Kategoriserade inlägg: skolvalet2014

Mer pengar till skolor med stora behov

Nu föreslår Skolverket att statens bidrag till skolor ska styras utifrån hur stora behov de har. Lärarnas Riksförbund tycker detta är ett steg i rätt riktning mot en nationellt finansierad skola. Läs artikel Tidigare har Riksrevisionen kritiserat att statsbidrag inte har fördelats som det har varit tänkt. Skolor som haft personal med uppgift att söka… Läs mera »

Läsningen tar plats på höstlovet som blir Läslovet

Denna vecka är det höstlov och då blir det också Läslov. Tanken är att förvandla vecka 44, höstlovet, till ett lov där barns och ungdomars lust till läsning, berättande och skrivande står i centrum. Läslov är ett brett samarbete genom Läsrörelsen och jag är glad att vi i Lärarnas Riksförbund är en av många aktörer… Läs mera »

Samarbete över gränserna

Världslärardagen firades i måndags. En dag för att det globalt är över 30 miljoner lärare som lyfter världen med kunskap. Lärarnas Riksförbund uppmärksammade bland annat dagen med ett upprop för våra fängslade kollegor i Iran. Men den internationella solidariteten och det fackliga samarbetet finns också på närmare håll. I förra veckan samlades NLS, Nordiska Lärarorganisationers… Läs mera »

Skolan kan inte vara i pausläge

Nya siffror från Skolverket visar att alltfler elever inte är behöriga för att läsa vidare i gymnasiet. Samtidigt visar det sig att klyftorna ökar mellan elever med olika socioekonomiska bakgrund. Jag håller med utbildningsministern om att det är ett allvarligt, exceptionellt läge, för svensk skola. Ett läge som kräver att alla bidrar och att alla… Läs mera »

Miljarder till lärare fryser inne

Många kommuner och andra huvudmän struntar i att ansöka om pengar som finns avsatta för lärarlöner och fortbildning. De kommer inte lärare eller skolan till del. Jag tycker det är orimligt att när staten vill göra nationella satsningar på lärarlöner eller fortbildning, eller vad helst annat, så kan skolansvariga sätta sig på tvären och strunta… Läs mera »

Lärarna måste få fullt förtroende från skolledningen

Det är bra att skollagen har skärpts för att lärare ska kunna ingripa och inte behöva tveka, men för att det ska fungera måste läraren ha full uppbackning av skolledning och huvudman. En stor enkätundersökning som presenteras i Lärarnas Riksförbunds tidning Skolvärlden, visar att var tredje svensk lärare känner oro för att bli anmäld av… Läs mera »

Ett förbund för alla lärare och vägledare

Samhället förändras och utvecklas, skolan förändras och utvecklas. Lärarnas Riksförbund förändras och utvecklas. Lärarnas Riksförbund är ”det akademiska förbundet som enbart organiserar behöriga lärare och studie- och yrkesvägledare”. Vi är ett förbund som värderar och lyfter fram de olika skolformernas särart och betydelse. Och med tanke på hur utbildningsväsendet förändras är det inte orimligt att… Läs mera »

Fridolin, varför vänta?!

Det är givetvis bra att utbildningsminister Gustav Fridolin lovar satsa på tidigt stöd i skolan. Men varför vänta till 2017? Det borde göras nu. Det borde redan ha gjorts! Det är logiskt att statens styrning måste öka och även att ansvaret för finansiering av skolan blir större. Vi behöver se att staten tar ett starkare… Läs mera »

Vi vuxna måste sätta gränser för vad som är tillåtet

I veckan har en ny rapport från Arbetsmiljöverket väckt stor uppmärksamhet. Den visar på en mycket kraftig ökning av anmälningar av hot och våld i skolan. Delvis kan det förklaras av att sedan 2012 kan anmälan om allvarliga händelser där liv och hälsa hotas göras på nätet. Det är lättare att anmäla alltså. Men det… Läs mera »

Dags att få ändan ur vagnen

Nyligen släppte Lärarnas Riksförbund en undersökning som redan har fått och som kommer fortsätta ha stor betydelse för debatten om läraryrket. Vi lyckades slå hål på den seglivade myten att lärarstudenter sällan kommer från en högpresterande bakgrund. Det där med att det räcker med 0,1 på högskoleprovet, ni vet. Undersökningen visar att det finns ett… Läs mera »