriska. Detta måste styras upp ordentligt och det kan inte vara upp till varje enskild rektor att besluta om. Det måste, på nationell nivå, tas ett beslut om vad som är rimlig lägsta nivå när det gäller digtialiseringen. Vad är det rimligt att en lärare ska kunna för att sköta sig jobb “just good enough”? Vad är det rimligt att eleverna kan ? Det räcker inte att de är bra på att spela spel om de inte kan det mest grundläggande i ett ordbehandlingsprogram.

Jag är absolut för digitaliseringen och det tror jag inte någon tvekar på, men jag kan se stora svårigheter där det verkligen krävs att det tas ett helhetsgrepp.

Så Gustav och co kom igång nu och besluta om att den nationella IT- strategin ska antas och se till att det styrs upp.

Lycka till!

Ps. ring om ni vill ha hjälp. Jag är skitbra på att styra upp saker !

Elevsyn och våra nyanlända

Vi har i Sverige tagit emot många nyanlända och skolorna har många gånger saknat en organisation för att fånga upp och ta hand om dem. Det är svårt, mycket svårt till och med, att undervisa nyanlända med många olika språk i samma klassrum som övriga elever. Jag har slitit med detta själv och tidigare skrivit om det: En pedagogisk utmaning. Hur svårt det än är så är det vår skyldighet att se till att även dessa elever får den undervisning som de har rätt till. Vi kan inte bara rycka på axlarna och tycka att “de måste ju lära sig svenska först” och “jag hinner inte planera något annat åt dem. De får göra det på svenska” . Om du tycker så och låter de nyanlända “sitta av” tiden i ditt klassrum utan att anpassa undervisningen åt dem – vilken elevsyn förmedlar du då? Och är den elevsynen förenlig med skolans värdegrund? I LGR 11 kan du på sidan 8 läsa:

“Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bakgrund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper. “

Det är en tydlig skrivning om att vi måste se till alla elevers skolgång och anpassa undervisningen efter det. Jag har förståelse för att det är svårt att hinna med att planera något annat och att det är svårt att veta hur vi behöver undervisa med så blandade grupper. Men det är så verkligheten i de flesta solidariska kommuner ser ut och det får vi lärare förhålla oss till. Dock måste även skolledning och politiker ta sitt ansvar i frågan. Det krävs att organisationen ser annorlunda ut och någon faktiskt har ett samordningsansvar för dessa elever. När de inte längre tillhör förberedelseklassen och har undervisning i klass riskerar de att försvinna i mängden om de inte har en engagerad klassföreståndare som ser till deras behov. Det krävs att du som klassföreståndare lägger extra tid på att förklara sådant som är självklart för övriga som tex vilken tid och var klassen ska samlas för att åka på studiebesök, när det blir ändrade mattider osv osv… Det i sin tur leder till att vi lärare måste ha och ta oss tid till detta.

Kring undervisningen måste vi också tänka till, mer än en gång. För mig är det självklart att eleverna ska använda sig av sitt modersmål för att visa sina kunskaper och även inhämta kunskaper. Detta parallellt med att de lär sig svenska. Jag är medveten om att det är upp till varje enskild lärare att avgöra om eleven ska få göra detta på sitt modersmål eller inte. Jag tycker att det är helt fel. Det är inte rimligt att en elev som bott i Sverige i ett eller två år endast ska visa kunskaper i tex matte eller biologi på svenska. Idag visar forskningen att translanguaging eller korsspråkande, som vi kallar det på svenska, leder till att om eleven får använda sig av alla sina språkliga resurser så kommer de klara sig bättre. Elever som är flerspråkiga använder sig av korsspråkande hela tiden och drar nytta av sina kunskaper i olika språk. Genom att vi lärare medvetet och strukturerat använder oss av detta kan vi stärka elevernas lärande.

