Månadsarkiv oktober 2016

För lärare är ingen elev bara en siffra i statistiken

Vi lärare har ett särskilt ansvar för våra elevers kunskapsinhämtning och lärande. Men det är omöjligt att förmedla kunskaper till elever och barn som går under av oro och förtvivlan. Jag vet att många av våra medlemmar nu upplever hur deras elever hotas av utvisning och att tvingas åka till ett land där de aldrig… Läs mera »

Lärares erfarenhet viktig för att få en skola för alla

Jag skulle önska att vi lärare är lite kaxiga och står upp för vår profession! Vi behöver faktiskt blir lyssnade på! Det finns exempelvis många lärare som länge har arbetat med nyanlända elever – dessa är knappast en nyhet för oss i skolan – och som gör det bra och vet vilka lösningar som krävs… Läs mera »

Demoraliserande betygspress

Denna vecka har SVT uppmärksammat hur rektorer och föräldrar försöker påverka lärarnas betygsättning. Detta är något som vi i Lärarnas Riksförbund länge pekat på och velat komma tillrätta med. I samarbete med Uppdrag granskning har vi gjort ännu en undersökning bland våra medlemmar om påtryckningar mot betygssättande lärare. Frågan är grundläggande för svensk skola. Professionens… Läs mera »