Kategoriserade inlägg: skolvalet2014

Undervisningstiden är skolans viktigaste resurs

Skolans uppgift är att förmedla och utveckla kunskaper och värden hos eleverna. Det är ingen lättvindig uppgift, utan det ställer stora krav på den som ska ansvara för uppgiften. Av denna anledning finns numer behörighetsregler för lärare. Behörighetsreglerna är ett sätt för staten att reglera en gemensam lägstanivå över hela landet för vad som krävs… Läs mera »

Skillnaderna mellan kommunernas skolresultat växer

Alltjämt sedan det kriterierelaterade betygsystemet infördes i slutet av 1990-talet har andelen elever som lämnar grundskolan utan gymnasiebehörighet ökat. År 1998, det första året med det nya betygsystemet, lämnade knappa 8 % av eleverna grundskolan utan behörighet. År 2013 var det dryga 13 %, det vill säga nästan 13 000 elever. Detta är mycket allvarligt, i… Läs mera »

Svensk skola ett lönemässigt fiasko

Lärarna är skolans viktigaste resurs och det är därför viktigt med höga lärarlöner. De duktigaste individerna ska attraheras av lärarbanan och dessutom vilja stanna kvar i yrket. Det är något som varenda kotte numera är beredda att skriva under på. Hur ser det då ut i verkligheten, bortom de viktiga orden? Jo, lärarlönerna är både… Läs mera »

Valets viktigaste fråga är systemfelet i svensk skola

Skolan ser av allt att döma ut att bli valets viktigaste fråga. Professor Leif Lewin skrev alldeles nyligen i ett inlägg på Föreningen Lärare i samhällskunskaps hemsida att det bara i en valrörelse sedan 1950-talet förekommit att en annan fråga än ekonomi och sysselsättning ansetts vara den viktigaste av väljarna. Året var 1976 och frågan… Läs mera »

Skolhuvudmännen levererar inte den likvärdighet medborgarna beslutat om

Det finns en bred uppslutning bland elever, lärare, väljare, politiker, fackförbund, forskare, intresseorganisationer med flera om att den svenska skolan ska vara likvärdig. Likvärdighet är ett begrepp med många uttydningar. De allra flesta är dock överens om att en likvärdig skola ska innebära att alla elever oavsett bakgrund och var i landet de bor får… Läs mera »

Miljarder att förlora på fel skolsatsningar

År 2014 har kommit att kallas för supervalåret då det är val till både Europaparlamentet och till de folkvalda församlingarna här i Sverige. För skolans del går det också att tala om ett supervalår, fast i en annan bemärkelse. Efter den nedslående Pisa-rapporten i december förra året och Leif Lewins utredning om konsekvenserna av skolans… Läs mera »

Vi måste ge alla elever samma chans

Alla elever – oavsett social klass, utbildningsbakgrund eller etnisk bakgrund – ska ha samma chans att klara sig i skolan. Den svenska skolan blir allt mer ojämlik. Kunskapsresultaten har försämrats sedan 1990-talet. En av de viktigaste orsakerna till denna negativa utveckling är skolans decentralisering. Skolan har blivit en lokal angelägenhet och läraryrkets status urholkas. Elevernas… Läs mera »

Höj lönen för att locka de bästa

Bra engagerade lärare resulterar i bra elever – och då är det viktigt att läraryrket har högt anseende gentemot andra jämförbara yrken. Sverige behöver fler engagerade och duktiga lärare som känner starkt för att undervisa. Det bör synas i lärarnas lönekuvert. Att vara lärare är inte välgörenhet. Det är beklagligt för alla att lärarlönerna har… Läs mera »

Det är dags att engagera sig för lärarna

Lärare tillför samhället något positivt och uppfattar i mycket hög grad sitt arbete som meningsfullt, något som tyvärr inte återspeglas i lön och arbetsvillkor. Sverige är fullt av fantastiska och engagerade lärare. Den som väljer att bli lärare känner ett engagemang för att förmedla kunskap och utveckla färdigheter, för att undervisa och för sina elever…. Läs mera »