Om du har tillgång till studiehandledare och du ändå väljer att inte låta dina elever visa sina kunskaper på sitt modersmål, vilken elevsyn har du då? Och går det ihop med skolans värdegrund?

Hur kan vi då arbeta med korsspråkande för att hjälpa eleverna? Gudrun Svensson är språkforskare vid Linnéuniversitetet i Växjö och den som lyft fram frågan om korsspråkande i Sverige. Centrumskolan i Växjö är ett exempel på en skola där Gudrun arbetat med korsspråkande. Om dem kan ni läsa här: Mixade språk hjälper eleverna att lära (Pedagogiska Magasinet, 2016) och här: Språkforskaren som vände trenden (Grundskoletidningen, 2016). Anna Kaya har också skrivit ett mycket konkret blogginlägg om hur du kan arbeta med korsspråkande i klassrummet: Flerspråkighet som resurs i undervisningen.

I klassrummet behöver vi tänka att eleverna ska få lov att ta hjälp av sitt modersmål.

  • Placera elever i klassrummet som har samma språk tillsammans så att de lättare kan stötta varandra och förklara begrepp. Kanske ska man dra organisationen ett steg längre och placera elever med samma språk i samma klass istället för att sprida ut dem? Det skulle verkligen underlätta samordningen av tex studiehandledning.
  • Ge dem begreppen i förväg på sitt modersmål och på svenska. Detta kan enkelt göras digitalt via Quizlet.com. Klicka på länken för att se hur en lärare har gjort med vanliga begrepp i matte. I quizlet kan du även lägga till en bild och automatiskt får eleven även ljud till orden.
  • Inläsningstjänst  kostar en del men är ett viktigt stöd. De erbjuder studiehandledning till många läromedel på arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Här tänker jag att kommunerna faktiskt måste bekosta abonnemang så att eleverna kan ta del av och lyssna på sina läromedel. Mycket viktigt i matte/no/so.
  • Webbmatte.se erbjuder matte på engelska, spanska, persiska,polska, ryska och somaliska.
  • Mattecentrum.se erbjuder matte på arabiska, där de även har förklaringsfilmer som du kan be  eleverna att se i förväg.
  • Här har jag satt ihop en del nyttiga länkar: Pearltrees

Det vi också måste tänka på är att eleverna faktiskt får lov att göra de nationella proven i matte, no och so på engelska. Dock är det ju så att någon måste ta ansvar för att visa eleverna gamla NP på både svenska och engelska så att eleven faktiskt kan avgöra vilket språk som kommer fungera bäst. Eleven kan ju läsa frågorna på engelska och svara på sitt språk där svaren sedan blir översatta av studiehandledaren. Om det inte finns tillgång till studiehandledare menar jag att man får köpa in tolktjänst.

Länkar till gamla NP i på engelska i matte och no finns i Pearltrees ovan. I so har jag tyvärr inte hittat några. Om ni hittar så hör av er!

Jag lär mig hela tiden nytt om hur jag behöver tänka kring undervisningen av nyanlända. Min kunskap fiskar jag oftast upp i olika Facebookgrupper som tex Undervisa nyanlända, Svenska som andra språk och genom att på Twitter bla följa Anna Kaya och Sara Persson

Det finns väldigt mycket man kan göra för att hjälpa och se till att de nyanlända faktiskt får den undervisning de har rätt till, men det kräver att du som lärare vill och att skolledningen organiserar undervisningen så att det finns utrymme och tid samt någon som har det övergripande ansvaret. Sist men inte minst krävs att politiker inser och tar ansvar för att det finns tillräckliga resurser för att vi lärare ska kunna utföra detta komplexa uppdrag.

/ Sara B

Skolans digitalisering är här – deal with it!

Många tankar och ord dyker upp i mitt huvud efter att jag har läst Edward Jensingers bok 12 tankar om skolans digitalisering (Gleerups, 2017).  Jag läser mycket pedagogisk litteratur och tycker det är viktigt att vi lärare håller oss uppdaterade kring vad som händer, inte bara i våra ämnen, utan även på skolutvecklingsområdet. Det blir därför idag ett boktips och inget direkt kopplat till din undervisning.

