Vi måste ge alla elever samma chans

Alla elever – oavsett social klass, utbildningsbakgrund eller etnisk bakgrund – ska ha samma chans att klara sig i skolan.

Den svenska skolan blir allt mer ojämlik. Kunskapsresultaten har försämrats sedan 1990-talet. En av de viktigaste orsakerna till denna negativa utveckling är skolans decentralisering.

Skolan har blivit en lokal angelägenhet och läraryrkets status urholkas. Elevernas olika bakgrund får allt större genomslag i prestationerna. Skillnaderna är stora i hur mycket resurser olika kommuner lägger på skolan; det finns ingen samsyn när det gäller resursernas fördelning.

Decentraliseringsivern har varit helt politiskt driven. Men nu när resultaten sjunker står inga politiker bakom denna utveckling, utan oroas av den. Den splittrade skolan har nått vägs ände.

Nu måste staten ta ett större ansvar för att stärka skolan och lärarna. Skolan är en nationell angelägenhet och alla elever – oavsett social klass, utbildningsbakgrund eller etnisk bakgrund – ska ha samma chans att klara sig i skolan och utvecklas så långt som möjligt. Detta kommer att bli den viktigaste frågan i valrörelsen 2014.

Bo Jansson
ordförande Lärarnas Riksförbund

Höj lönen för att locka de bästa

Bra engagerade lärare resulterar i bra elever – och då är det viktigt att läraryrket har högt anseende gentemot andra jämförbara yrken.

Sverige behöver fler engagerade och duktiga lärare som känner starkt för att undervisa.

Det bör synas i lärarnas lönekuvert. Att vara lärare är inte välgörenhet. Det är beklagligt för alla att lärarlönerna har tappat i konkurrenskraft, både mot andra yrken i Sverige och mot lärarlöner utomlands.

Om svenska lärarlöner skulle ge lika mycket köpkraft som de tyska, så skulle en grundskollärare få ett lönelyft på 17 000 kronor!

Svenska lärare har också mer sammanpressade löner över tid än jämförbara yrken. En jurist i slutet av karriären tjänade för ett par år sedan cirka 25 000 kronor mer än en jurist som precis påbörjat sin yrkesbana.

För en gymnasielärare var skillnaden cirka 5 000 kronor. Detta påverkar hur dagens studenter resonerar när de överväger läraryrket. Sverige behöver fler engagerade och duktiga lärare som känner starkt för att undervisa.

Vi måste locka ungdomar som vill bli lärare men hoppar på andra utbildningar istället. Detta måste vara utgångspunkten för lärarlönen!

Bo Jansson
ordförande Lärarnas Riksförbund

Det är dags att engagera sig för lärarna

Lärare tillför samhället något positivt och uppfattar i mycket hög grad sitt arbete som meningsfullt, något som tyvärr inte återspeglas i lön och arbetsvillkor.

Sverige är fullt av fantastiska och engagerade lärare. Den som väljer att bli lärare känner ett engagemang för att förmedla kunskap och utveckla färdigheter, för att undervisa och för sina elever. Att vara lärare är inte bara ett yrke vilket som helst. Att bli lärare är att i mycket konkret form visa ett engagemang för vårt samhälle och dess framtid.

Engagemang är en oersättlig del i undervisningssituationen i klassrummet, i relationen till eleverna och i synen på nyttan av kunskaper och färdigheter.

Men det krävs uppskattning för att lärare fortsatt ska orka engagera sig och för att nya engagerade personer ska söka sig till yrket.

Lärare tillför andra och samhället något positivt och uppfattar i mycket hög grad sitt arbete som meningsfullt, något som tyvärr inte återspeglas i lön och arbetsvillkor. Lärarna engagerar sig för elevernas och samhällets bästa, nu är det dags för samhället att engagera sig för lärarnas bästa!

Bo Jansson
ordförande Lärarnas Riksförbund