Kom igen Gustav – ta ett beslut!

Har ägnat eftermiddagen åt att delta i Skolverkets webbinarium kring skolans digitalisering. Skolverket har gjort ett gediget arbete och har en tydlig och bra plan för genomförandet. Det är verkligen inte det som är problemet. Steg ett är faktiskt att Gustav och co på utbildningsdepartementet kommer loss och faktiskt tar ett beslut. Än så länge finns inget beslut om när digitaliseringsplanen och IT-strategin ska sjösättas. Så kom igen nu och sätt fart! Vad är det ni väntar på?

För mig är digitaliseringen självklar, men jag kan trots det se en del svårigheter. Jag känner mig nu som en gnällig tant, men jag besöker många skolor runt om i landet och jag ser hur låg den lägsta nivån hos många lärare, tyvärr, är.  När jag håller “nybörjarutbildningar” kommer det nästan varje gång frågor som: “hur högerklickar jag?, hur delar jag ett dokument? och hur sparar jag en bild?”.  Det är toppen att dessa lärare vågar ställa dessa frågor och att de får lära sig, men det är väldigt grundläggande kunskaper för att kunna sköta sitt jobb enligt styrdokumenten. När nu styrdokumentens skrivningar ska förtydligas och skärpas avseende digitaliseringen kommer det krävas enorma utbildningssatsningar. Det kommer inte bara gälla ute i skolorna, utan lärarutbildningen måste i allra högsta grad hänga med och se till att studenterna är rustade för detta.

I förslaget som ligger är ändringarna i LGR 11 tydliga redan i kapitel 1 om Skolans värdegrund och uppdrag:

“Skolan ska bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur digitaliseringen påverkar individen och samhällets utveckling. Eleverna ska ges möjlighet att utveckla sin förmåga att använda digital teknik. De ska även ges möjlighet att utveckla ett kritiskt och ansvarsfullt förhållningssätt till digital teknik, för att kunna se möjligheter och förstå risker samt kunna värdera information. ” (skolverket.se)

En hel del ändringar syns också i ämnena. De största ändringarna syns i matte och no, men även i samhällskunskap och svenska. Programmering är det som det tydligast skrivs om och som ska bli naturligt i matematikundervisningen. Till exempel ska eleven i år 7-9 känna till hur “algoritmer skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning”.  Jag har mycket svårt att se hur det ska gå till på högstadiet. Det kommer att krävas enorma utbildningsinsatser för att det ens ska bli möjligt, men jag är inte mattelärare och jag kan absolut ha fel. För mig hade det i alla fall känts mycket svårt att undervisa om och bedöma då jag inte kan någonting om det.

Skolverket har tagit fram en Lärportal där du kan hitta information och hjälp för att genomföra utbildningar på den egna skolan. Det är ett mycket bra och användbart material. Det allra största problemet är dock att det är helt frivilligt och upp till varje rektor att besluta om skolan ska ta del av det. Hur blir det med likvärdighet i svensk skola när detta som så mycket annat är frivilligt att genomföra? Jag tror inte ett smack på frivilligheten.  En hel del lärare tror till exempel inte alls på att digitala verktyg kan tillföra eleverna något mervärde i undervisningen. Hur ska vi göra med dessa lärare om det är frivilligt? Jo, jag vet att det kommer stå i LGR 11 att eleven ska utveckla sin förmåga att använda digital teknik, men det är mycket annat som också står i LGR 11 som förbises och som vissa inte bryr sig om för att de inte “tycker” att det är något för deras elever.

För att lyfta svensk skola måste kompetensutvecklingssatsningarna göras obligatoriska. Detta måste styras upp ordentligt och det kan inte vara upp till varje enskild rektor att besluta om. Det måste, på nationell nivå, tas ett beslut om vad som är rimlig lägsta nivå när det gäller digtialiseringen. Vad är det rimligt att en lärare ska kunna för att sköta sig jobb “just good enough”? Vad är det rimligt att eleverna kan ? Det räcker inte att de är bra på att spela spel om de inte kan det mest grundläggande i ett ordbehandlingsprogram.

Jag är absolut för digitaliseringen och det tror jag inte någon tvekar på, men jag kan se stora svårigheter där det verkligen krävs att det tas ett helhetsgrepp.

Så Gustav och co kom igång nu och besluta om att den nationella IT- strategin ska antas och se till att det styrs upp.

Lycka till!

Ps. ring om ni vill ha hjälp. Jag är skitbra på att styra upp saker !

Kommentarer (2)

 1. Sören Holdar skriver:

  Nu svär jag kanske i kyrkan men nog finns det andra delar än digitalisering och programmering i grundskolans läroplan som lär behöva styras upp för det som nu plägar benämnas Ökad måluppfyllelse.

 2. Robert Hulander skriver:

  Typiskt att enda kommentar är av typen “det finns minsann mycket annat som behöver göras”.
  Det är också ett tecken att mattelyft och läslyft stöttas med både ekonomiska medel och handledarutbildning. Digitaliseringslyftet skall skötas av ideella lärare mha kollegialt lärande.
  Det är svårt att inse att man befinner sig mitt i ett paradigmskifte. Det gör vi nu. Många lärare har svårt att se framåt. Tryggare att hålla fast vid det gamla.

Lämna en kommentar

 • (will not be published)