En av de första sakerna jag tänker på är vikten av att vara flexibel. Jensinger återkommer hela tiden till att skolan måste titta på just sina egna behov och utforma skolans digitalisering utan att kommunens IT-avdelning ska bestämma vilka digitala verktyg vi ska ha. Detta är något som jag har slitit mitt hår över många gånger. Praktexemplet är när jag, i augusti,  ringer till IT-avdelningen i en kommun och ber om att de ska installera ett visst gratisprogram på skolans datorer. Svaret blir:

– Ja, visst kan jag göra det, men det blir inte denna terminen. Kanske efter jul. Du vet, här rider vi inte samma dag som vi sadlar!

Trots att jag var frustrerad över svaret kunde jag inte låta bli att le åt personen i luren. Det är ju precis så det är för skolor runt om i Sverige och Edward beskriver tydligt i sin bok vilka konsekvenserna blir när lärare som vill utveckla verksamheten gång på gång kör huvudet in i väggen.

Edwards bok riktar sig nog mest till skolledare och politiker, men även lärare kan ha nytta av den. Det är främst två kapitel som jag vill lyfta fram och det är Den digitale ledaren och Faktiska fel som återkommer. Om vi ska lyckas med att digitaliseringen i svensk skola behöver vi inse att det egentligen är en icke-fråga. Det står i våra styrdokument att vi ska använda lärverktyg för en tidsenlig utbildning och därför är det inget vi behöver diskutera OM vi ska eller inte. Det är HUR vi ska göra det som vi måste lägga tid på. Jensinger menar att rektor måste gå först i ledet, föregå med gott exempel och visa vägen. Han tipsar om att rektor till exempel kan flippa sina personalmöten. Jag håller helt med Edward, vilket jag för det mesta gör, och misstänker att han fått idén från min bok Digitala arbetssätt i klassrummet – att våga ta språnget (Gothiafortbildning, 2015) där jag i ett avsnitt beskriver hur flera rektorer har organiserat sina flippade möten. Jag skojar så klart! Men flippade personalmöten tror jag skulle göra konferenstiden väldigt mycket mer effektiv. Titta på bilden nedan och fundera! Hur mycket av det du som rektor pratar om konferenstid kan faktiskt skickas ut i förväg?

Bild: etsy.com

Det mest intressanta kapitlet tycker jag är Faktiska fel som återkommer . Varför ska kommuner och skolor uppfinna hjulet och gång på gång begå samma misstag? Genom att politiker, skolledare och lärare läser detta kapitel och även tar del av Unos Uno  kan de minimera risken för att dessa skolor återupprepar misstagen som andra gjort. Jensingers bok hänvisar mycket till just Unos Uno, vilket är ett forskningsprojekt som studerade skolor som införde en dator till varje elev. Jag kan rekommendera dig att läsa den för att få fördjupade kunskaper och insikter kring just vad man bör och inte bör göra kring skolans digitalisering.

Jaha, vad skulle Edward behöva tänka på till nästa gång han skriver en bok då? Återkoppling är ju en av mina käpphästar så några råd på vägen måste jag ju skicka med! Jag tycker den är för liten och för tunn. Jag skulle önskat ett mer fördjupat resonemang och lite mer att bita i och till nästa upplaga skulle jag ha korrläst och rättat några stavfel! Språklärare, som jag är, fastnar ögat på dessa.

Sammanfattningsvis, kan jag rekommendera politiker och er som arbetar i skolan att läsa Edwards bok. Den är liten, men naggande god! Jag hann utan problem med den under en helt vanlig tågförsening med Skånetrafiken!

Trevlig Helg!

Sara B

Rektor avsätter tid och du tränar!

