Kategoriserade inlägg: kunskapsresultaten ska upp

Feltänkt förslag

För att klara av bristen på utbildade och legitimerade lärare säger Centern att man vill ”tänka nytt” med ett tillfälligt (treårigt) slopat krav på lärarlegitimation i skolan. Hur nytänkande är det att försöka skjuta fram nödvändiga kvalitetsförbättringar i skolan? Centerns förslag är feltänkt. Bakvänt och feltänkt. Något liknande har också förts fram av Moderaterna nyligen…. Läs mera »

Utbildning och källkritik försvarar Sverige

I helgen skrev Olle Wästberg, som bland mycket annat är ordförande i Demokratiutredningen, en intressant debattartikel i Svenska Dagbladet, ”Trollfabriker försöker fräta sönder demokratin”. Där lyfter Wästberg fram att desinformation och propaganda har blivit så viktigt i de politiska konflikter och maktkamper vi ser och kan vänta oss framöver. Jag tycker det är bra att Demokratiutredningen,… Läs mera »

Bra förslag om starkare mandat och ansvar för rektorer

I dag kan vi läsa ett viktigt inlägg i debatten om hur den svenska skolan ska kunna stärkas. Vi i Lärarnas Riksförbund kämpar för mycket av det som förs fram av Näringslivets forskningsberedning på DN Debatt idag. Jag läser och instämmer i till exempel följande: ”Tydligt ledarskap behövs. En av skolans svaga länkar är den… Läs mera »

Satsa på lärare och IT – i den ordningen

Det talas mycket om hur viktiga lärarna är för att skolan ska lyckas med sitt uppdrag. Det borde talas ännu mer om det – och att vi måste satsa på att lärarna ska vara verkligt ämneskunniga och utbildade och behöriga för rätt ämne och skolform. Mer tid med lärare, inte mer med dator Detta blir… Läs mera »

Utspel mot lärarlegitimation ett slag i luften

I helgen kom en uppmärksammad rapport från Timbro om lärarlegitimationen, följd av en debattartikel där det bland annat ställdes krav på att behörighetsreglerna för lärare helt ska skrotas, alltså att rektor själv ska kunna avgöra ifall en person är lämplig att undervisa, oavsett utbildning. Frågan har diskuterats flitigt under veckan och i den läsardebatt som… Läs mera »

Vi behöver studiero med och utan mobiler

Efter den gångna helgens utspel i Ekots Lördagsintervju från statsminister Stefan Löfven kan vi alla konstatera att både socialdemokraten Löfven och hans politiske motståndare folkpartiledaren Jan Björklund lyfter frågan om studiero i klassrummet. Och det är en viktig fråga. Men det är samtidigt märkligt att rikspolitiker väljer att ta upp detaljfrågor som att omhänderta mobiltelefoner i… Läs mera »

Miljarder till lärare fryser inne

Många kommuner och andra huvudmän struntar i att ansöka om pengar som finns avsatta för lärarlöner och fortbildning. De kommer inte lärare eller skolan till del. Jag tycker det är orimligt att när staten vill göra nationella satsningar på lärarlöner eller fortbildning, eller vad helst annat, så kan skolansvariga sätta sig på tvären och strunta… Läs mera »

Vi måste ge alla elever samma chans

Alla elever – oavsett social klass, utbildningsbakgrund eller etnisk bakgrund – ska ha samma chans att klara sig i skolan. Den svenska skolan blir allt mer ojämlik. Kunskapsresultaten har försämrats sedan 1990-talet. En av de viktigaste orsakerna till denna negativa utveckling är skolans decentralisering. Skolan har blivit en lokal angelägenhet och läraryrkets status urholkas. Elevernas… Läs mera »

Höj lönen för att locka de bästa

Bra engagerade lärare resulterar i bra elever – och då är det viktigt att läraryrket har högt anseende gentemot andra jämförbara yrken. Sverige behöver fler engagerade och duktiga lärare som känner starkt för att undervisa. Det bör synas i lärarnas lönekuvert. Att vara lärare är inte välgörenhet. Det är beklagligt för alla att lärarlönerna har… Läs mera »