Kategoriserade inlägg: Politik i skolan

Lärare behöver ett större professionellt utrymme

Vi lärare ska förhålla oss till lagar, läroplaner, kursplaner och övriga styrdokument. Vi ska se till att varje lektion leder fram mot målet, för alla elever. För detta krävs det planering och anpassning till gruppen och eleverna. Beslutsfattare har ofta väldigt svårt att förstå betydelsen av att ha tid att planera och följa upp undervisningen…. Läs mera »

Blomstertid och betygstid

Nu funderar säkert hundratals lärare och mångdubbelt fler elever och föräldrar på betygen. Det är en hektisk period för landets lärare. I detta läge gör Skolverket en ändrad tolkning av betygssystemet som ska användas redan nu i vår. Så kan man inte behandla lärarkåren! Bedömningsarbete pågår fortlöpande och att bara veckorna innan betygen ska delas… Läs mera »

Självklart ska professionen avgöra vem som släpps in i skolan

Det är befogat att känna oro för hur främlingsfientliga partier talar till människor som är arga och besvikna på samhället. Det finns en närvaro av främlingsfientliga åsikter i skolan och vi lärare har efterfrågat mer fortbildning och mer tydlighet från skolledningens sida för att bemöta intoleransen. En undersökning som presenterades i Skolvärlden i april 2014… Läs mera »