I mitt förra inlägg skrev jag hur du gjorde för att använda olika tillägg till Chrome. I detta inlägg fortsätter jag med att visa er två smarta verktyg som kommer underlätta för både er och eleverna.

Google Cast for Education

Om du jobbar med Google Suite for Education kan jag rekommendera  Google Cast for Education som du hämtar i Chrome webstore.  Genom att både du och dina elever har appen kan du trådlöst visa en elevs arbete genom att casta elevens skärm. Det betyder att eleven skickar det som finns på elevens dator till din lärardator och du kan då visa elevens skärm via projektorn. Hängde du med?

Eleverna sitter och arbetar med något och du tycker att det är en toppenlösning eleverna har gjort. Du vill enkelt kunna visa de andra eleverna hur dessa har gjort. Eleven klickar på de tre vertikala prickarna som syns högst upp till höger på datorskärmen. Därefter väljer eleven alternativet CASTA. När du startar appen anger du vem eller vilka som har tillgång till att casta till dig. Du kan ange en enskild mailadress eller en hel klass via Google classroom.

 

På elevens skärm kommer frågan upp vad eleven ska Casta TILL. Det du har gjort när du laddat hem appen är att du har fyllt i vad din dator heter så att eleven vet vilken dator som ska väljas. Jag har i detta exempel döpt min till Sara elev.

Eleven klickar på den dator som det ska castas till, här Sara elev, och vips så visas det som eleven gör på sin skärm på din lärardator och du kan visa alla elever via din projektor. Allt som eleven gör på skärmen syns nu, dock får du göra om castandet om du byter tex webbsida.

Fantastiskt bra tycker jag och tänker direkt faktiskt på matte där eleverna ska visa hur de tänker och resonerar kring till exempel problemlösning. Självklart fungerar Cast for Education i alla ämnen, men det var matte som jag först kom att tänka på när jag provade.

Driveslide

Ett smart tillägg till Chrome är Driveslide. När eleverna arbetar med att göra egna presentationer och vill använda sig av bilder, väljer de en Google Drive mapp och klickar på tillägget. Automatiskt skapas bild för bild som olika slides i Google Presentationer.  Om du dessutom har tillägget Spara till Google Drive blir det ännu enklare. Då väljer du alternativet Spara i Google Drive när du hittar en bild du vill spara och bilderna hamnar i Google Drive.

Låt oss säga att eleverna ska arbeta med USA och de ska använda bilder. Det självklara för eleverna är att Googla och många tänker inte på att man inte får använda vilka bilder som helst som finns på internet. Ett sätt att hjälpa dem är att lära dem hur man ställer in sökningen så att endast bilder som får användas och ändras kommer upp i sökningen.  Det görs genom att:

1. Klicka på Bilder

2. Gå längst ut till höger och klicka på verktyg

3. Klicka på Användningsrättigheter och bocka för Som får användas och ändras

Vill du och dina elever lära er mer om upphovsrätt kan jag rekommendera er att läsa mer på Webbstjärnan.se .

När du hittat lämpliga bilder och sparat dessa går du till den mapp i Google Drive som du sparat bilderna i och därefter klickar du på tillägget Driveslide. Helt automatiskt skapas nu en presentation som du kan redigera i och fortsätta bygga upp.

Jag tänker att tillägget Driveslide underlättar mycket för dig som arbetar med de yngre barnen som då kan hoppa några steg i instruktionerna. Tillägget fixar presenationen automatiskt. Om du vill få mer tips kring hur du kan använda tex Driveslide i undervisningen rekommenderar jag dig att följa bloggen:  Ditchthattextbook.com där Matt Miller ger en massa pedagogiska supertips. Matt Miller och Alice Keeler har skapat flera av de tillägg som jag hänvisar till, i både detta och förra, blogginlägget.

Hoppas att du har nytta av dessa förklarande texter och att du försöker ta dig tid att lära dig hur man gör. När du väl har lärt dig kommer du tycka att det underlättar för dig och dina elever.

En lärare hörde av sig till mig och hennes rektor hade bestämt att de skulle ta en hel konferens till att gå igenom mitt förra blogginlägg och se till att alla lärde sig hur man hämtade och använde tillägg. Ett bra tips att rektor faktiskt avsätter tid för att du ska få lära dig hur du gör. Det är precis som med oregelbundna verb: de regnar inte in i huvudet. Man måste träna och lära sig!

 

Lycka till!

Sara

Tillägg till Chrome som underlättar ditt lärarjobb

Jag hoppas att du har övergett webbläsaren (det du klickar på när du öppnar internet) Internet Explorer och nu använder en modernare webbläsare. Tyvärr envisas de flesta IT-avdelningar med att Internet Explorer är det som ska vara förinstallerat. Personligen använder jag nästan alltid Chrome. Att använda Chrome har många fördelar. Framförallt gillar jag de tillägg som finns och som underlättar mitt arbete. I denna text har jag valt ut några stycken som jag använder hela tiden.

Innnan du börjar så kolla om du är inloggad i Chrome med det googlekonto du vill använda. Så här gör du:Logga in i Chrome.

Utan inbördes rangordning börjar jag med att visa er tillägget Awesome Screenshots. För att hämta ett tillägg måste du använda Chrome. Om du tittar längst upp till vänster på din skärm nu så ser du Appar. Klicka på den och välj Chrome webstore. Ser du inte knappen så googlar du helt enkelt Chrome webstoreDärefter söker du på det tillägg du vill installera och när det dyker upp klickar du på Lägg till. Du gör likadant varje gång du vill lägga till ett nytt tillägg.

Tillägget hamnar sedan som små ikoner i menyraden bredvid adressfältet. På min Chromebook ser jag tilläggen längst ner till vänster på skärmen, men på min Mac ser det ut som på bilden:

(Det som ni ser under adressfältet är mina bokmärken och favoriter. Bokmärken lägger du till genom att klicka på den lilla stjärnan du ser i adressfältet.)

Awesome Screenshot hjälper dig att ta skärmdumpar, bilder, så som jag har gjort i bloggen här. Det är enkelt att klicka direkt på tillägget och kunna välja om jag vill skärmdumpa en del av en sida eller bild. Dessutom kan du skriva direkt på bilden eller rama in det du vill visa. Mycket bra och användbart tycker jag. Skärmdumpar använder jag nästan varje dag, både med elever och kollegor. Jag vill kanske visa något och förtydliga en instruktion precis som jag gör nu i bloggen.

AdBlock Plus – oumbärligt för att bli av med alla annonser som dyker upp överallt på nätet.

Pearltrees – klicka på tillägget och sortera direkt in en webbsida du vill spara i ditt virtuella bibliotek. Installera även Pearltrees på din telefon och/eller ipad oavsett enhet du använder så sparas det i Pearltress och du kan öppna det i datorn eller telefonen/ipaden och det finns kvar. Du kan spara webbsidor som du behöver tex till ett temaarbete eller varför inte recept till lördagens middag? Här hittar du en instruktionsfilm om hur Pearltrees  fungerar.

Draftback – om dina elever skriver sina texter i Google dokument kan du använda detta tillägg för att se om tex hela stycken kopierats in i dokumentet. När du klickar på tillägget spelas skrivprocessen i dokumentet upp som en liten film och du kan enkelt se hur eleven har gjort. Här hittar du en instruktionsfilm om hur Draftback fungerar.

Readlang Web Reader – detta måste ni lära era elever! Eleven har en webbsida framför sig på sin dator och klickar på tillägget. Därefter kan eleven välja en uppsjö av olika språk som sidan ska översättas till. 

Genom att klicka på orden ett efter ett i följd kommer hela meningen upp som översatt. När du är klar kan du gå till readlang.com och där kan eleven, via flashcards, träna på de ord som eleven behövde slå upp. Orden sparas sedan i elevens bibliotek.

Det finns även färdiga texter uppladdade i biblioteket där eleven kan välja svårighetsgrad utifrån den Europeiska referensramen där A1 är absolut nybörjarnivå och C2 betyder att du är helt flytande i språket. Här ser jag många användningsområden i alla ämnen och främst som hjälp för de nyanlända. Jag provade nyss webbsidan Globalis.se som SO-lärare gärna använder. Tillägget fungerade hur bra som helst och översatte nyckelord från svenska till engelska. Jag provade även tyska och spanska och det gick lika bra.Tyvärr ser jag inte att Dari finns med som språk, men persiska och arabiska och många andra språk finns. En nackdel till är att den inte läser alla webbsidor. Man kan inte få allt här i världen! Här hittar du en instruktionsfilm om hur Readlang fungerar. Den är alldeles för lång, men det går ju att spola om den blir för dryg!

Grammarly – som engelsklärare är detta tillägg oumbärligt. Tillägget rättar min stavning och grammatik och ger direkt förslag på vad det borde vara istället. Du kan även ta hela texter och kopiera in i Grammarly.com så blir de rättade på några sekunder. Hur jag gör det har jag bloggat om här: Vikten av effektiv feedback

Screencastify – är ett skärminspelningsverktyg som är busenkelt att använda. Du klickar på ikonen för tillägget och sedan record. Därefter spelas allt du gör på datorn in. Om du har en uppgift du tycker är toppen och vill lägga till ditt ljud kan du använda detta. Jag använder det ofta i kombination med Grammarly ovan för att ge eleverna muntlig feedback på skriven text. Här finns en instruktionsfilm om hur Grammarly och Screencastify fungerar.

Formida – underlättar formativ bedömning. När dina elever har skrivit texter och du vill ge respons klickar du på tillägget och vips kommer färdiga kommentarer du kan använda. Fungerar för engelska, svenska, svenska som andraspråk, SFi, tyska, franska, spanska. Laborationsrapporter för NO är på gång, men jag är osäker på om det fungerar redan. Dina kommentarer sparas och en analys görs automatiskt via Formida.se . Ett mycket smidigt tillägg tycker jag. Här hittar du en instruktionsfilm om hur Formida fungerar.

Share to classroom – genom att klicka på detta tillägg kan du direkt skicka ut en webbsida som du vill dina elever ska arbeta med. Du skickar den till elevernas grupp i Google classroom.  Tänk på att eleverna också måste installera tillägget på sina datorer.  En annan smidig funktion är att du samtidigt kan skicka ut frågor och webbsida till elevernas classroom. Du kan välja om du vill skicka ut till alla elever eller bocka i vilka du vill skicka till. Nedan kan du se hur det ser ut när jag skapar en fråga till eleverna. Om du inte vill skicka till hela klassen, klickar du på Alla elever och väljer där vilka som ska få frågan. 

Du administerar alllt från din lärardator och eleverna tar emot frågan i sitt Google classroom och svarar där. I lärarvyn ser du nu en tydlig översikt över elevernas svar. Perfekt för att göra alla elevers röster hörda och du slipper slösa lektionstid på att eleverna ska skriva in rätt webbadress. Så här ser det ut i elevens classroom:

 

Alice Keeler classroom split – när eleven har installerat tillägget och klickar på det, delas datorskärmen i två delar och eleven kan enkelt se vilken tex uppgiften i classroom är samtidigt som den har det aktuella arbetet på andra sidan av skärmen. Fungerar för Google Classroom.

Jag skulle kunna fortsätta till imorgon men stannar här. Alla tilläggen är gratis, dock kräver de att du skapar ett konto. Det allra lättaste är att ha ett Googlekonto och godkänna tilläggen med det. Då behöver du bara hålla reda på ditt lösenord till ditt Googlekonto, vilket underlättar i lösenordsdjungeln.

Se nu till att ladda ner webbläsaren Chrome om du inte redan gjort det och börja arbeta med olika tillägg. När du väl lärt dig hur man gör kommer ditt arbete att bli mer effektivt.

Lycka till!

Sara

 

 

 

The first female President is in Höör!

A few weeks ago we started a theme called “Will you be the next President of the United States?” I showed the students (year 8) a video to inspire and motivate them:

Their task was to write their own speeches and motivate why they would be a better President than Donald Trump and Hillary Clinton. The students wrote about what they wanted to change in Höör (the village where they live), Sweden and the whole world. When they had written a first draft I gave feedback and told them what they needed to improve. They re-wrote their texts twice before they were finished.

At last,  they worked in pairs and practised. They had never held a speech before, so they were very nervous.

The students used the app Green Screen by Do Ink when they recorded the speeches.  Here is a tutorial if you would like to learn more about working with Green Screen: Green Screen by Do Ink Tutorial.

Yesterday was our Election Day and a prominent guest visited us: Maria Boström- Lambrén! She is a politician and she talked about her work in Höör. Thank you for coming! The students really appreciated it.

In total, there were 9 candidates and during class, we watched their speeches. The students voted for their favourite and we used Google forms to do it. Three candidates were elected and we voted again. This time we used Menti.com.

ska%cc%88rmavbild-2016-12-14-kl-16-21-34

Finally, Höör, Sweden and the world got the first female President ever: Sara in 8B! Congratulations!

You can listen to her speech here:

Due to technical problems with her video you can only hear her speech. In class we watched it and I can assure you that it was awesome!

 

 

In the playlist below, you can watch some of the other candidates.  Who is your favourite? Let us know by leaving a blog comment!

Merry Christmas and a Happy New year

Sara

 

Papegojan och undantagsbestämmelsen

Hur kan det förekomma så många myter runt när och hur undantagsbestämmelsen, den så kallade pysparagrafen, ska tillämpas? Jag skulle faktiskt drista mig till att säga att användandet av undantagsbestämmelsen har kört rejält i diket. Det räcker att du lägger en timme i december på att befinna dig i sociala medier där betygssättning diskuteras för att inse detta. Pysparagrafen är inte helt enkel, men grundprincipen måste spridas så att alla betygssättande lärare faktiskt känner till den.

Varje vecka diskuteras tillämpningen i olika sociala medier och jag känner mig ofta som en papegoja som upprepar citatet nedan:

“21 § Om det finns särskilda skäl får det vid betygsättningen enligt 19 och 20
§§ bortses från enstaka delar av de kunskapskrav som eleven ska ha uppnått i slutet av åk 6 eller 9. Med särskilda skäl avses funktionsnedsättning eller
liknande personliga förhållanden som inte är av tillfällig natur och som gör ett
direkt hinder för att eleven ska kunna nå ett visst kunskapskrav.” (spsm.se)

(Citatet är uppdaterat 3/12, då det tidigare kunde uppfattas som ett direkt citat av lagtext, vilket inte var syftet. Det tidigare citatet var mina ord och vad jag brukar säga för att förenkla. Nu citeras lagtexten istället.)

Det verkar som att undantagsbestämmelsen används alldeles för lättvindigt och som ett sätt för att låta eleven slippa moment som är svåra för eleven. Så är det inte tänkt att den ska användas. Jag är språklärare och kommer ofta i kontakt med frågan om läraren kan “pysa” allt som har med skriften att göra, dvs eleven behöver inte skriva under terminen för “det pyser jag bara sedan”. Det går inte. Du kan inte bortse från allt som har med skriva att göra. Däremot kan du bortse från stavningen om eleven är dyslektiker. Eleven kan tex ha som anpassning att prata in sin text med digitala hjälpmedel, men måste sedan själv bearbeta den och tex sätta ut punkt, stor bokstav, styckeindelning osv…

Skolverket har en sida för frågor och svar där olika undervisningsråd svarar på frågor. Skolverket brukar få kritik för att det är otydligt och flummigt, men här tycker jag att de verkligen försöker vara tydliga.  Läs tex svaret nedan om undantagsbestämmelsen, dyslexi och att skriva med talsyntes:

Skolverkets frågor och svar- undantagsbestämmelsen

Skolverkets frågor och svar – undantagsbestämmelsen

En del rektorer verkar också tycka att pysparagrafen ska användas för att låta eleven slippa utföra vissa moment. Jag ser ofta lärare som skriver att “rektor säger att jag ska pysa …” sedan kan det ju såklart vara så att lärare skyller på rektorn. Det vet ju inte jag något om. Men att både rektorer och lärare vill överanvända pysparagrafen är inte särskilt konstigt. Det är ju mycket lättare att bortse från det som eleven har svårt för än att slå knut på sig själv för att anpassa undervisningen och försöka få eleven att lära sig det som den har stora svårigheter med. Bortser vi från svårigheterna blir eleven lättare att handskas med, föräldrarna blir glada då det inte blir tjafs och bråk och är föräldrarna glada är rektor också glad. Dessutom är det mindre jobb för läraren att sätta E eller högre med hjälp av pysparagrafen än att sätta F. Sätta F kräver att man måste skriva arbetsplaner, gå på möten och ha tät kontakt med vårdnadshavarna.  Vissa vårdnadshavare och elever blir dessutom arga och hotar med skolinspektionen. Skitjobbigt. Plus att det inte ser bra ut om jag är en lärare som har “många F” – då är jag väl en kass lärare, eller ? Jag drar det till spets som ni märker, men att välja den enkla vägen blir lätt för läraren om man dessutom har sin rektor som backar upp. Här har rektor ett stort ansvar för att användandet av pysparagrafen faktiskt går rätt till.

Via Specialpedagogiska skolmyndigheten kan ni fördjupa er i hur pysparagrafen ska användas:

Utbildningspaket från SPSM

Här kommer förtydligande och lite frågor och svar kring användandet:

Kan jag använda pys vid prov och andra bedömningar under terminen?

NEJ. Du använder endast pys när elevens stödbehov är kartlagt och alla anpassningar är gjorda.

Kan jag bara använda pys vid slutbetyget?

NEJ. Pys kan användas vid varje betygssättningstillfälle, dvs två gånger per läsår. 

Jag har en elev som på grund av diagnos inte vill skriva/tala/läsa. Kan jag pysa att eleven inte vill – det hänger ju ihop med diagnosen?

NEJ. Elevens ovilja att göra något har inte med pys att göra. Här får man försöka hitta sätt att få eleven visa vad den kan på olika sätt.

(Källa: Skolverket.se )

Det är en stor fördel om du har en kunnig specialpedagog att vända dig till. Om du funderar på om undantagsbestämmelsen är tillämplig så vänd dig till hen. Titta tillsammans igenom SPSMs material och diskutera er fram till om pys går att använda och om ni gjort de anpassningar som krävs. Kom ihåg att det är endast ENSTAKA delar som går att pysa och endast när alla anpassningar som krävs har provats och genomförts. Om undantagsbestämmelsen inte är tillämplig och du bedömer att eleven inte klarar kunskapskraven för E eller inte har visat något alls som du kan bedöma, då är det inget annat att göra än att sätta F.

Det finns självklart fall som inte är solklara. Om du är tveksam kan du vända dig till Skolverkets frågor och svar. Länk hittar du här: Skolverkets frågor och svarDe brukar svara inom ett dygn. Utnyttja den tjänsten!

Be din rektor om tid på nästa konferens och titta gemensamt på den sista filmen i Skolverkets utbildningspaket som jag länkar till ovan så tror och hoppas jag att du ska känna dig säkrare i hur undantagsbestämmelsen kan användas. 

/ Sara